Advanced

Upphandling av rekonditionerade kontorsmöbler - En strategi för att stärka utvecklingen mot en cirkulär ekonomi

Öhgren, Matilda LU (2017) MVEM12 20171
Studies in Environmental Science
Abstract
Although reconditioned office furniture can implicate both environmental and monetary savings for contracting authorities, it seems relatively unusual for public authorities to purchase reconditioned furniture. The aim of this study is to investigate in what way public procurement of reconditioned furniture can be used as a strategy to strengthen the development towards a circular economy. To analyse that interviews with respondents from both the private and the public sector have been conducted. The private sector was represented by persons in the reconditioning industry for furniture and the public sector was represented by municipalities, the procurement authority as well as the purchasing centre SKL Kommentus. A review of previous... (More)
Although reconditioned office furniture can implicate both environmental and monetary savings for contracting authorities, it seems relatively unusual for public authorities to purchase reconditioned furniture. The aim of this study is to investigate in what way public procurement of reconditioned furniture can be used as a strategy to strengthen the development towards a circular economy. To analyse that interviews with respondents from both the private and the public sector have been conducted. The private sector was represented by persons in the reconditioning industry for furniture and the public sector was represented by municipalities, the procurement authority as well as the purchasing centre SKL Kommentus. A review of previous research and theories regarding the adoption of a circular economy for office furniture was also performed.
The results showed several sustainability benefits concerning reconditioned furniture. According to the municipalities, there are multiple economic, environmental and social benefits. Furthermore, the results indicate large possibilities for increasing volumes of reconditioned furniture, where public procurement can be used as a strategy. However, the results showed several difficulties, both within and between the different sectors. This is due to a current gap in which the needs of the public sector are not met by the private one. The main obstacles concerned established routines and practices in procurement, attitudes towards reconditioned furniture, insufficient supply of reconditioned furniture as well as competition within the re-manufacturing industry. Currently, public procurement stands for a small part of the total sales of reconditioned furniture. If the sectors can overcome the identified obstacles, there is a huge potential for increased public procurement of reconditioned furniture. This is of great importance in order to strengthen the development towards a circular economy and thereby reduce the resource requirement and the environmental impacts that follows. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Stärkt cirkulär ekonomi genom upphandling av rekonditionerade kontorsmöbler

Att kommuner köper rekonditionerade och begagnade kontorsmöbler istället för nya har visat sig vara bra ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta då det finns flera hållbarhetsfördelar med rekonditionerade möbler, främst i form av ekonomiska, miljömässiga och sociala vinster. Trots dessa vinster utgör inköp av rekonditionerade kontorsmöbler i dagsläget en mycket liten del av kommuners totala inköp. Denna studie har därför haft som syfte att göra en närmre undersökning av området för att bland annat identifiera eventuella hinder och möjligheter för att öka volymerna av rekonditionerade möbler.

Varje år slängs cirka 1,2 miljoner ton kontorsmöbler inom EU vilket... (More)
Stärkt cirkulär ekonomi genom upphandling av rekonditionerade kontorsmöbler

Att kommuner köper rekonditionerade och begagnade kontorsmöbler istället för nya har visat sig vara bra ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta då det finns flera hållbarhetsfördelar med rekonditionerade möbler, främst i form av ekonomiska, miljömässiga och sociala vinster. Trots dessa vinster utgör inköp av rekonditionerade kontorsmöbler i dagsläget en mycket liten del av kommuners totala inköp. Denna studie har därför haft som syfte att göra en närmre undersökning av området för att bland annat identifiera eventuella hinder och möjligheter för att öka volymerna av rekonditionerade möbler.

