Advanced

Genre som lärandeobjekt inom sångundervisningen. En studie över sångpedagogers syn på genre och dess funktion

Sandgren, Hanna LU (2017) LAMP72 20171
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Begreppet genre är centralt inom musikvärlden och inom musikundervisning. Således är detta ett begrepp vi behöver förhålla oss till. Syftet med studien är att ta reda på vilken funktion genre har i sångundervisningen och hur begreppet kan behandlas. Genre har en tydlig plats i styrdokumenten för sång och instrumentalundervisningen på det estetiska programmet. Därför är detta en intervjustudie med verksamma sångpedagoger på det estetiska programmet.
Studien visar att genre har olika funktioner i sångundervisningen och används som ett pedagogiskt verktyg för att nå andra delar av undervisningen, som exempelvis sångtekniska moment eller texttolkning. Det finns också en strävan att presentera en genrebredd för eleverna. Denna genrebredd har... (More)
Begreppet genre är centralt inom musikvärlden och inom musikundervisning. Således är detta ett begrepp vi behöver förhålla oss till. Syftet med studien är att ta reda på vilken funktion genre har i sångundervisningen och hur begreppet kan behandlas. Genre har en tydlig plats i styrdokumenten för sång och instrumentalundervisningen på det estetiska programmet. Därför är detta en intervjustudie med verksamma sångpedagoger på det estetiska programmet.
Studien visar att genre har olika funktioner i sångundervisningen och används som ett pedagogiskt verktyg för att nå andra delar av undervisningen, som exempelvis sångtekniska moment eller texttolkning. Det finns också en strävan att presentera en genrebredd för eleverna. Denna genrebredd har inte bara det genrespecifika som syfte utan också exempelvis tekniskt kunnande och möjlighet till identitetsskapande. Av studien framkommer flera aspekter kring vad som avgör vilken genre ett stycke har, samt metoder för att instruera dessa aspekter. Dock finns det en övervikt på sångtekniska aspekter både i litteraturen och i resultatet av denna studie. Det verkar finnas ett stort teknikfokus i sångundervisningen och sångteknik verkar hänga ihop med genre och genreideal. I arbetet med styrdokumenten finns det på samtliga skolor i studien ett kollegialt samarbete i stor utsträckning. Detta samarbete kretsar dock mycket kring elevprestationer och bedömning. En utveckling av detta arbete skulle kunna leda till en samsyn kring lärandeobjektet genre och att det läggs ett större fokus vid översättningen från styrdokumenten till undervisningsinnehåll. (Less)
Popular Abstract
Genre as an object of learning in vocal education - a study of vocal teachers’ view of genre and its function
Musical genre as a concept is common and central in music and music education. Therefore, music teachers have to define and act to genre as a concept. The aim with this essay is to figure out which function genre has in the singing education and how genre can be managed. Since genre is a clear part of the curriculum for singing and instrumental education at the Swedish upper secondary school, this is essay is based on interviews with vocal teachers working in such schools.
This study shows that genre appears to have different functions in the teaching and is used as a educational tool to reach other parts of the teaching, for... (More)
Genre as an object of learning in vocal education - a study of vocal teachers’ view of genre and its function
Musical genre as a concept is common and central in music and music education. Therefore, music teachers have to define and act to genre as a concept. The aim with this essay is to figure out which function genre has in the singing education and how genre can be managed. Since genre is a clear part of the curriculum for singing and instrumental education at the Swedish upper secondary school, this is essay is based on interviews with vocal teachers working in such schools.
This study shows that genre appears to have different functions in the teaching and is used as a educational tool to reach other parts of the teaching, for example vocal technique or lyrics interpretation. There is also an ambition to present a diversity of genres for the students. This diversity does not only have genre specificity as an aim. The diversity of genres is also used as a tool for teaching specific technical skills and to give the students a chance to build an identity in the music. This essay shows several aspects of what defines musical genres, and also different educational methods to instruct these aspects. There is however an overbalance of vocal technical aspects, both in the literature and the outcome of this study. There seems to be a large focus on the technique in the singing education, and vocal technique seems to be connected to genre and different genre ideals. At all the schools presented in this study, there is a collegial cooperation in the work with the curriculum. This collaboration seems to focus on student performance and assessment. A development of this cooperation might lead to a common view of the concept genre and how the curriculum can be translated in the content of the teaching. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandgren, Hanna LU
supervisor
organization
course
LAMP72 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Genre, Genrebredd, Sångundervisning, Utbildningsvetenskap, Musikpedagogik Genre, Genre Diversity, Vocal Education, Educational Science, Music Education
language
Swedish
id
8928511
date added to LUP
2017-12-11 14:14:13
date last changed
2017-12-11 14:14:13
@misc{8928511,
 abstract   = {Begreppet genre är centralt inom musikvärlden och inom musikundervisning. Således är detta ett begrepp vi behöver förhålla oss till. Syftet med studien är att ta reda på vilken funktion genre har i sångundervisningen och hur begreppet kan behandlas. Genre har en tydlig plats i styrdokumenten för sång och instrumentalundervisningen på det estetiska programmet. Därför är detta en intervjustudie med verksamma sångpedagoger på det estetiska programmet.
Studien visar att genre har olika funktioner i sångundervisningen och används som ett pedagogiskt verktyg för att nå andra delar av undervisningen, som exempelvis sångtekniska moment eller texttolkning. Det finns också en strävan att presentera en genrebredd för eleverna. Denna genrebredd har inte bara det genrespecifika som syfte utan också exempelvis tekniskt kunnande och möjlighet till identitetsskapande. Av studien framkommer flera aspekter kring vad som avgör vilken genre ett stycke har, samt metoder för att instruera dessa aspekter. Dock finns det en övervikt på sångtekniska aspekter både i litteraturen och i resultatet av denna studie. Det verkar finnas ett stort teknikfokus i sångundervisningen och sångteknik verkar hänga ihop med genre och genreideal. I arbetet med styrdokumenten finns det på samtliga skolor i studien ett kollegialt samarbete i stor utsträckning. Detta samarbete kretsar dock mycket kring elevprestationer och bedömning. En utveckling av detta arbete skulle kunna leda till en samsyn kring lärandeobjektet genre och att det läggs ett större fokus vid översättningen från styrdokumenten till undervisningsinnehåll.},
 author    = {Sandgren, Hanna},
 keyword   = {Genre,Genrebredd,Sångundervisning,Utbildningsvetenskap,Musikpedagogik Genre,Genre Diversity,Vocal Education,Educational Science,Music Education},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Genre som lärandeobjekt inom sångundervisningen. En studie över sångpedagogers syn på genre och dess funktion},
 year     = {2017},
}