Advanced

Förutsättningar för karriärutveckling inom Skanska Asfalt och Betong - en kartläggning av chefsrollerna

Brinck, Jacqueline LU (2017) PEDM23 20171
Education
Abstract (Swedish)
Omfattande organisationsförändingar har lett till att en av verksamhetsgrenarna inom Skanska Sverige AB fått nya förutsättningar för sina chefsroller. Syftet med studien var att skapa en bild av hur förutsättningarna för karriärutveckling såg ut inom ett antal chefsroller i verksamhetsgrenen Asfalt och Betong inom Skanska Sverige AB och på så sätt bidra till en ökad förståelse för processerna av karriärutveckling i den verkliga kontexten. Studien tog sin utgångspunkt i Herriot och Pembertons (1996) processorienterade karriärmodell ur ett organisationsperspektiv och fördjupade sig främst i chefsrollernas kontext och karaktär med den övergripande frågeställningen; Hur ser förutsättningarna för karriärutveckling ut för olika kategorier av... (More)
Omfattande organisationsförändingar har lett till att en av verksamhetsgrenarna inom Skanska Sverige AB fått nya förutsättningar för sina chefsroller. Syftet med studien var att skapa en bild av hur förutsättningarna för karriärutveckling såg ut inom ett antal chefsroller i verksamhetsgrenen Asfalt och Betong inom Skanska Sverige AB och på så sätt bidra till en ökad förståelse för processerna av karriärutveckling i den verkliga kontexten. Studien tog sin utgångspunkt i Herriot och Pembertons (1996) processorienterade karriärmodell ur ett organisationsperspektiv och fördjupade sig främst i chefsrollernas kontext och karaktär med den övergripande frågeställningen; Hur ser förutsättningarna för karriärutveckling ut för olika kategorier av chefsroller inom Skanska Asfalt och Betong? För att få svar på frågeställningarna telefonintervjuades sammanlagt 22 personer inom verksamhetsgrenen rörande rollerna; regionchefer, marknadschef, avdelningschef, områdeschef och produktionschef. Studien tog stöd av internt informationsmaterial och befattningsbeskrivningar samt medarbetare från HR-avdelningen. Studien visade på att det fanns flera möjligheter och riktningar för karriärutveckling inom Skanska Asfalt och Betong men med utmaningar i form av en komplex specialiserad verksamhet i kombination med mångfald av utbildningsbakgrund, erfarenhet av produktion och strategiskt tankesätt. Verksamhetsgrenen erbjöd förutsättningar att utvecklas såväl hierarkiskt som i sidleds med stora geografiska möjligheter och med ett ömsesidigt engagemang mellan individ och organisation i strävan att utvecklas. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Efter större organisationsförändringar inom Skanska Asfalt och Betong fick chefsrollerna inom verksamhetsgrenen nya förutsättningar till sina roller i form av struktur och geografier. Till följd av detta såg man ett behov av att på ett informativt sätt beskriva de nya rollerna och de förutsättningar till karriärutveckling de innebar inom verksamhetsgrenen och till övriga Skanska Sverige AB. Studiens syfte var att skapa en bild av hur förutsättningarna för karriärutveckling inom chefsrollerna i Skanska Asfalt och Betong såg ut och på så sätt bidra till en ökad förståelse för processerna av karriärutveckling i den verkliga kontexten. Eftersom att studien riktade sig till organisationsperspektivet av karriärutveckling användes Herriot och... (More)
Efter större organisationsförändringar inom Skanska Asfalt och Betong fick chefsrollerna inom verksamhetsgrenen nya förutsättningar till sina roller i form av struktur och geografier. Till följd av detta såg man ett behov av att på ett informativt sätt beskriva de nya rollerna och de förutsättningar till karriärutveckling de innebar inom verksamhetsgrenen och till övriga Skanska Sverige AB. Studiens syfte var att skapa en bild av hur förutsättningarna för karriärutveckling inom chefsrollerna i Skanska Asfalt och Betong såg ut och på så sätt bidra till en ökad förståelse för processerna av karriärutveckling i den verkliga