Advanced

Redovisningsregelverk – Något som leder till ekonomiska konsekvenser?

Carlsson, Josefin LU ; Hagnelius, Ingrid LU and Isberg, Erik LU (2017) FEKH69 20171
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Studien syftar till att studera huruvida redovisning enligt K2- respektive K3-regelveket medför några ekonomiska konsekvenser för fastighetsbolag.

Metod: Uppsatsen utgår från den deduktiva forskningsansatsen och följer en kvantitativ forskningsmetod. Uppsatsens undersökning är uppdelad i två delar vars underlag kommer från 109 fastighetsbolags årsredovisningar.

Teoretiska perspektiv: Uppsatsen tar sin utgångspunkt i teorin om ekonomiska konsekvenser, i form av förändringar i bokslutsposter samt nyckeltal, och teorin om redovisning som social konstruktion för att studera och förklara resultatet.

Empiri: Studiens första del studerar årsredovisningar från fastighetsbolag som bytt regelverk från K2 till K3. Den andra delen... (More)
Syfte: Studien syftar till att studera huruvida redovisning enligt K2- respektive K3-regelveket medför några ekonomiska konsekvenser för fastighetsbolag.

Metod: Uppsatsen utgår från den deduktiva forskningsansatsen och följer en kvantitativ forskningsmetod. Uppsatsens undersökning är uppdelad i två delar vars underlag kommer från 109 fastighetsbolags årsredovisningar.

Teoretiska perspektiv: Uppsatsen tar sin utgångspunkt i teorin om ekonomiska konsekvenser, i form av förändringar i bokslutsposter samt nyckeltal, och teorin om redovisning som social konstruktion för att studera och förklara resultatet.

Empiri: Studiens första del studerar årsredovisningar från fastighetsbolag som bytt regelverk från K2 till K3. Den andra delen studerar vidare årsredovisningar från ett urval fastighetsbolag som antingen tillämpar K2- eller K3-regelverket.

Resultat: Undersökningen pekar på att det finns ekonomiska konsekvenser av de både regelverken. Studien visar att de ekonomiska konsekvenserna tenderar att vara individuella, och bero på faktorer i det enskilda bolaget, och inte vara av generell karaktär. (Less)
Abstract
Purpose: The purpose of this project is to study whether accounting according to the K2- or K3-regulation framework has any economic consequences for real estate companies.

Methodology: The project is based on a deductive research approach and follows a quantitative research method. The survey is divided into two parts whose material comes from 109 real estate companies’ annual reports.

Theoretical perspectives: The paper is based on the theory of economic consequences, in terms of changes in financial statements and key performance indicators, and the theory of accounting as a social construction in order to examine and describe the result.

Empirical foundation: The first part of the survey examines annual reports from real... (More)
Purpose: The purpose of this project is to study whether accounting according to the K2- or K3-regulation framework has any economic consequences for real estate companies.

Methodology: The project is based on a deductive research approach and follows a quantitative research method. The survey is divided into two parts whose material comes from 109 real estate companies’ annual reports.

Theoretical perspectives: The paper is based on the theory of economic consequences, in terms of changes in financial statements and key performance indicators, and the theory of accounting as a social construction in order to examine and describe the result.

Empirical foundation: The first part of the survey examines annual reports from real estate companies that have changed their regulation framework from K2 to K3. The second part examines annual reports from a selection of real estate companies that either apply the K2- or K3-regulation framework.

Conclusions: The survey indicates that there are economic consequences of the two regulation frameworks. However, it does not show any economic consequences of a general nature. They tend to be individual and depend on elements in the individual company. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlsson, Josefin LU ; Hagnelius, Ingrid LU and Isberg, Erik LU
supervisor
organization
course
FEKH69 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
K3, K2, Redovisningsregelverk, Fastighetsbolag, Ekonomiska konsekvenser
language
Swedish
id
8920083
date added to LUP
2017-07-12 15:37:17
date last changed
2017-07-12 15:37:17
@misc{8920083,
 abstract   = {Purpose: The purpose of this project is to study whether accounting according to the K2- or K3-regulation framework has any economic consequences for real estate companies.

Methodology: The project is based on a deductive research approach and follows a quantitative research method. The survey is divided into two parts whose material comes from 109 real estate companies’ annual reports.
 
Theoretical perspectives: The paper is based on the theory of economic consequences, in terms of changes in financial statements and key performance indicators, and the theory of accounting as a social construction in order to examine and describe the result.

Empirical foundation: The first part of the survey examines annual reports from real estate companies that have changed their regulation framework from K2 to K3. The second part examines annual reports from a selection of real estate companies that either apply the K2- or K3-regulation framework.
 
Conclusions: The survey indicates that there are economic consequences of the two regulation frameworks. However, it does not show any economic consequences of a general nature. They tend to be individual and depend on elements in the individual company.},
 author    = {Carlsson, Josefin and Hagnelius, Ingrid and Isberg, Erik},
 keyword   = {K3,K2,Redovisningsregelverk,Fastighetsbolag,Ekonomiska konsekvenser},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Redovisningsregelverk – Något som leder till ekonomiska konsekvenser?},
 year     = {2017},
}