Advanced

From Mess to Less - En kvalitativ studie om hur förpackningsfria dagligvarubutiker arbetar med hållbarhet ur tre dimensioner

Andersson, Ebba LU and Forsgren, Ellen (2017) KSMK65 20171
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Titel: ”From Mess to Less – en kvalitativ studie om hur förpackningsfria dagligvarubutiker arbetar
med hållbarhet ur tre dimensioner”
Författare: Ebba Andersson och Ellen Forsgren
Nivå: Kandidatuppsats i Service Management, KSMK65, VT 2017
Handledare: Johan Hultman
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management.
Studieobjekt: Förpackningsfria dagligvarubutiker.
Problembakgrund: Studien grundar sig i problematiken om förekommande avfall och ohållbara konsumtionsmönster gällande dagligvaror.
Syfte: Syftet är att bidra till förståelse för hur butikskonceptet kan gynna hållbar utveckling av dagligvaruhandeln. Vidare är syftet att diskutera faktorer som kan främja en framtida... (More)
Sammanfattning
Titel: ”From Mess to Less – en kvalitativ studie om hur förpackningsfria dagligvarubutiker arbetar
med hållbarhet ur tre dimensioner”
Författare: Ebba Andersson och Ellen Forsgren
Nivå: Kandidatuppsats i Service Management, KSMK65, VT 2017
Handledare: Johan Hultman
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management.
Studieobjekt: Förpackningsfria dagligvarubutiker.
Problembakgrund: Studien grundar sig i problematiken om förekommande avfall och ohållbara konsumtionsmönster gällande dagligvaror.
Syfte: Syftet är att bidra till förståelse för hur butikskonceptet kan gynna hållbar utveckling av dagligvaruhandeln. Vidare är syftet att diskutera faktorer som kan främja en framtida expansion i norra Europa.
Frågeställning: Vilka hållbarhetsstrategier utgår dagligvarubutiker med ett förpackningsfritt sortiment från och hur kommer de till uttryck i praktiken?
Metod: Studien utgår från en kvalitativ metod bestående av semistrukturerade intervjuer, dokumentanalyser och observationer.
Teoretisk referensram: Triple bottom line, waste management och hållbar service.
Slutsatser: Studien visar att samtliga dimensioner av hållbarhet har avgörande r oller för butikskonceptets existens och utveckling. Vidare är marknaden redo för butikskonceptet, dock krävs det att vissa kriterier uppfylls. Slutligen visar studien att butikskonceptet sprider sitt budskap om att verka för en hållbar utveckling genom olika strategier, vilka är kopplade till de tre dimensionerna av hållbarhet.
Nyckelord: Hållbar dagligvaruhandel, förpackningsfria butikskoncept, managementperspektiv, hållbarhetsstrategier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Ebba LU and Forsgren, Ellen
supervisor
organization
course
KSMK65 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hållbar dagligvaruhandel, förpackningsfria butikskoncept, managementperspektiv, hållbarhetsstrategier.
language
Swedish
id
8921981
date added to LUP
2017-08-14 12:26:02
date last changed
2017-08-14 12:26:02
@misc{8921981,
 abstract   = {Sammanfattning
Titel: ”From Mess to Less – en kvalitativ studie om hur förpackningsfria dagligvarubutiker arbetar
med hållbarhet ur tre dimensioner”
Författare: Ebba Andersson och Ellen Forsgren
Nivå: Kandidatuppsats i Service Management, KSMK65, VT 2017
Handledare: Johan Hultman
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management.
Studieobjekt: Förpackningsfria dagligvarubutiker.
Problembakgrund: Studien grundar sig i problematiken om förekommande avfall och ohållbara konsumtionsmönster gällande dagligvaror.
Syfte: Syftet är att bidra till förståelse för hur butikskonceptet kan gynna hållbar utveckling av dagligvaruhandeln. Vidare är syftet att diskutera faktorer som kan främja en framtida expansion i norra Europa.
Frågeställning: Vilka hållbarhetsstrategier utgår dagligvarubutiker med ett förpackningsfritt sortiment från och hur kommer de till uttryck i praktiken?
Metod: Studien utgår från en kvalitativ metod bestående av semistrukturerade intervjuer, dokumentanalyser och observationer.
Teoretisk referensram: Triple bottom line, waste management och hållbar service.
Slutsatser: Studien visar att samtliga dimensioner av hållbarhet har avgörande r oller för butikskonceptets existens och utveckling. Vidare är marknaden redo för butikskonceptet, dock krävs det att vissa kriterier uppfylls. Slutligen visar studien att butikskonceptet sprider sitt budskap om att verka för en hållbar utveckling genom olika strategier, vilka är kopplade till de tre dimensionerna av hållbarhet.
Nyckelord: Hållbar dagligvaruhandel, förpackningsfria butikskoncept, managementperspektiv, hållbarhetsstrategier.},
 author    = {Andersson, Ebba and Forsgren, Ellen},
 keyword   = {Hållbar dagligvaruhandel,förpackningsfria butikskoncept,managementperspektiv,hållbarhetsstrategier.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {From Mess to Less - En kvalitativ studie om hur förpackningsfria dagligvarubutiker arbetar med hållbarhet ur tre dimensioner},
 year     = {2017},
}