Advanced

Extra anpassningar i musikundervisningen. Utvärdering av ett digitalt undervisningsmaterial

Rosenqvist, Marie LU (2017) LAMN90 20162
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Denna studie undersöker hur ett digitalt undervisningsmaterial i skolämnet musik kan fungera för elever som är i behov av extra anpassningar (stödinsatser). Tre metoder har använts för att få en djupare förståelse av elevernas åsikter om det digitala materialet och undervisningsformen. Dessa är frågeformulär/logg, intervjuer och egen dagbok. Frågeställningarna som undersökts är: Hur beskriver informanterna sina upplevelser av enskilda arbetsformer och ett digitalt studiematerial i musikundervisningen? Vilka är informanternas beskrivningar av hur de tolkade instruktionerna i undervisningsmaterialet? Varje elev har fått i uppgift att läsa på om lektionerna, öva på sitt instrument och svara på frågor (om lektioner och material) i loggboken.... (More)
Denna studie undersöker hur ett digitalt undervisningsmaterial i skolämnet musik kan fungera för elever som är i behov av extra anpassningar (stödinsatser). Tre metoder har använts för att få en djupare förståelse av elevernas åsikter om det digitala materialet och undervisningsformen. Dessa är frågeformulär/logg, intervjuer och egen dagbok. Frågeställningarna som undersökts är: Hur beskriver informanterna sina upplevelser av enskilda arbetsformer och ett digitalt studiematerial i musikundervisningen? Vilka är informanternas beskrivningar av hur de tolkade instruktionerna i undervisningsmaterialet? Varje elev har fått i uppgift att läsa på om lektionerna, öva på sitt instrument och svara på frågor (om lektioner och material) i loggboken. Efter tre lektioner med enskilt arbete har elevernas individuella och gemensamma spel i ensemble bedömts. Uppgiften har gått ut på att eleven ska utveckla sina förmågor i sång, piano eller gitarr och elbas under arbetsområdet ensemblespel. Resultaten visar bland annat att undervisningssättet skapade möjlighet för eleverna att koncentrera sig och öva i lugn och ro, dessutom uppnådde eleverna i studien godkända betyg enligt kunskapskraven för E i piano- och elbasspel. (Less)
Abstract
This study examines how a digital teaching material in the school subject music can work for students who are in need of additional adjustments (support measures). Three methods have been used to gain a deeper understanding of the student’s opinions about the digital material and teaching methods. Theese are questionnaire/log book, interviews and a diary. The issues examined are: How do the interviewees describe their experiences of individual work and digital learning in music? What are the informants descriptions of how they interpreted the instructions in the teaching material? Each student has been assigned to read about the lessons, practice their instruments and answer the questions (about the lessons and materials) in the log book.... (More)
This study examines how a digital teaching material in the school subject music can work for students who are in need of additional adjustments (support measures). Three methods have been used to gain a deeper understanding of the student’s opinions about the digital material and teaching methods. Theese are questionnaire/log book, interviews and a diary. The issues examined are: How do the interviewees describe their experiences of individual work and digital learning in music? What are the informants descriptions of how they interpreted the instructions in the teaching material? Each student has been assigned to read about the lessons, practice their instruments and answer the questions (about the lessons and materials) in the log book. After three lessons with individual work, the students individually and collectively have been assessed in ensemble. The task has been for students to develop their abilities in singing, piano or guitar and bass in the work area ensemble. The results show that the teaching method created the opportunity for the students to concentrate and practice in peace and quiet , in addition to this the students managed to achieve a passing grade in piano and bass. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosenqvist, Marie LU
supervisor
organization
alternative title
Additional adjustments in music education. Evaluation of a digital teaching material
course
LAMN90 20162
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
extra adjustments, Musikpedagogik Digital music lessons, Utbildningsvetenskap, Extra anpassning, kvalitativ undersökning, digitala musiklektioner, qualitative methods, Educational Science, Music Education
language
Swedish
id
8914637
date added to LUP
2017-06-21 15:36:45
date last changed
2017-06-21 15:36:45
@misc{8914637,
 abstract   = {This study examines how a digital teaching material in the school subject music can work for students who are in need of additional adjustments (support measures). Three methods have been used to gain a deeper understanding of the student’s opinions about the digital material and teaching methods. Theese are questionnaire/log book, interviews and a diary. The issues examined are: How do the interviewees describe their experiences of individual work and digital learning in music? What are the informants descriptions of how they interpreted the instructions in the teaching material? Each student has been assigned to read about the lessons, practice their instruments and answer the questions (about the lessons and materials) in the log book. After three lessons with individual work, the students individually and collectively have been assessed in ensemble. The task has been for students to develop their abilities in singing, piano or guitar and bass in the work area ensemble. The results show that the teaching method created the opportunity for the students to concentrate and practice in peace and quiet , in addition to this the students managed to achieve a passing grade in piano and bass.},
 author    = {Rosenqvist, Marie},
 keyword   = {extra adjustments,Musikpedagogik Digital music lessons,Utbildningsvetenskap,Extra anpassning,kvalitativ undersökning,digitala musiklektioner,qualitative methods,Educational Science,Music Education},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Extra anpassningar i musikundervisningen. Utvärdering av ett digitalt undervisningsmaterial},
 year     = {2017},
}