Advanced

Utformningen av vattenskyddsområden vattenskyddsområden - Granskning av det tekniska underlagets presentation av grundvattnets flödesriktning och tillrinningsområde

Redmo, Malin LU (2017) MVEM12 20171
Studies in Environmental Science
Abstract
In Sweden, about 50% of the production of drinking water comes from groundwater. A groundwater aquifer can be contaminated by pollutants leaking into the aquifers drainage basin and by groundwater flow.

One way of securing the quality of drinking water is by the constitution of zones of protection. Such a zone means to protect the groundwater from pollutants and is the sole most important instrument for securing the quality of drinking water. In spite of laws and regulation, the protection of groundwater in Sweden is weak and the need for more, and better zones of protection is great.

This study aims to make a screening of the quality of zones of protection around groundwater resources. The way two parameters, groundwater flow and... (More)
In Sweden, about 50% of the production of drinking water comes from groundwater. A groundwater aquifer can be contaminated by pollutants leaking into the aquifers drainage basin and by groundwater flow.

One way of securing the quality of drinking water is by the constitution of zones of protection. Such a zone means to protect the groundwater from pollutants and is the sole most important instrument for securing the quality of drinking water. In spite of laws and regulation, the protection of groundwater in Sweden is weak and the need for more, and better zones of protection is great.

This study aims to make a screening of the quality of zones of protection around groundwater resources. The way two parameters, groundwater flow and the drainage basin are presented in the documents describing the zone of protection has been studied and graded. The analysis of the documents shows that the two parameters seems to be taken into consideration when the demarcation of the zone is established, but the way in which they are presented vary depending on the geological material and outtake from the aquifer.

As of today, an official way of making sure that the quality of the zone of protection is up to standard is lacking. It is therefore suggested that such a method is established in order to ensure that the quality of drinking water protection is secured. In such a method, the parameters and grading which has been used in this study would function well to give insight to how well the demarcation of the zone is decided. In order to even better evaluate the demarcation of the zone, the executed investigations, on which the parameters are based, should be studied. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Hur väl skyddat är vårt dricksvatten egentligen?
Grundvatten är en av våra viktigaste naturtillgångar och utgör en stor del av vårt viktigaste livsmedel, dricksvattnet. Om grundvattnet förorenas får det allvarliga konskvenser. Vattenskyddsområden skall skydda vårt vatten, men hur bra fungerar dessa skydd i praktiken? Genom att studera bakgrundsfakta kan vi kanske komma närmare svaret och bli bättre på att skydda vårt dricksvatten, både nu och i framtiden.

I Sverige säkerställs dricksvattnets kvalité av bland annat vattenskyddsområden runt dricksvattenkällor. Målet med ett vattenskyddsområde är att få bort farliga verksamheter som kan orsaka föroreningar på dricksvattnet. För att ett skyddsområde skall fungera som tänkt behövs dess... (More)
Hur väl skyddat är vårt dricksvatten egentligen?
Grundvatten är en av våra viktigaste naturtillgångar och utgör en stor del av vårt viktigaste livsmedel, dricksvattnet. Om grundvattnet förorenas får det allvarliga konskvenser. Vattenskyddsområden skall skydda vårt vatten, men hur bra fungerar dessa skydd i praktiken? Genom att studera bakgrundsfakta kan vi kanske komma närmare svaret och bli bättre på att skydda vårt dricksvatten, både nu och i framtiden.

I Sverige säkerställs dricksvattnets kvalité av bland annat vattenskyddsområden runt dricksvattenkällor. Målet med ett vattenskyddsområde är att få bort farliga verksamheter som kan orsaka föroreningar på dricksvattnet. För att ett skyddsområde skall fungera som tänkt behövs dess geografiska utbredning vara korrekt utformad, om området inte är stort nog eller format rätt får det ju ingen effekt. Men hur vet vi att vattenskyddsområdena är väl utformade? Ger de verkligen det skydd som de är tänkta att göra?
Tidigare har försök gjorts att besvara dessa frågor, av Sveriges geologiska undersökning, av olika Länsstyrelser och studenter som skrivit examensarbeten, men ingen gemensam metod finns i dagsläget. Detta är problematiskt då det blir svårt att skapa en övergripande bild av vattenskyddens kvalité. Många av de som är ansvariga för att inrätta vattenskyddsområden säger också att de anser att områden i de ansvarar för är dåligt utformade. Därför har detta examensarbete som mål att bidra och motivera till framtagandet av en sådan gemensam metod för kvalitetskontroll.
I detta arbete ett försök till att skapa en bild av dagsläget. De arbeten som ligger till grund då ett vattenskyddsområde instiftas har undersökts med utgång från olika frågeställningar. Hur presenteras grundvattnets flödesriktning och tillrinningsområdet för täkten? Är de presenterade på ett bra, lättförståeligt sätt? Om informationen finns med, och är väl presenterat kan det antas att vattenskyddsområdet i alla fall utifrån dessa punkter är bra utformat.
Undersökningen har visat att de allra flesta vattenskyddsområden presenterar grundvattnets flödesriktning och tillrinningsområde på ett bra sätt. Dock finns skillnader mellan täkter med olika uttag och beroende på vilket geologiskt material grundvattnet tas ur. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Redmo, Malin LU
supervisor
organization
course
MVEM12 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Vattenskyddsområde, Grundvatten, Grundvattenflöde, Tillrinningsområde, Tekniskt underlag
language
Swedish
id
8928194
date added to LUP
2017-11-07 08:56:09
date last changed
2017-11-07 08:57:52
@misc{8928194,
 abstract   = {In Sweden, about 50% of the production of drinking water comes from groundwater. A groundwater aquifer can be contaminated by pollutants leaking into the aquifers drainage basin and by groundwater flow.

One way of securing the quality of drinking water is by the constitution of zones of protection. Such a zone means to protect the groundwater from pollutants and is the sole most important instrument for securing the quality of drinking water. In spite of laws and regulation, the protection of groundwater in Sweden is weak and the need for more, and better zones of protection is great.

This study aims to make a screening of the quality of zones of protection around groundwater resources. The way two parameters, groundwater flow and the drainage basin are presented in the documents describing the zone of protection has been studied and graded. The analysis of the documents shows that the two parameters seems to be taken into consideration when the demarcation of the zone is established, but the way in which they are presented vary depending on the geological material and outtake from the aquifer.

As of today, an official way of making sure that the quality of the zone of protection is up to standard is lacking. It is therefore suggested that such a method is established in order to ensure that the quality of drinking water protection is secured. In such a method, the parameters and grading which has been used in this study would function well to give insight to how well the demarcation of the zone is decided. In order to even better evaluate the demarcation of the zone, the executed investigations, on which the parameters are based, should be studied.},
 author    = {Redmo, Malin},
 keyword   = {Vattenskyddsområde,Grundvatten,Grundvattenflöde,Tillrinningsområde,Tekniskt underlag},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utformningen av vattenskyddsområden vattenskyddsområden - Granskning av det tekniska underlagets presentation av grundvattnets flödesriktning och tillrinningsområde},
 year     = {2017},
}