Advanced

Polyfenoler i olivolja - förordningar, halter och hälsopåståenden

Osmani, William LU (2017) YTHL01 20171
Food Technology and Nutrition (M.Sc.)
Abstract (Swedish)
I dagens livsmedelsbutiker ser man allt fler produkter märkta med närings- och hälsopåståenden. Functional foods är en miljardmarknad där man tydligt ser en årlig tillväxt för dessa livsmedelsprodukter. I början av år 2017 konstaterades att majoriteten av de svenska aktörerna inom olivoljebranschen väljer att använda sig av livsmedelsverkets nyckelhålsmärkning, vilket indikerar till konsumenterna att olivoljan är ett nyttigt fett och bra för hälsan. Detta kan tolkas som att även olivoljetillverkare ser potential att marknadsföra sina produkter som nyttiga och följa den trend som pågår.
Studiens syfte är att undersöka hur de svenska aktörerna inom branschen resonerar allmänt kring hälsopåståenden samt specifikt gällande olivoljans... (More)
I dagens livsmedelsbutiker ser man allt fler produkter märkta med närings- och hälsopåståenden. Functional foods är en miljardmarknad där man tydligt ser en årlig tillväxt för dessa livsmedelsprodukter. I början av år 2017 konstaterades att majoriteten av de svenska aktörerna inom olivoljebranschen väljer att använda sig av livsmedelsverkets nyckelhålsmärkning, vilket indikerar till konsumenterna att olivoljan är ett nyttigt fett och bra för hälsan. Detta kan tolkas som att även olivoljetillverkare ser potential att marknadsföra sina produkter som nyttiga och följa den trend som pågår.
Studiens syfte är att undersöka hur de svenska aktörerna inom branschen resonerar allmänt kring hälsopåståenden samt specifikt gällande olivoljans polyfenoler och utvärdera hur olivoljekvalitet regleras. Arbetet har även som mål att undersöka hur polyfenol halterna varierar i olivolja och möjligheten att använda det godkända hälsopåståendet som lyder ”Olivoljans polyfenoler bidrar till att skydda blodfetter mot oxidativ stress”. Kravet är att olivoljan ska innehålla minst 5 mg hydroxityrosol och dess derivat per 20g olivolja.
För att uppnå studiens syfte har 15 olivoljor i olika prisklasser och kvalitetér inhandlats där bestämning av totalfenoler varit i fokus genom Folin- Ciocalteu metoden. Utöver det har även 2 olivoljeprover skickats till ett externt laboratorium för analys av fenolämnet hydroxityrosol och dess derivat. Genom att skicka en enkät till de svenska aktörerna inom olivoljebranschen gavs en bättre bild på hur aktörerna resonerar kring användning av hälsopåståenden allmänt och specifikt av hälsopåståendet gällande olivoljans polyfenoler.
Provresultaten från Folinmetoden visade att olivoljor av extra jungfrukvalitet innehåller betydligt mer polyfenolämnen än övriga olivoljekvalitéer. De externa proverna visade koncentrationer på över 400 mg/kg hydroxityrosol och dess derivat, vilket möjliggör en användning av hälsopåståendet om olivoljans polyfenoler. De koncentrationer som mättes med hjälp av Folin metoden visade betydligt högre värden än de externa analyserna, vilket innebär att Folinmetoden är en allt för osäker metod vid analys av specifika polyfenolämnen.
