Advanced

Musikundervisning för nyanlända elever på språkintroduktionsprogrammet- en studie om musiklärares didaktiska förhållningssätt i mötet med språkintroduktionselever i musikklassrummet

Viktorsson, Lydia LU (2017) LAMP72 20171
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
I och med min utbildning till lärare i musik- och svenska som andraspråk vill jag låta dessa ämnesområden sammanfläta i mitt examensarbete. I och med den flyktingström som påverkat hela vårt land har skolsituationen i Sverige förändrats. Antalet nyanlända elever i skolan har ökat och många av dem ska få undervisning i musik. Detta är ett uppdrag som musiklärare inte varit beredda på. Därför är syftet med studien att undersöka hur musiklärare utformar musikundervisning för nyanlända elever på språkintroduktionsprogrammet. Vilka faktorer påverkar utformandet av undervisningen? Hur arbetar musiklärare utifrån ett språkligt perspektiv? Hur kan en sång språkligt bearbetas men också leda till elevers identitetsutveckling?
Studien har en... (More)
I och med min utbildning till lärare i musik- och svenska som andraspråk vill jag låta dessa ämnesområden sammanfläta i mitt examensarbete. I och med den flyktingström som påverkat hela vårt land har skolsituationen i Sverige förändrats. Antalet nyanlända elever i skolan har ökat och många av dem ska få undervisning i musik. Detta är ett uppdrag som musiklärare inte varit beredda på. Därför är syftet med studien att undersöka hur musiklärare utformar musikundervisning för nyanlända elever på språkintroduktionsprogrammet. Vilka faktorer påverkar utformandet av undervisningen? Hur arbetar musiklärare utifrån ett språkligt perspektiv? Hur kan en sång språkligt bearbetas men också leda till elevers identitetsutveckling?
Studien har en kvalitativ ansats. Genom observationer av musikundervisning och intervjuer med musiklärare visar resultaten att många musiklärare upplever uppdragsbeskrivningen som otydlig och att förutsättningarna är dåliga för att bedriva musikundervisning för språkintroduktionselever. Dock ser musiklärarna mötet med språkintroduktionseleverna som berikande och en tillgång för vårt samhälle. Studiens slutsats är att organisationen kring språkintroduktionseleverna verkar behöva förändras för att en likvärdig utbildning ska kunna ges alla elever.
Nyckelord: Identitet, musik, nyanlända elever, språkinriktad musikundervisning. (Less)
Abstract
In my education, to be a teacher in music and Swedish as a second language, I want these subjects intertwine in my degree project. With increase of refugees in our country, the school situation has changed. The number of new arrivals in school has increased and many of them will be taught in music. This is an assignment that music teacher has not been prepared for. Therefore, the aim of the study is to investigate how music teachers design their music education for newly arrived students in the language introduction program. What factors influence the design of the teaching? How does music teachers work from a linguistic perspective? How can a song be processed linguistically but also lead to student identity development? The study has a... (More)
In my education, to be a teacher in music and Swedish as a second language, I want these subjects intertwine in my degree project. With increase of refugees in our country, the school situation has changed. The number of new arrivals in school has increased and many of them will be taught in music. This is an assignment that music teacher has not been prepared for. Therefore, the aim of the study is to investigate how music teachers design their music education for newly arrived students in the language introduction program. What factors influence the design of the teaching? How does music teachers work from a linguistic perspective? How can a song be processed linguistically but also lead to student identity development? The study has a qualitative approach. Through observations of music teaching and interviews with music teachers, the results show that many music teachers experience the assignment description as unclear and that the conditions are bad for conducting a music education for students in the language introduction program. However, the music teachers find the meeting with these students enriching and see them as an asset for our society. The conclusion of the study is that the organization for language introduction students seems to have to change in order for an equivalent education to be given to all students.

Keywords: Identity, Language-oriented music education, Music, New arrivals. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Viktorsson, Lydia LU
supervisor
organization
alternative title
Music education for newly arrived students in the language introduction program.
course
LAMP72 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Utbildningsvetenskap, Musikpedagogik, Educational Science, Music Education, Identitet, Musik, Nyanlända elever, Språkinriktad musikundervisning, Identity, Language-oriented music education, Music, New arrivals
language
Swedish
id
8915382
date added to LUP
2017-06-20 13:09:00
date last changed
2017-06-20 13:09:00
@misc{8915382,
 abstract   = {In my education, to be a teacher in music and Swedish as a second language, I want these subjects intertwine in my degree project. With increase of refugees in our country, the school situation has changed. The number of new arrivals in school has increased and many of them will be taught in music. This is an assignment that music teacher has not been prepared for. Therefore, the aim of the study is to investigate how music teachers design their music education for newly arrived students in the language introduction program. What factors influence the design of the teaching? How does music teachers work from a linguistic perspective? How can a song be processed linguistically but also lead to student identity development? The study has a qualitative approach. Through observations of music teaching and interviews with music teachers, the results show that many music teachers experience the assignment description as unclear and that the conditions are bad for conducting a music education for students in the language introduction program. However, the music teachers find the meeting with these students enriching and see them as an asset for our society. The conclusion of the study is that the organization for language introduction students seems to have to change in order for an equivalent education to be given to all students.

Keywords: Identity, Language-oriented music education, Music, New arrivals.},
 author    = {Viktorsson, Lydia},
 keyword   = {Utbildningsvetenskap,Musikpedagogik,Educational Science,Music Education,Identitet,Musik,Nyanlända elever,Språkinriktad musikundervisning,Identity,Language-oriented music education,Music,New arrivals},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Musikundervisning för nyanlända elever på språkintroduktionsprogrammet- en studie om musiklärares didaktiska förhållningssätt i mötet med språkintroduktionselever i musikklassrummet},
 year     = {2017},
}