Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Italiensk mat på svenska - Om pragmatisk anpassning av kulturspecifika begrepp i en italiensk kokbok

Lindholm, Charlotte LU (2017) FÖUM11 20171
Translation Program
Abstract (Swedish)
Denna magisteruppsats baseras på översättningen av fyra avsnitt ur den senaste utgåvan av den italienska kokboken Il cucchiaio d’argento (2016). Syftet med uppsatsen har varit att belysa de svårigheter som kan uppstå vid överföring av kulturspecifika begrepp från ett italienskt matsammanhang till ett svenskt. Uppsatsen inleds med en källtextanalys baserad på den metod för textanalys som presenteras i Lennart Hellspong och Per Ledins Vägar genom texten: En handbok i brukstextanalys (1997). Den följs av ett kort kapitel om överväganden inför översättningen där framförallt den globala funktionella översättningsstrategin diskuteras. Därefter följer en fördjupningsdel där specifika och återkommande översättningsproblem rörande kulturspecifika... (More)
Denna magisteruppsats baseras på översättningen av fyra avsnitt ur den senaste utgåvan av den italienska kokboken Il cucchiaio d’argento (2016). Syftet med uppsatsen har varit att belysa de svårigheter som kan uppstå vid överföring av kulturspecifika begrepp från ett italienskt matsammanhang till ett svenskt. Uppsatsen inleds med en källtextanalys baserad på den metod för textanalys som presenteras i Lennart Hellspong och Per Ledins Vägar genom texten: En handbok i brukstextanalys (1997). Den följs av ett kort kapitel om överväganden inför översättningen där framförallt den globala funktionella översättningsstrategin diskuteras. Därefter följer en fördjupningsdel där specifika och återkommande översättningsproblem rörande kulturspecifika begrepp analyseras mer djupgående. Uppsatsen visar att det finns väldigt många likheter mellan KT och MT, och att de stora skillnaderna och utmaningarna vid översättandet av en kokbok rör företrädesvis kulturspecifika begrepp eftersom det på grund av kulturskillnader ofta inte finns någon direkt översättningsmotsvarighet att tillgå. Översättningsproblemen har framförallt lösts genom de lokala översättningsstrategierna explicitering, komplettering, ombearbetning av texten, utelämning, bildförlust och etablerade namnvarianter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindholm, Charlotte LU
supervisor
organization
course
FÖUM11 20171
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
mat, Kokböcker, Il cucchiaio d’argento, kulturspecifika begrepp, Diskursmarkörer, Språkpragmatik, funktionell översättningsstrategi, explicitering, komplettering, etablerade namnvarianter
language
Swedish
id
8924819
date added to LUP
2017-09-12 11:17:14
date last changed
2017-09-12 11:17:14
@misc{8924819,
 abstract   = {{Denna magisteruppsats baseras på översättningen av fyra avsnitt ur den senaste utgåvan av den italienska kokboken Il cucchiaio d’argento (2016). Syftet med uppsatsen har varit att belysa de svårigheter som kan uppstå vid överföring av kulturspecifika begrepp från ett italienskt matsammanhang till ett svenskt. Uppsatsen inleds med en källtextanalys baserad på den metod för textanalys som presenteras i Lennart Hellspong och Per Ledins Vägar genom texten: En handbok i brukstextanalys (1997). Den följs av ett kort kapitel om överväganden inför översättningen där framförallt den globala funktionella översättningsstrategin diskuteras. Därefter följer en fördjupningsdel där specifika och återkommande översättningsproblem rörande kulturspecifika begrepp analyseras mer djupgående. Uppsatsen visar att det finns väldigt många likheter mellan KT och MT, och att de stora skillnaderna och utmaningarna vid översättandet av en kokbok rör företrädesvis kulturspecifika begrepp eftersom det på grund av kulturskillnader ofta inte finns någon direkt översättningsmotsvarighet att tillgå. Översättningsproblemen har framförallt lösts genom de lokala översättningsstrategierna explicitering, komplettering, ombearbetning av texten, utelämning, bildförlust och etablerade namnvarianter.}},
 author    = {{Lindholm, Charlotte}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Italiensk mat på svenska - Om pragmatisk anpassning av kulturspecifika begrepp i en italiensk kokbok}},
 year     = {{2017}},
}