Det som framkom av enkätundersökningen gällande hälsopåståendet om olivoljans polyfenoler var att majoriteten av deltagarna var överens om att det beror på att hälsobudskapet inte är kommunikativt nog för att användas som marknadsföring. Flera ansåg att hälsopåståendet kan ha motsatt effekt och mer informations krävs till konsumenterna för att de ska kunna ta till sig det. En annan viktig faktor som framkom var att alla partier av oliver behöver analyseras vilket ur ett ekonomiskt perspektiv blir kostsamt. Detta medför att företagarna har många kriterier att uppfylla när de märker sina produkter och som regleras av flera grundförordningar. Om ett företag bestämmer sig för att använda hälsopåståendet tillkommer fler förordningar de måste anpassa sig till och då kanske företagarna behöver ställa sig frågan om det är värt besväret samt om det finns ekonomisk vinning i det? (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{8913239,
 abstract   = {I dagens livsmedelsbutiker ser man allt fler produkter märkta med närings- och hälsopåståenden. Functional foods är en miljardmarknad där man tydligt ser en årlig tillväxt för dessa livsmedelsprodukter. I början av år 2017 konstaterades att majoriteten av de svenska aktörerna inom olivoljebranschen väljer att använda sig av livsmedelsverkets nyckelhålsmärkning, vilket indikerar till konsumenterna att olivoljan är ett nyttigt fett och bra för hälsan. Detta kan tolkas som att även olivoljetillverkare ser potential att marknadsföra sina produkter som nyttiga och följa den trend som pågår.
Studiens syfte är att undersöka hur de svenska aktörerna inom branschen resonerar allmänt kring hälsopåståenden samt specifikt gällande olivoljans polyfenoler och utvärdera hur olivoljekvalitet regleras. Arbetet har även som mål att undersöka hur polyfenol halterna varierar i olivolja och möjligheten att använda det godkända hälsopåståendet som lyder ”Olivoljans polyfenoler bidrar till att skydda blodfetter mot oxidativ stress”. Kravet är att olivoljan ska innehålla minst 5 mg hydroxityrosol och dess derivat per 20g olivolja.
För att uppnå studiens syfte har 15 olivoljor i olika prisklasser och kvalitetér inhandlats där bestämning av totalfenoler varit i fokus genom Folin- Ciocalteu metoden. Utöver det har även 2 olivoljeprover skickats till ett externt laboratorium för analys av fenolämnet hydroxityrosol och dess derivat. Genom att skicka en enkät till de svenska aktörerna inom olivoljebranschen gavs en bättre bild på hur aktörerna resonerar kring användning av hälsopåståenden allmänt och specifikt av hälsopåståendet gällande olivoljans polyfenoler.
Provresultaten från Folinmetoden visade att olivoljor av extra jungfrukvalitet innehåller betydligt mer polyfenolämnen än övriga olivoljekvalitéer. De externa proverna visade koncentrationer på över 400 mg/kg hydroxityrosol och dess derivat, vilket möjliggör en användning av hälsopåståendet om olivoljans polyfenoler. De koncentrationer som mättes med hjälp av Folin metoden visade betydligt högre värden än de externa analyserna, vilket innebär att Folinmetoden är en allt för osäker metod vid analys av specifika polyfenolämnen.
Det som framkom av enkätundersökningen gällande hälsopåståendet om olivoljans polyfenoler var att majoriteten av deltagarna var överens om att det beror på att hälsobudskapet inte är kommunikativt nog för att användas som marknadsföring. Flera ansåg att hälsopåståendet kan ha motsatt effekt och mer informations krävs till konsumenterna för att de ska kunna ta till sig det. En annan viktig faktor som framkom var att alla partier av oliver behöver analyseras vilket ur ett ekonomiskt perspektiv blir kostsamt. Detta medför att företagarna har många kriterier att uppfylla när de märker sina produkter och som regleras av flera grundförordningar. Om ett företag bestämmer sig för att använda hälsopåståendet tillkommer fler förordningar de måste anpassa sig till och då kanske företagarna behöver ställa sig frågan om det är värt besväret samt om det finns ekonomisk vinning i det?},
 author    = {Osmani, William},
 keyword   = {Functional,foods,Hydroxityrosol,EG-förordning 2568/1991,EG-1924/2006,EU-förordning 432/2012,EU-förordning 1308/2013,EU-förordning 29/2012,Folin-Ciocalteu,Hälsopåståenden olivolja,Polyfenoler i olivolja,livsmedelsteknik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Polyfenoler i olivolja - förordningar, halter och hälsopåståenden},
 year     = {2017},
}