Advanced

Miljökonsekvensbeskrivning Revinge brunnsfält

Engleson, Kristina LU (2017) In Examensarbeten i geologi vid Lundsuniversitet GEOL01 20161
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Idag når vi i Sverige inte upp till miljömålet ”Grundvatten av god kvalitet”, en av orsakerna är bristande grundvattenkunskaper i samhället. Kontrollen av föroreningar är otillräcklig och det har under den senaste tiden uppmärksammats att vi har brist på vatten i stora delar av landet. På Revingehed ca 2 mil öster om Lund finns en provpumpningsanläggning som används för utbildning av framtida grundvattenexperter. Lunds universitet planerar nu att söka tillstånd hos mark och miljödomstolen för att bedriva vattenverksamhet med bortledning av vatten från ett vattenområde. Detta examensarbete är utfört för att användas som grund i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen. Resultaten visar att Lunds universitets uttag inte överstiger... (More)
Idag når vi i Sverige inte upp till miljömålet ”Grundvatten av god kvalitet”, en av orsakerna är bristande grundvattenkunskaper i samhället. Kontrollen av föroreningar är otillräcklig och det har under den senaste tiden uppmärksammats att vi har brist på vatten i stora delar av landet. På Revingehed ca 2 mil öster om Lund finns en provpumpningsanläggning som används för utbildning av framtida grundvattenexperter. Lunds universitet planerar nu att söka tillstånd hos mark och miljödomstolen för att bedriva vattenverksamhet med bortledning av vatten från ett vattenområde. Detta examensarbete är utfört för att användas som grund i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen. Resultaten visar att Lunds universitets uttag inte överstiger nybildningen och uttaget påverkar således inte grundvattenmagasinet. Ytvattendragen i området är grunda och bedöms därför inte påverkas av pumpningen som sker i den djupare belägna berggrundsakvifären. Risken för sättningar bedöms som obefintlig då det inte sker någon sänkning av grundvattnet i jordlagren och i berggrunden där avsänkningen sker, finns inga sättningsbenägna sediment. Då endast ett fåtal föroreningar detekterats som överskrider gränsvärden finns det ingen risk för att pumpningen orsakar spridning av föroreningar. Provpumpningsverksamheten bedöms följa de allmänna hänsynsreglerna då det vid pumpning görs övervakning samt provtagning av det utpumpade vattnet till Ålabäcken. Bedömningen visar att provpumpningsverksamheten bidrar med ökade grundvattenkunskaper i samhället, vilket krävs för att kommande generationer ska få tillgång till rent vatten samt för att kunna förebygga vattenbrist. (Less)
Popular Abstract
Sweden do not meet the environmental objective "Good quality groundwater", one of the reasons is the poor general understanding of groundwater. The control of pollutions is insufficient and it has recently been noted that the storage of water in large areas of the country is inadequate. At Revingehed about 2 kilometers east of Lund, there are several pump wells that is used for education (of future groundwater experts). Lund University is prepering to apply for permission from the environmental court to conduct water activities with drainage of water from this water area. This thesis has been conducted for use as a basis in the forthcoming assessment for use of the pump wells impact on the envirorment. The results showed that Lund... (More)
Sweden do not meet the environmental objective "Good quality groundwater", one of the reasons is the poor general understanding of groundwater. The control of pollutions is insufficient and it has recently been noted that the storage of water in large areas of the country is inadequate. At Revingehed about 2 kilometers east of Lund, there are several pump wells that is used for education (of future groundwater experts). Lund University is prepering to apply for permission from the environmental court to conduct water activities with drainage of water from this water area. This thesis has been conducted for use as a basis in the forthcoming assessment for use of the pump wells impact on the envirorment. The results showed that Lund University's withdrawal of water do not exceed the freshwater formation and the withdrawal does not affect the groundwater magazine. The surface watercourses in the area is shallow and for that reason it is not deemed to be affected by the pumping, which occurring in the deeper bedrock aquifer. There is no risk for subsidence in the soil deposits because there is no reduction of groundwater. And in the bedrock where the reduction of groundwater occurs, due to the pumping, there are no lithificated sediments. As only a few pollutions are detected that exceed the limit values, there is no risk that the pumping will cause pollutions to spread. The use of the pump wells are assessment to comply with the general rules of consideration, due to monitoring and sampling of the water that are removed from the aquifer to the nearby river ”Ålabäcken” during pumping. The assessment showed that the use of the pump wells in Revingehed for education purposes contribute to increased groundwater knowledge in society, which is required for future generations to have access to clean water and to prevent water shortage. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Engleson, Kristina LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
grundvatten, miljökonsekvensbeskrivning, Revingehed, föroreningar, miljömålet ”grundvatten av god kvalitet”
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lundsuniversitet
report number
511
language
Swedish
id
8917896
date added to LUP
2017-06-21 23:23:56
date last changed
2017-06-22 04:10:37
@misc{8917896,
 abstract   = {Idag når vi i Sverige inte upp till miljömålet ”Grundvatten av god kvalitet”, en av orsakerna är bristande grundvattenkunskaper i samhället. Kontrollen av föroreningar är otillräcklig och det har under den senaste tiden uppmärksammats att vi har brist på vatten i stora delar av landet. På Revingehed ca 2 mil öster om Lund finns en provpumpningsanläggning som används för utbildning av framtida grundvattenexperter. Lunds universitet planerar nu att söka tillstånd hos mark och miljödomstolen för att bedriva vattenverksamhet med bortledning av vatten från ett vattenområde. Detta examensarbete är utfört för att användas som grund i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen. Resultaten visar att Lunds universitets uttag inte överstiger nybildningen och uttaget påverkar således inte grundvattenmagasinet. Ytvattendragen i området är grunda och bedöms därför inte påverkas av pumpningen som sker i den djupare belägna berggrundsakvifären. Risken för sättningar bedöms som obefintlig då det inte sker någon sänkning av grundvattnet i jordlagren och i berggrunden där avsänkningen sker, finns inga sättningsbenägna sediment. Då endast ett fåtal föroreningar detekterats som överskrider gränsvärden finns det ingen risk för att pumpningen orsakar spridning av föroreningar. Provpumpningsverksamheten bedöms följa de allmänna hänsynsreglerna då det vid pumpning görs övervakning samt provtagning av det utpumpade vattnet till Ålabäcken. Bedömningen visar att provpumpningsverksamheten bidrar med ökade grundvattenkunskaper i samhället, vilket krävs för att kommande generationer ska få tillgång till rent vatten samt för att kunna förebygga vattenbrist.},
 author    = {Engleson, Kristina},
 keyword   = {grundvatten,miljökonsekvensbeskrivning,Revingehed,föroreningar,miljömålet ”grundvatten av god kvalitet”},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lundsuniversitet},
 title    = {Miljökonsekvensbeskrivning Revinge brunnsfält},
 year     = {2017},
}