Advanced

”Det sjunger inom mig” - En kvalitativ studie om hur körsång påverkar körsångarna

Nordlander, Agnes LU (2017) LAMP72 20171
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Den här studien handlar om körsång och dess potentiella påverkan på människor. Syftet är att ta reda på om – och hur körsångarna i Sinnesrokören upplever att körsången påverkar dem och vilka faktorer det är som gör att de i sådana fall påverkas. Körledarens drivkrafter och mål och hur dessa visar sig i praktiken undersöks också. Studien har en kvalitativ ansats och metoderna som använts är intervju och observation.

Analysen av datan visar att körsången har en positiv påverkan på körsångarna på så sätt att den ger upplevelser av bland annat glädje, gemenskap och sinnesro. Kören kan också fungera stärkande på olika sätt, den kan till exempel vara ett uttrycksmedel och en ventil för känslor. Det fanns i resultatet tydliga kopplingar... (More)
Den här studien handlar om körsång och dess potentiella påverkan på människor. Syftet är att ta reda på om – och hur körsångarna i Sinnesrokören upplever att körsången påverkar dem och vilka faktorer det är som gör att de i sådana fall påverkas. Körledarens drivkrafter och mål och hur dessa visar sig i praktiken undersöks också. Studien har en kvalitativ ansats och metoderna som använts är intervju och observation.

Analysen av datan visar att körsången har en positiv påverkan på körsångarna på så sätt att den ger upplevelser av bland annat glädje, gemenskap och sinnesro. Kören kan också fungera stärkande på olika sätt, den kan till exempel vara ett uttrycksmedel och en ventil för känslor. Det fanns i resultatet tydliga kopplingar mellan körledarens drivkrafter och mål och körsångarnas upplevelser av hur körsången påverkar dem. En slutsats är därför att körledarens ingång och intentioner potentiellt har en stor inverkan på hur körsångarna upplever att körsången påverkan dem. Användandet av kroppen i körsången och körens och körmedlemmarnas bakgrund har också visat sig vara viktiga faktorer. (Less)
Abstract
This study is about choir singing and its potential influence on people. The purpose is to find out if - and how the singers in the Serenitychoir experience that the choir singing affects them, and what factors matter when it comes to forming the experience. The choir conductor’s intentions and goals and how are transformed into practice are also investigated. The study has a qualitative approach and the methods used are interview and observation.
 
The analysis of the data shows that the choir singing has a positive influence on the choir singers in such a way that it gives experiences of joy, community and peace of mind. The choir can have a reinforcing effect in different ways, for example, it can be a medium for expression and an... (More)
This study is about choir singing and its potential influence on people. The purpose is to find out if - and how the singers in the Serenitychoir experience that the choir singing affects them, and what factors matter when it comes to forming the experience. The choir conductor’s intentions and goals and how are transformed into practice are also investigated. The study has a qualitative approach and the methods used are interview and observation.
 
The analysis of the data shows that the choir singing has a positive influence on the choir singers in such a way that it gives experiences of joy, community and peace of mind. The choir can have a reinforcing effect in different ways, for example, it can be a medium for expression and an outlet for emotions. In the result, there were clear links between the choir conductor’s aims and beliefs concerning the choir, and the choir singers’ experiences of how the singing affects them. One conclusion is therefore that the choir leader’s intentions and goals potentially have a major impact on how the choir singing is percieved. The use of the body in the choir singing and the choir’s background has also proved to be important factors. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordlander, Agnes LU
supervisor
organization
course
LAMP72 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
music and health, music and identity, music, choir conducting, choir singing, utbildningsvetenskap. Choir, sinnesro, musik som redskap för förändring, musik och hälsa, musikpedagogik, musik och identitet, musik, körledning, Kör, körsång, music as a tool for change, serenity, educational science, music education.
language
Swedish
id
8918355
date added to LUP
2017-06-27 09:45:53
date last changed
2017-06-27 09:45:53
@misc{8918355,
 abstract   = {This study is about choir singing and its potential influence on people. The purpose is to find out if - and how the singers in the Serenitychoir experience that the choir singing affects them, and what factors matter when it comes to forming the experience. The choir conductor’s intentions and goals and how are transformed into practice are also investigated. The study has a qualitative approach and the methods used are interview and observation.
 
The analysis of the data shows that the choir singing has a positive influence on the choir singers in such a way that it gives experiences of joy, community and peace of mind. The choir can have a reinforcing effect in different ways, for example, it can be a medium for expression and an outlet for emotions. In the result, there were clear links between the choir conductor’s aims and beliefs concerning the choir, and the choir singers’ experiences of how the singing affects them. One conclusion is therefore that the choir leader’s intentions and goals potentially have a major impact on how the choir singing is percieved. The use of the body in the choir singing and the choir’s background has also proved to be important factors.},
 author    = {Nordlander, Agnes},
 keyword   = {music and health,music and identity,music,choir conducting,choir singing,utbildningsvetenskap. Choir,sinnesro,musik som redskap för förändring,musik och hälsa,musikpedagogik,musik och identitet,musik,körledning,Kör,körsång,music as a tool for change,serenity,educational science,music education.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Det sjunger inom mig” - En kvalitativ studie om hur körsång påverkar körsångarna},
 year     = {2017},
}