Advanced

Den veganska praktikens utmaningar - En kvalitativ studie om vilka olika strategier veganer tillämpar för att hantera utmaningar i matlandskapet

Linnanheimo, Louise LU and Lundgren, Hanna LU (2017) KSMK65 20171
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Dagens matkonsumtion är inte hållbar. Den främsta anledningen till det är den oändliga mängd animaliska produkter som konsumeras. För att dagens samhälle ska utvecklas mot en mer hållbar konsumtion krävs en förändring av människans matvanor, alltså ett dietskrifte från animaliska produkter till växtbaserade dieter. Veganism är en livsstil som inte involverar konsumtion av animaliska produkter. Denna studie kommer därför undersöka hur veganism tillämpas i praktiken. Syftet med studien är att förstå hur vegansk konsumtion utförs i ett matlandskap som inte är stödjande för praktiken samt hur utövarna av praktiken hanterar de hinder som uppstår i det fysiska matlandskapet. Detta kommer att genomföras ur ett praktikteoretiskt perspektiv med... (More)
Dagens matkonsumtion är inte hållbar. Den främsta anledningen till det är den oändliga mängd animaliska produkter som konsumeras. För att dagens samhälle ska utvecklas mot en mer hållbar konsumtion krävs en förändring av människans matvanor, alltså ett dietskrifte från animaliska produkter till växtbaserade dieter. Veganism är en livsstil som inte involverar konsumtion av animaliska produkter. Denna studie kommer därför undersöka hur veganism tillämpas i praktiken. Syftet med studien är att förstå hur vegansk konsumtion utförs i ett matlandskap som inte är stödjande för praktiken samt hur utövarna av praktiken hanterar de hinder som uppstår i det fysiska matlandskapet. Detta kommer att genomföras ur ett praktikteoretiskt perspektiv med matlandskapet i fokus som fysisk plats för studien.

Den teoretiska referensramen behandlar etisk konsumtion, både övergripande men även ur ett veganskt perspektiv. Utöver det redogörs det för praktikteori eftersom det är studiens angreppssätt. Till sist behandlas det etiska matlandskapet.

Studien har en kvalitativ utgångspunkt som tillämpas utifrån en abduktiv metod. Empirin har samlats in via djupintervjuer med nio veganer som valdes ut med hjälp av ett snöbollsurval. Empirin tyder på att veganer möter en mängd utmaningar i matlandskapet som ett resultat av den animaliska normen. De övergripande utmaningarna är att bli serverad rätt produkter, att veta vilka produkter som är veganska, (o)synligheten av de veganska produkterna samt att stötta rätt företag. De agerar hindrande för den växtbaserade konsumtionen. För att överkomma dessa hinder använder veganer sig av fyra olika strategier: de använder sig av substitut, lagar grönt från grunden, utrustar sig själva för veganlivet och utbildar sig själva. Veganism är alltså en praktik och en materiell angelägenhet. Likt alla praktiker är veganismen beroende av en fysisk plats. Matlandskapet agerar hindrande för praktiken, men genom att införa förändringar kan en mer hållbar konsumtion främjas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Linnanheimo, Louise LU and Lundgren, Hanna LU
supervisor
organization
course
KSMK65 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
hållbar konsumtion, etisk konsumtion, veganism, praktikteori, matlandskap
language
Swedish
id
8913549
date added to LUP
2017-06-28 16:03:02
date last changed
2017-06-28 16:03:02
@misc{8913549,
 abstract   = {Dagens matkonsumtion är inte hållbar. Den främsta anledningen till det är den oändliga mängd animaliska produkter som konsumeras. För att dagens samhälle ska utvecklas mot en mer hållbar konsumtion krävs en förändring av människans matvanor, alltså ett dietskrifte från animaliska produkter till växtbaserade dieter. Veganism är en livsstil som inte involverar konsumtion av animaliska produkter. Denna studie kommer därför undersöka hur veganism tillämpas i praktiken. Syftet med studien är att förstå hur vegansk konsumtion utförs i ett matlandskap som inte är stödjande för praktiken samt hur utövarna av praktiken hanterar de hinder som uppstår i det fysiska matlandskapet. Detta kommer att genomföras ur ett praktikteoretiskt perspektiv med matlandskapet i fokus som fysisk plats för studien. 

Den teoretiska referensramen behandlar etisk konsumtion, både övergripande men även ur ett veganskt perspektiv. Utöver det redogörs det för praktikteori eftersom det är studiens angreppssätt. Till sist behandlas det etiska matlandskapet. 

Studien har en kvalitativ utgångspunkt som tillämpas utifrån en abduktiv metod. Empirin har samlats in via djupintervjuer med nio veganer som valdes ut med hjälp av ett snöbollsurval. Empirin tyder på att veganer möter en mängd utmaningar i matlandskapet som ett resultat av den animaliska normen. De övergripande utmaningarna är att bli serverad rätt produkter, att veta vilka produkter som är veganska, (o)synligheten av de veganska produkterna samt att stötta rätt företag. De agerar hindrande för den växtbaserade konsumtionen. För att överkomma dessa hinder använder veganer sig av fyra olika strategier: de använder sig av substitut, lagar grönt från grunden, utrustar sig själva för veganlivet och utbildar sig själva. Veganism är alltså en praktik och en materiell angelägenhet. Likt alla praktiker är veganismen beroende av en fysisk plats. Matlandskapet agerar hindrande för praktiken, men genom att införa förändringar kan en mer hållbar konsumtion främjas.},
 author    = {Linnanheimo, Louise and Lundgren, Hanna},
 keyword   = {hållbar konsumtion,etisk konsumtion,veganism,praktikteori,matlandskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den veganska praktikens utmaningar - En kvalitativ studie om vilka olika strategier veganer tillämpar för att hantera utmaningar i matlandskapet},
 year     = {2017},
}