Advanced

Antibodies : Expression, Purification and Application

Andresen, Sofie LU (2017) KEMK03 20171
Department of Chemistry
Abstract
Today antibodies are an important part in the treatment of diseases such as cancer and Guillain–Barré syndrome. It is of course important to be able to regulate the levels of the antibodies in the treatment.
In this study a general method for antibody production were investigated. The antibody construct was made for transportation out of the cell. Four different tagged variants of an antibody were studied in order to find the variant best regulate by the addition of a ligand; Antibody with Tag 1, Antibody with Tag 1 and cleavage site in between, Antibody with Tag 2, and Antibody with Tag 2
and cleavage site in between. The Antibody with Tag 2 and cleavage site in between was found to be best regulated by the addition of the ligand.... (More)
Today antibodies are an important part in the treatment of diseases such as cancer and Guillain–Barré syndrome. It is of course important to be able to regulate the levels of the antibodies in the treatment.
In this study a general method for antibody production were investigated. The antibody construct was made for transportation out of the cell. Four different tagged variants of an antibody were studied in order to find the variant best regulate by the addition of a ligand; Antibody with Tag 1, Antibody with Tag 1 and cleavage site in between, Antibody with Tag 2, and Antibody with Tag 2
and cleavage site in between. The Antibody with Tag 2 and cleavage site in between was found to be best regulated by the addition of the ligand. Despite the fact that the expression rate of this construct was not the highest, the ratio between with and without ligand gave the best dynamic range. The antibodies inside the cell weren’t regulated by the ligand and the concentration of antibodies inside the cell was higher than the concentration of antibodies outside the cell. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
En människa exponeras och angrips varje dag av virus och bakterier och immunförsvaret skyddar oss från dessa angrepp. Immunförsvaret utgörs av vita blodkroppar som bildas i benmärgen och sprids vidare ut i kroppen. De vita blodkropparna finns i många olika varianter och varje variant har en
specifik uppgift. Lymfocyter är en typ av vita blodkroppar och kan dela in i två huvudgrupper: Blymfocyter och T-lymfocyter.
När kroppen infekteras av en patogen (virus, bakterie, svamp eller parasit) aktiveras B-lymfocyter och börjar producerar antikroppar. Antikropparna binder till ytan på de främmande partiklarna (patogenerna) och guidar andra celler till platsen för infektionen. Antikropparna dödar alltså inte den
främmande partiklen utan... (More)
En människa exponeras och angrips varje dag av virus och bakterier och immunförsvaret skyddar oss från dessa angrepp. Immunförsvaret utgörs av vita blodkroppar som bildas i benmärgen och sprids vidare ut i kroppen. De vita blodkropparna finns i många olika varianter och varje variant har en
specifik uppgift. Lymfocyter är en typ av vita blodkroppar och kan dela in i två huvudgrupper: Blymfocyter och T-lymfocyter.
När kroppen infekteras av en patogen (virus, bakterie, svamp eller parasit) aktiveras B-lymfocyter och börjar producerar antikroppar. Antikropparna binder till ytan på de främmande partiklarna (patogenerna) och guidar andra celler till platsen för infektionen. Antikropparna dödar alltså inte den
främmande partiklen utan fungerar mer som signal för de celler som utför själva attacken och dödar patogenen.
Antikroppar är Y formade proteiner och har förmågan att binda till ytan på främmande partiklar, så kallade antigen. Antikropparna delas upp i klasser och människan har fem olika klasser av antikroppar: IgG, IgA, IgM, IgE och IgD. Antikropparna som tillhör klasserna IgM och IgG spelar en viktig roll i immunförsvaret medan antikropparna som tillhör klassen IgE hjälper till vid allergiska reaktioner. Antikroppar tillhörande klassen IgA finns i saliv och håller på så sätt munnen relativit fri från patogener. Funktionen för antikropparna i klassen IgD är inte känd men man tror att antikropparna i denna klass hjälper till vid aktiveringen av B-celler.
Idag används antikroppar i olika behandlingar av sjukdomar t.ex. av behandling av Guillain-Barré syndrom. Celler kan stimuleras att produceras antikroppar och en vanlig metod för detta är transfektion, det vill säga inducerande av genetiskt material till cellerna.
I denna studie producerades olika varianter av en antikropp genom transfektion. Syftet var bland annat att hitta ett sätt att reglera antikropparnas aktivitet. En antikropps aktivitet avgörs bland annat
av hur stabil antikroppens struktur är. Om antikroppen faller i sönder eller påverkas på ett sätt som ändrar dess struktur kommer också antikroppens förmåga att fungera och uträtta sitt jobb förändras.
En molekyl som stabiliserar antikroppens struktur kan därför tillsättas och på så sätt kan antikroppens aktivitet regleras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andresen, Sofie LU
supervisor
organization
course
KEMK03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Protein purification, Immuno assay, Antibody, Protein expression, biochemistry, biokemi
language
English
id
8923997
date added to LUP
2017-09-11 10:49:58
date last changed
2017-09-11 10:49:58
@misc{8923997,
 abstract   = {Today antibodies are an important part in the treatment of diseases such as cancer and Guillain–Barré syndrome. It is of course important to be able to regulate the levels of the antibodies in the treatment. 
In this study a general method for antibody production were investigated. The antibody construct was made for transportation out of the cell. Four different tagged variants of an antibody were studied in order to find the variant best regulate by the addition of a ligand; Antibody with Tag 1, Antibody with Tag 1 and cleavage site in between, Antibody with Tag 2, and Antibody with Tag 2
and cleavage site in between. The Antibody with Tag 2 and cleavage site in between was found to be best regulated by the addition of the ligand. Despite the fact that the expression rate of this construct was not the highest, the ratio between with and without ligand gave the best dynamic range. The antibodies inside the cell weren’t regulated by the ligand and the concentration of antibodies inside the cell was higher than the concentration of antibodies outside the cell.},
 author    = {Andresen, Sofie},
 keyword   = {Protein purification,Immuno assay,Antibody,Protein expression,biochemistry,biokemi},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Antibodies : Expression, Purification and Application},
 year     = {2017},
}