Advanced

Av glädje bygger man musik? – En studie om det sociala klimatets påverkan på det musikaliska resultatet i kören

Persson, Emma LU (2017) LAMP72 20171
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Denna studie syftar till att undersöka hur svenska körer arbetar med det sociala klimatet,
om atmosfären i kören påverkar det musikaliska resultatet och i så fall på vilket sätt. En
enkät skickades ut till körsångare från 10 körer och som ämnade belysa körsångarnas
perspektiv. Kvalitativa intervjuer hölls med tre aktiva körledare för att få deras
upplevelser och tankar inom ämnet.

Studien innehåller för ämnet relevant litteratur, metodbeskrivning,
resultatpresentation och slutligen en diskussion kring resultatet kopplat till litteraturen.
Studien visar att körsångare ser det sociala klimatet i kören som viktigt och att de ser
kopplingar mellan det sociala klimatet och det musikaliska resultatet. Samtliga
deltagande körledare... (More)
Denna studie syftar till att undersöka hur svenska körer arbetar med det sociala klimatet,
om atmosfären i kören påverkar det musikaliska resultatet och i så fall på vilket sätt. En
enkät skickades ut till körsångare från 10 körer och som ämnade belysa körsångarnas
perspektiv. Kvalitativa intervjuer hölls med tre aktiva körledare för att få deras
upplevelser och tankar inom ämnet.

Studien innehåller för ämnet relevant litteratur, metodbeskrivning,
resultatpresentation och slutligen en diskussion kring resultatet kopplat till litteraturen.
Studien visar att körsångare ser det sociala klimatet i kören som viktigt och att de ser
kopplingar mellan det sociala klimatet och det musikaliska resultatet. Samtliga
deltagande körledare jobbar aktivt med det sociala klimatet, då de alla tre sett hur det
musikaliska blir bättre av att det sociala klimatet är gott. (Less)
Abstract
The purpose of this study was to investigate in which ways Swedish choirs work with
the social environment in the group, if the environment in the choir has an impact on the
musical result and in that case in which ways. A survey, which was meant to investigate
the perspective of the choir members, was sent to singers from ten different choirs.
Qualitative interviews were held with three professional choir directors to get their
experiences and thought within the subject.

The study contains relevant literature on the subject, description of methods,
presentation of the result and finally a discussion concerning the result and the literature
combined. The study shows that choir members value the social environment and that
they... (More)
The purpose of this study was to investigate in which ways Swedish choirs work with
the social environment in the group, if the environment in the choir has an impact on the
musical result and in that case in which ways. A survey, which was meant to investigate
the perspective of the choir members, was sent to singers from ten different choirs.
Qualitative interviews were held with three professional choir directors to get their
experiences and thought within the subject.

The study contains relevant literature on the subject, description of methods,
presentation of the result and finally a discussion concerning the result and the literature
combined. The study shows that choir members value the social environment and that
they see that the social environment has an impact on the musical result. All the
participant choir directors work actively on the social environment in their choirs. That
is because they all three have seen how the music gets higher quality when the social
environment is good. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Emma LU
supervisor
organization
course
LAMP72 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Kör, Körledning, Musikaliska mål, Socialt klimat, Välmående, Utbildningsvetenskap, Musikpedagogik Choir, Choir Directing, Musical Goals, Social Environment, Well-being, Educational Science, Music Education
language
Swedish
id
8919912
date added to LUP
2017-09-04 09:03:20
date last changed
2017-09-04 09:03:20
@misc{8919912,
 abstract   = {The purpose of this study was to investigate in which ways Swedish choirs work with
the social environment in the group, if the environment in the choir has an impact on the
musical result and in that case in which ways. A survey, which was meant to investigate
the perspective of the choir members, was sent to singers from ten different choirs.
Qualitative interviews were held with three professional choir directors to get their
experiences and thought within the subject.

The study contains relevant literature on the subject, description of methods,
presentation of the result and finally a discussion concerning the result and the literature
combined. The study shows that choir members value the social environment and that
they see that the social environment has an impact on the musical result. All the
participant choir directors work actively on the social environment in their choirs. That
is because they all three have seen how the music gets higher quality when the social
environment is good.},
 author    = {Persson, Emma},
 keyword   = {Kör,Körledning,Musikaliska mål,Socialt klimat,Välmående,Utbildningsvetenskap,Musikpedagogik Choir,Choir Directing,Musical Goals,Social Environment,Well-being,Educational Science,Music Education},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Av glädje bygger man musik? – En studie om det sociala klimatets påverkan på det musikaliska resultatet i kören},
 year     = {2017},
}