Advanced

Hälsosamma arbetstider – att balansera mellan privatliv, hälsa och lärande.

Vastedotter, Mie LU and Malmehed, Jessica (2018) PEDK21 20172
Education
Abstract (Swedish)
I denna studie har syftet varit att beskriva och analysera skiftarbetande sjuksköterskors upplevelser av hälsa och lä- rande. Utifrån detta syfte antogs två frågeställningar: hur upplever sjuksköterskor som arbetar skift att hälsosamma arbetstider påverkar lärande och hälsa?; hur upplever sjuksköterskor som arbetar skift att arbetstiden påverkar till- gången till lärande och utveckling? För att besvara frågeställningarna antogs en fenomenologisk ansats, som syftar till att analysera upplevelser av fenomen. Det empiriska materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer och totalt genomfördes fem intervjuer med sjuksköterskor från en avdelning på ett sjukhus i Skåne. Resultatet visade på tre generella strukturer; hälsa, lärande och... (More)
I denna studie har syftet varit att beskriva och analysera skiftarbetande sjuksköterskors upplevelser av hälsa och lä- rande. Utifrån detta syfte antogs två frågeställningar: hur upplever sjuksköterskor som arbetar skift att hälsosamma arbetstider påverkar lärande och hälsa?; hur upplever sjuksköterskor som arbetar skift att arbetstiden påverkar till- gången till lärande och utveckling? För att besvara frågeställningarna antogs en fenomenologisk ansats, som syftar till att analysera upplevelser av fenomen. Det empiriska materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer och totalt genomfördes fem intervjuer med sjuksköterskor från en avdelning på ett sjukhus i Skåne. Resultatet visade på tre generella strukturer; hälsa, lärande och privatliv. I dessa ingick flera invarianta teman som framkommit i inter- vjuerna. Inom hälsa framkom invarianta teman som omställning och återhämtning. Inom lärande synliggjordes olika förutsättningar för lärande dag och natt samt verksamheten och kollegornas inverkan på lärandet. Slutligen fann vi tre invarianta teman kopplat till privatlivet: fritid, planering och schemaläggning samt påverkan genom önskeschema. I en avslutande del av uppsatsen relaterades resultaten i den empiriska analysen till existerande forskning inom området. Det resultat som studien har genererat är att sjuksköterskorna inte upplever att skiftarbete utgör hälsosamma arbetstider samt att balansen mellan privatlivet och arbetslivet är central för hälsosamma arbetstider. Sjuksköterskorna upplever även lärande som begränsat vid skiftarbete, framför allt vid nattpass. Svaret på den andra frågeställningen blir således att sjuksköterskorna upplever att det finns olika förutsättningar för lärande beroende på arbetstid. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vastedotter, Mie LU and Malmehed, Jessica
supervisor
organization
course
PEDK21 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hälsa, lärande, skiftarbete, Work-life balance, kollektivt lärande, miljöpedagogik, fenomenologi, privatliv, återhämtning, omställning, cirkadiansk rytm
language
Swedish
id
8932691
date added to LUP
2018-01-26 13:45:05
date last changed
2018-01-26 13:45:05
@misc{8932691,
 abstract   = {I denna studie har syftet varit att beskriva och analysera skiftarbetande sjuksköterskors upplevelser av hälsa och lä- rande. Utifrån detta syfte antogs två frågeställningar: hur upplever sjuksköterskor som arbetar skift att hälsosamma arbetstider påverkar lärande och hälsa?; hur upplever sjuksköterskor som arbetar skift att arbetstiden påverkar till- gången till lärande och utveckling? För att besvara frågeställningarna antogs en fenomenologisk ansats, som syftar till att analysera upplevelser av fenomen. Det empiriska materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer och totalt genomfördes fem intervjuer med sjuksköterskor från en avdelning på ett sjukhus i Skåne. Resultatet visade på tre generella strukturer; hälsa, lärande och privatliv. I dessa ingick flera invarianta teman som framkommit i inter- vjuerna. Inom hälsa framkom invarianta teman som omställning och återhämtning. Inom lärande synliggjordes olika förutsättningar för lärande dag och natt samt verksamheten och kollegornas inverkan på lärandet. Slutligen fann vi tre invarianta teman kopplat till privatlivet: fritid, planering och schemaläggning samt påverkan genom önskeschema. I en avslutande del av uppsatsen relaterades resultaten i den empiriska analysen till existerande forskning inom området. Det resultat som studien har genererat är att sjuksköterskorna inte upplever att skiftarbete utgör hälsosamma arbetstider samt att balansen mellan privatlivet och arbetslivet är central för hälsosamma arbetstider. Sjuksköterskorna upplever även lärande som begränsat vid skiftarbete, framför allt vid nattpass. Svaret på den andra frågeställningen blir således att sjuksköterskorna upplever att det finns olika förutsättningar för lärande beroende på arbetstid.},
 author    = {Vastedotter, Mie and Malmehed, Jessica},
 keyword   = {Hälsa,lärande,skiftarbete,Work-life balance,kollektivt lärande,miljöpedagogik,fenomenologi,privatliv,återhämtning,omställning,cirkadiansk rytm},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hälsosamma arbetstider – att balansera mellan privatliv, hälsa och lärande.},
 year     = {2018},
}