Advanced

Att behöva röka med ledningen på toaletten för att få information om organisationen

Berneheim, Emma LU (2017) SKOM12 20171
Department of Strategic Communication
Abstract
Based on a qualitative approach, this study examines and problematizes how employees in a flexible organization, through the internal communication community,
consolidate and renegotiate the organization's identity. Furthermore, it creates
an understanding of the flexible employees ability to co-create, and their view on
the importance of being able to identify themselves with the organization. The
study is based on a case where ethnographic observations and qualitative interviews
are used as methods. The results show that the internal communication
within the organization is limited, which means that the employees contribute to
the identity primarily by creating local identities. Furthermore, the study shows
that employees feel... (More)
Based on a qualitative approach, this study examines and problematizes how employees in a flexible organization, through the internal communication community,
consolidate and renegotiate the organization's identity. Furthermore, it creates
an understanding of the flexible employees ability to co-create, and their view on
the importance of being able to identify themselves with the organization. The
study is based on a case where ethnographic observations and qualitative interviews
are used as methods. The results show that the internal communication
within the organization is limited, which means that the employees contribute to
the identity primarily by creating local identities. Furthermore, the study shows
that employees feel excluded in the studied organization, which in part is based on
their role as flexers, and further limits their contribution to the organizational
identity. The study also shows that the employees find it difficult to identify with the organization, but that they have an interest in being able to do so. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Med utgångspunkt i en kvalitativ ansats undersöker och problematiserar denna
studie hur medarbetare i en flexibel organisation, genom den interna kommunikationen, befäster och omförhandlar organisationens identitet. Vidare skapar den förståelse för de flexande medarbetarnas möjlighet till medskapande, och deras syn på vikten av att kunna identifiera sig med organisationen de jobbar på. Studien baseras
på ett fall där etnografiska observationer och kvalitativa intervjuer används
för att skapa förståelse för det studerade fenomenet. Resultaten visar att den interna
kommunikationen i organisationen är begränsad vilket leder till att medarbetarna
framförallt bidrar till att skapa lokala identiteter. Vidare visar studien att
medarbetarna... (More)
Med utgångspunkt i en kvalitativ ansats undersöker och problematiserar denna
studie hur medarbetare i en flexibel organisation, genom den interna kommunikationen, befäster och omförhandlar organisationens identitet. Vidare skapar den förståelse för de flexande medarbetarnas möjlighet till medskapande, och deras syn på vikten av att kunna identifiera sig med organisationen de jobbar på. Studien baseras
på ett fall där etnografiska observationer och kvalitativa intervjuer används
för att skapa förståelse för det studerade fenomenet. Resultaten visar att den interna
kommunikationen i organisationen är begränsad vilket leder till att medarbetarna
framförallt bidrar till att skapa lokala identiteter. Vidare visar studien att
medarbetarna känner sig exkluderade i den studerade organisationen, vilket till
viss del bygger på deras roll som flexare, och begränsar deras bidrag till den gemensamma
identitetsbilden ytterligare. Studien visar också att de intervjuade
medarbetarna har svårt för att identifiera sig med den studerade organisationen,
men att de har ett intresse för att kunna göra det. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berneheim, Emma LU
supervisor
organization
course
SKOM12 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Organizational identity, flexibility, co-creating, co-worker, actionnet.
language
Swedish
id
8915987
date added to LUP
2017-06-27 10:04:45
date last changed
2017-06-27 10:04:45
@misc{8915987,
 abstract   = {Based on a qualitative approach, this study examines and problematizes how employees in a flexible organization, through the internal communication community,
consolidate and renegotiate the organization's identity. Furthermore, it creates
an understanding of the flexible employees ability to co-create, and their view on
the importance of being able to identify themselves with the organization. The
study is based on a case where ethnographic observations and qualitative interviews
are used as methods. The results show that the internal communication
within the organization is limited, which means that the employees contribute to
the identity primarily by creating local identities. Furthermore, the study shows
that employees feel excluded in the studied organization, which in part is based on
their role as flexers, and further limits their contribution to the organizational
identity. The study also shows that the employees find it difficult to identify with the organization, but that they have an interest in being able to do so.},
 author    = {Berneheim, Emma},
 keyword   = {Organizational identity,flexibility,co-creating,co-worker,actionnet.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att behöva röka med ledningen på toaletten för att få information om organisationen},
 year     = {2017},
}