Varje år slängs cirka 1,2 miljoner ton kontorsmöbler inom EU vilket innebär en påfrestning på miljön. Även nyproduktion av möbler leder till stora negativa miljöeffekter i form av resursutnyttjande och koldioxidutsläpp. Att öka volymerna av rekonditionerade möbler är därmed av stor vikt för att minska resursbehovet och utsläppen från det traditionella ekonomiska systemet.
Under det senaste årtiondet har offentlig upphandling utvecklats och kan ses som ett verktyg för att främja efterfrågan på miljövänligare produkter, då offentliga upphandlare har ställt allt hårdare hållbarhetskrav.
Vid intervju med ett antal kommuner och återtillverkare framkom att det finns flera fördelar med rekonditionerade möbler, i form av ekonomiska, miljömässiga och sociala vinster. Intresset för att köpa in begagnade möbler var framför allt stort inom verksamheter med begränsad budget då en tredjedel av nypriset kan sparas in.
Studien visade på ett antal hinder och möjligheter för att öka volymerna av rekonditionerade kontorsmöbler. De miljö- och kvalitetskrav som ställs i samband med upphandlingen visade sig vara ett hinder då det är svårt för återtillverkarna att visa att de uppfyller kommunernas krav. En möjlig åtgärd skulle vara framtagande av innehållsförteckningar för att bevisa att de begagnade möblerna lever upp till miljö- och kvalitetskraven. Inställningen till upphandling av rekonditionerade möbler visade sig även vara ett hinder då det tidigare inte upplevts som ett hållbart alternativ. Alltför begränsat utbud av rekonditionerade möbler ansågs vara ett hinder enligt kommunerna, medan återtillverkarna hävdade att det finns stora mängder att tillgå. I båda fallen krävs bättre marknadsföring och spridning från återtillverkarnas sida samt informationsinsatser inom kommunerna för att påtala möjligheterna till upphandling av begagnade möbler. Det offentliga kan även göra insatser genom att göra större beställningar så att leverantörerna vågar investera och satsa på ett större utbud. Gällande konkurrenter och då det inte finns någon branschstandard för rekonditionerade möbler samt att de affärsmodeller som finns bygger på nytillverkning är det viktigt att området vidareutvecklas.
För närvarande utgör offentlig upphandling en liten del av återtillverkarnas totala försäljning. Om de identifierade hindren kan överkommas finns stor potential för ökad offentlig upphandling av rekonditionerade kontorsmöbler. Offentliga organisationer har stor möjlighet att styra sina inköp, och en viktig förutsättning för rekonditionering är upphandling av kvalitetsmöbler vid inköp av nyproducerat. Offentlig upphandling kan därmed användas som en strategi för att öka volymerna av rekonditionerade möbler och på så sätt även stärka utvecklingen mot en cirkulär ekonomi. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Öhgren, Matilda LU
supervisor
organization
course
MVEM12 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Cirkulär ekonomi, offentlig upphandling, rekonditionerade kontorsmöbler
language
Swedish
id
8914083
date added to LUP
2017-06-14 13:00:54
date last changed
2017-09-01 04:09:35
@misc{8914083,
 abstract   = {Although reconditioned office furniture can implicate both environmental and monetary savings for contracting authorities, it seems relatively unusual for public authorities to purchase reconditioned furniture. The aim of this study is to investigate in what way public procurement of reconditioned furniture can be used as a strategy to strengthen the development towards a circular economy. To analyse that interviews with respondents from both the private and the public sector have been conducted. The private sector was represented by persons in the reconditioning industry for furniture and the public sector was represented by municipalities, the procurement authority as well as the purchasing centre SKL Kommentus. A review of previous research and theories regarding the adoption of a circular economy for office furniture was also performed.
The results showed several sustainability benefits concerning reconditioned furniture. According to the municipalities, there are multiple economic, environmental and social benefits. Furthermore, the results indicate large possibilities for increasing volumes of reconditioned furniture, where public procurement can be used as a strategy. However, the results showed several difficulties, both within and between the different sectors. This is due to a current gap in which the needs of the public sector are not met by the private one. The main obstacles concerned established routines and practices in procurement, attitudes towards reconditioned furniture, insufficient supply of reconditioned furniture as well as competition within the re-manufacturing industry. Currently, public procurement stands for a small part of the total sales of reconditioned furniture. If the sectors can overcome the identified obstacles, there is a huge potential for increased public procurement of reconditioned furniture. This is of great importance in order to strengthen the development towards a circular economy and thereby reduce the resource requirement and the environmental impacts that follows.},
 author    = {Öhgren, Matilda},
 keyword   = {Cirkulär ekonomi,offentlig upphandling,rekonditionerade kontorsmöbler},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upphandling av rekonditionerade kontorsmöbler - En strategi för att stärka utvecklingen mot en cirkulär ekonomi},
 year     = {2017},
}