Advanced

Betydelsefulla stödformer i en organisatorisk förändringsprocess

Cervin, Matilda LU and Franzén, Elin (2017) KSMK65 20171
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Förr var organisationer stillastående och producerade oftast enbart en vara eller tjänst. Nutiden är annorlunda och begrepp som flexibilitet, delaktighet och medarbetares hälsa är idag viktigt för organisationer att arbeta med. För att överleva marknaden och säkerställa en organisations framgång är det väsentligt att se förändring i arbetslivet som ett normaltillstånd. Organisationer som kan hantera förändringar överlever i längden. En förändrings utfall är beroende av medarbetares inställning gentemot förändringen. Höga förväntningar inför förändringen bidrar ofta till en positiv förändringsprocess.

Studien har tagit utgångspunkt i ett fastighetsbolag i Helsingborg som står inför en organisationsförändring. Fastighetsbolaget ska byta... (More)
Förr var organisationer stillastående och producerade oftast enbart en vara eller tjänst. Nutiden är annorlunda och begrepp som flexibilitet, delaktighet och medarbetares hälsa är idag viktigt för organisationer att arbeta med. För att överleva marknaden och säkerställa en organisations framgång är det väsentligt att se förändring i arbetslivet som ett normaltillstånd. Organisationer som kan hantera förändringar överlever i längden. En förändrings utfall är beroende av medarbetares inställning gentemot förändringen. Höga förväntningar inför förändringen bidrar ofta till en positiv förändringsprocess.

Studien har tagit utgångspunkt i ett fastighetsbolag i Helsingborg som står inför en organisationsförändring. Fastighetsbolaget ska byta arbetssätt till ett verksamhetsanpassat aktivitetsbaserat arbetssätt (ABW). Empirin är insamlad genom en kvalitativ metod för att få en tolkande förståelse av medarbetarnas syn på förändringen. I studien undersöks vilka förväntningar som finns hos medarbetarna samt deras behov av stöd under förändringsprocessen. Analysen fokuserar på kommunikationens roll men även behovet av andra stöd som känslomässigt-, värderande-, informativt- och praktiskt stöd under förändringsprocessen. Analysen diskuterar avslutningsvis korrelationen mellan arbetsroll och behovet av stöd. Studiens slutsats är att kommunikationen måste anpassas efter individens och arbetsrollens behov för att skapa en positiv förändringsprocess och tvåvägskommunikation är väsentligt. Känner inte medarbetare trygghet i förändringen kommer oro och osäkerhet skapas som i sin tur kan leda till negativa förväntningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cervin, Matilda LU and Franzén, Elin
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie som berör verksamhetsprocesser och arbetssätt med influenser av kommunikation samt stödfunktioner
course
KSMK65 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aktivitetsbaserat arbetssätt (ABW), förändring, förväntningar, stödfunktioner, KASAM, kommunikation, kontroll, involvering, delaktighet.
language
Swedish
id
8913989
date added to LUP
2017-07-04 10:29:46
date last changed
2017-07-04 10:29:46
@misc{8913989,
 abstract   = {Förr var organisationer stillastående och producerade oftast enbart en vara eller tjänst. Nutiden är annorlunda och begrepp som flexibilitet, delaktighet och medarbetares hälsa är idag viktigt för organisationer att arbeta med. För att överleva marknaden och säkerställa en organisations framgång är det väsentligt att se förändring i arbetslivet som ett normaltillstånd. Organisationer som kan hantera förändringar överlever i längden. En förändrings utfall är beroende av medarbetares inställning gentemot förändringen. Höga förväntningar inför förändringen bidrar ofta till en positiv förändringsprocess. 

Studien har tagit utgångspunkt i ett fastighetsbolag i Helsingborg som står inför en organisationsförändring. Fastighetsbolaget ska byta arbetssätt till ett verksamhetsanpassat aktivitetsbaserat arbetssätt (ABW). Empirin är insamlad genom en kvalitativ metod för att få en tolkande förståelse av medarbetarnas syn på förändringen. I studien undersöks vilka förväntningar som finns hos medarbetarna samt deras behov av stöd under förändringsprocessen. Analysen fokuserar på kommunikationens roll men även behovet av andra stöd som känslomässigt-, värderande-, informativt- och praktiskt stöd under förändringsprocessen. Analysen diskuterar avslutningsvis korrelationen mellan arbetsroll och behovet av stöd. Studiens slutsats är att kommunikationen måste anpassas efter individens och arbetsrollens behov för att skapa en positiv förändringsprocess och tvåvägskommunikation är väsentligt. Känner inte medarbetare trygghet i förändringen kommer oro och osäkerhet skapas som i sin tur kan leda till negativa förväntningar.},
 author    = {Cervin, Matilda and Franzén, Elin},
 keyword   = {Aktivitetsbaserat arbetssätt (ABW),förändring,förväntningar,stödfunktioner,KASAM,kommunikation,kontroll,involvering,delaktighet.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Betydelsefulla stödformer i en organisatorisk förändringsprocess},
 year     = {2017},
}