Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Skolsköterskans arbete med att främja goda matvanor hos elever i grundskolan

Dike, Hanna LU and Anderberg, Jenny LU (2017) DSKM20 20172
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Ohälsosamma matvanor har visat sig påverka skolprestationer och bidra till läs- och skrivsvå- righeter hos barn och ungdomar. Det bidrar också till en rad olika folksjukdomar som visas först i vuxen ålder. Med hjälp av sin kompetens i folkhälsa kan skolsköterskan ge elever kun- skaper om levnadsvanor och faktorer som främjar en god hälsa. Syftet med studien var att be- skriva skolsköterskans arbete med att främja goda matvanor hos elever i grundskolan samt visa på möjligheter och begränsningar i arbetet. Studien genomfördes med en kvalitativ metod och totalt intervjuades sju skolsköterskor. Resultatet visar att skolsköterskor främst arbetar med elevers matvanor genom hälsosamtal och de betonade att arbetet bör fokuseras på famil- jen som... (More)
Ohälsosamma matvanor har visat sig påverka skolprestationer och bidra till läs- och skrivsvå- righeter hos barn och ungdomar. Det bidrar också till en rad olika folksjukdomar som visas först i vuxen ålder. Med hjälp av sin kompetens i folkhälsa kan skolsköterskan ge elever kun- skaper om levnadsvanor och faktorer som främjar en god hälsa. Syftet med studien var att be- skriva skolsköterskans arbete med att främja goda matvanor hos elever i grundskolan samt visa på möjligheter och begränsningar i arbetet. Studien genomfördes med en kvalitativ metod och totalt intervjuades sju skolsköterskor. Resultatet visar att skolsköterskor främst arbetar med elevers matvanor genom hälsosamtal och de betonade att arbetet bör fokuseras på famil- jen som helhet. En av de största utmaningarna med arbetet med att främja elevernas goda matvanor va att bemöta föräldrarna då man som skolsköterska uppmärksammat en risk för barnets hälsa. Skolsköterskorna kände en begränsning i sin arbetstid då det upplevdes som svårt att hinna med arbetet med att främja elevernas goda matvanor så som de skulle önska. Av detta resultat drar författarna slutsatsen att möjligheterna till skolsköterskans arbete med att främja barns goda matvanor är beroende av arbetstiden och den relation som skapas med familjen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dike, Hanna LU and Anderberg, Jenny LU
supervisor
organization
course
DSKM20 20172
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Hälsosamtal, Skolsköterska, relationer, samarbete, tidsfaktor
language
Swedish
id
8928612
date added to LUP
2017-12-18 07:23:55
date last changed
2017-12-18 07:23:55
@misc{8928612,
 abstract   = {{Ohälsosamma matvanor har visat sig påverka skolprestationer och bidra till läs- och skrivsvå- righeter hos barn och ungdomar. Det bidrar också till en rad olika folksjukdomar som visas först i vuxen ålder. Med hjälp av sin kompetens i folkhälsa kan skolsköterskan ge elever kun- skaper om levnadsvanor och faktorer som främjar en god hälsa. Syftet med studien var att be- skriva skolsköterskans arbete med att främja goda matvanor hos elever i grundskolan samt visa på möjligheter och begränsningar i arbetet. Studien genomfördes med en kvalitativ metod och totalt intervjuades sju skolsköterskor. Resultatet visar att skolsköterskor främst arbetar med elevers matvanor genom hälsosamtal och de betonade att arbetet bör fokuseras på famil- jen som helhet. En av de största utmaningarna med arbetet med att främja elevernas goda matvanor va att bemöta föräldrarna då man som skolsköterska uppmärksammat en risk för barnets hälsa. Skolsköterskorna kände en begränsning i sin arbetstid då det upplevdes som svårt att hinna med arbetet med att främja elevernas goda matvanor så som de skulle önska. Av detta resultat drar författarna slutsatsen att möjligheterna till skolsköterskans arbete med att främja barns goda matvanor är beroende av arbetstiden och den relation som skapas med familjen.}},
 author    = {{Dike, Hanna and Anderberg, Jenny}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Skolsköterskans arbete med att främja goda matvanor hos elever i grundskolan}},
 year     = {{2017}},
}