kontexten. Eftersom att studien riktade sig till organisationsperspektivet av karriärutveckling användes Herriot och Pembertons (1996) processinriktade karriärmodell som utgångspunkt. Den huvudsakliga frågeställningen: Hur ser förutsättningarna för karriärutveckling ut för olika kategorier av chefsroller inom Skanska Asfalt och Betong? besvarades med hjälp av stödfrågorna; Hur ser kontexten för chefsrollerna ut inom Skanska Asfalt och Betong i perspektiv av organisationsförändringarna?, Hur nyttjar Skanska Asfalt och Betong den interna arbetsmarknaden?, Hur ser olika kategorier av chefsroller ut inom Skanska Asfalt och Betong idag?, Vilken bakgrund har de olika cheferna inom Skanska Asfalt och Betong?, Vilka framgångsfaktorer och kompetenskrav finns inom dessa chefsroller?, Vilka motivationsfaktorer och utmaningar finns inom dessa chefsroller? samt Hur skulle karriärvägarna inom dessa roller kunna se ut ur ett framtidsperspektiv? Sammanlagt intervjuades 22 personer angående rollerna; Marknadschef, Regionchef, Avdelningschef, Områdeschef och Produktionschef. Studien tog förutom intervjuer med olika sorters chefer även stöd av internt informationsmaterial, befattningsbeskrivningar samt medarbetare från HR-avdelningen. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativ fallstudiemetod. Intervjuerna genomfördes per telefon och analyserades med stöd av anteckningar och inspelningar. Studien visade att det fanns flera möjligheter och riktningar för karriärutveckling inom verksamhetsgrenen, att det lades stor vikt vid att utvecklas i sidled för att även kunna utvecklas uppåt i hierarkin samt att det fanns utmaningar med en problematik i mångfald av akademisk bakgrund och erfarenhet i relation till karriärutveckling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brinck, Jacqueline LU
supervisor
organization
course
PEDM23 20171
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Karriärutveckling, Karriär, Chefsroller, Karriärstyrning
language
Swedish
id
8913818
date added to LUP
2017-06-12 13:39:38
date last changed
2017-06-12 13:39:38
@misc{8913818,
 abstract   = {Omfattande organisationsförändingar har lett till att en av verksamhetsgrenarna inom Skanska Sverige AB fått nya förutsättningar för sina chefsroller. Syftet med studien var att skapa en bild av hur förutsättningarna för karriärutveckling såg ut inom ett antal chefsroller i verksamhetsgrenen Asfalt och Betong inom Skanska Sverige AB och på så sätt bidra till en ökad förståelse för processerna av karriärutveckling i den verkliga kontexten. Studien tog sin utgångspunkt i Herriot och Pembertons (1996) processorienterade karriärmodell ur ett organisationsperspektiv och fördjupade sig främst i chefsrollernas kontext och karaktär med den övergripande frågeställningen; Hur ser förutsättningarna för karriärutveckling ut för olika kategorier av chefsroller inom Skanska Asfalt och Betong? För att få svar på frågeställningarna telefonintervjuades sammanlagt 22 personer inom verksamhetsgrenen rörande rollerna; regionchefer, marknadschef, avdelningschef, områdeschef och produktionschef. Studien tog stöd av internt informationsmaterial och befattningsbeskrivningar samt medarbetare från HR-avdelningen. Studien visade på att det fanns flera möjligheter och riktningar för karriärutveckling inom Skanska Asfalt och Betong men med utmaningar i form av en komplex specialiserad verksamhet i kombination med mångfald av utbildningsbakgrund, erfarenhet av produktion och strategiskt tankesätt. Verksamhetsgrenen erbjöd förutsättningar att utvecklas såväl hierarkiskt som i sidleds med stora geografiska möjligheter och med ett ömsesidigt engagemang mellan individ och organisation i strävan att utvecklas.},
 author    = {Brinck, Jacqueline},
 keyword   = {Karriärutveckling,Karriär,Chefsroller,Karriärstyrning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förutsättningar för karriärutveckling inom Skanska Asfalt och Betong - en kartläggning av chefsrollerna},
 year     = {2017},
}