Advanced

Notläsning med handen? - relativ solmisation som pedagogiskt verktyg i barnkören

Iderberg, Julia LU (2017) LAMP72 20171
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Denna studie ämnar undersöka hur relativ solmisation kan användas i arbetet med att lära barn och unga att sjunga och läsa noter. I datainsamlingen har fyra metoder använts; fallstudie, observation, kvalitativ intervju och stimulated recall. Studiens litteraturkapitel redogör för skillnader mellan absolut och relativ solmisation, och beskriver sedan relativ solmisation utifrån de fyra perspektiven visuellt, auditivt, kinestetiskt och sångligt. Enligt den datainsamling som gjorts inom ramen för denna studie är relativ solmisation en bra metod för att utveckla både sång och notläsning. I arbetet med relativ solmisation kan barnen själva utveckla musikalisk kompetens, vilket gör att förebildning inte längre är det enda sättet att lära ut... (More)
Denna studie ämnar undersöka hur relativ solmisation kan användas i arbetet med att lära barn och unga att sjunga och läsa noter. I datainsamlingen har fyra metoder använts; fallstudie, observation, kvalitativ intervju och stimulated recall. Studiens litteraturkapitel redogör för skillnader mellan absolut och relativ solmisation, och beskriver sedan relativ solmisation utifrån de fyra perspektiven visuellt, auditivt, kinestetiskt och sångligt. Enligt den datainsamling som gjorts inom ramen för denna studie är relativ solmisation en bra metod för att utveckla både sång och notläsning. I arbetet med relativ solmisation kan barnen själva utveckla musikalisk kompetens, vilket gör att förebildning inte längre är det enda sättet att lära ut melodier. Genom att stimulera flera sinnen tydliggör relativ solmisation avstånd mellan toner. Relativ solmisation ger musikaliska minnen vilket skapar förutsättning för bättre notläsningsförmåga. (Less)
Abstract (Swedish)
This study will examine how relative solmization can be used to teach children and young people how to sing and read sheet music. Data collection was done using four methods; case study, observation, qualitative interview and stimulated recall. The literature chapter of this study accounts for the differences between absolute and relative solmization, and then describes relative solmization based on the four perspectives: visual, auditory, kinesthetic and song. According to the data collection of this study relative solmization is a good method for developing both singing and sight reading. When working with relative solmization children can develop their own musical skills, which means that mimicking someone else is no longer the only way... (More)
This study will examine how relative solmization can be used to teach children and young people how to sing and read sheet music. Data collection was done using four methods; case study, observation, qualitative interview and stimulated recall. The literature chapter of this study accounts for the differences between absolute and relative solmization, and then describes relative solmization based on the four perspectives: visual, auditory, kinesthetic and song. According to the data collection of this study relative solmization is a good method for developing both singing and sight reading. When working with relative solmization children can develop their own musical skills, which means that mimicking someone else is no longer the only way to learn melodies. By stimulating multiple senses relative solmization clarifies the distance between tones. Relative solmization makes for musical memories which creates premise for better note-reading ability. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Iderberg, Julia LU
supervisor
organization
course
LAMP72 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
tonplats, handtecken, tonala mönster, barnkör, notläsning, relativ solmisation, music education, educational science, hand signs. scale degree, tonal patter, children’s choir, relative solmization, sight reading, utbildningsvetenskap, musikpedagogik
language
Swedish
id
8917457
date added to LUP
2017-06-27 09:46:43
date last changed
2017-06-27 09:46:43
@misc{8917457,
 abstract   = {This study will examine how relative solmization can be used to teach children and young people how to sing and read sheet music. Data collection was done using four methods; case study, observation, qualitative interview and stimulated recall. The literature chapter of this study accounts for the differences between absolute and relative solmization, and then describes relative solmization based on the four perspectives: visual, auditory, kinesthetic and song. According to the data collection of this study relative solmization is a good method for developing both singing and sight reading. When working with relative solmization children can develop their own musical skills, which means that mimicking someone else is no longer the only way to learn melodies. By stimulating multiple senses relative solmization clarifies the distance between tones. Relative solmization makes for musical memories which creates premise for better note-reading ability.},
 author    = {Iderberg, Julia},
 keyword   = {tonplats,handtecken,tonala mönster,barnkör,notläsning,relativ solmisation,music education,educational science,hand signs. scale degree,tonal patter,children’s choir,relative solmization,sight reading,utbildningsvetenskap,musikpedagogik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Notläsning med handen? - relativ solmisation som pedagogiskt verktyg i barnkören},
 year     = {2017},
}