Advanced

Åtgärder mot kusterosion i Skåne, samt en fallstudie av erosionsskydden i Löderup, Ystad kommun

Jancsak, Nathalie LU (2018) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20181
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Sammanfattning: Denna studie syftar till att undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att hantera problematik med kusterosion i Skåne. Målet är att fastställa vilka alternativ som finns vid val av erosionsskydd och hur de olika typerna fungerar. För att uppfylla syftet genomfördes en litteraturstudie av böcker, artiklar och elektroniska källor. Denna kompletterades med fältstudier vid Löderup strandbad, för exemplifiering av en verklig tillämpning.
Resultatet visar att erosionsskydd traditionellt delas in i kategorierna hårda och mjuka erosionsskydd. De hårda erosionsskydden stoppar eller reducerar erosionen i ett område och utgörs av bland annat hövder. Till de mjuka erosionsskydden hör exempelvis strandfodring. Denna typ av skydd... (More)
Sammanfattning: Denna studie syftar till att undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att hantera problematik med kusterosion i Skåne. Målet är att fastställa vilka alternativ som finns vid val av erosionsskydd och hur de olika typerna fungerar. För att uppfylla syftet genomfördes en litteraturstudie av böcker, artiklar och elektroniska källor. Denna kompletterades med fältstudier vid Löderup strandbad, för exemplifiering av en verklig tillämpning.
Resultatet visar att erosionsskydd traditionellt delas in i kategorierna hårda och mjuka erosionsskydd. De hårda erosionsskydden stoppar eller reducerar erosionen i ett område och utgörs av bland annat hövder. Till de mjuka erosionsskydden hör exempelvis strandfodring. Denna typ av skydd förhindrar inte erosionen, utan återställer strandlinjens utseende temporärt.
En viktig slutsats är att det inte finns ett allmängiltigt svar på vilken typ av erosionsskydd som bör användas för att behandla kusterosion i Skåne. Det är många faktorer, såsom geologiska och topografiska förutsättningar, orsakerna bakom erosionen, önskvärda effekter och ekonomiska aspekter som spelar roll. Detta gör valet av skydd till en komplex fråga. Vidare konstateras att kusterosion i Skåne sannolikt kommer öka i framtiden till följd av en stigande havsnivå. Därför dras även slutsatsen att det är betydelsefullt att satsa mer på kartläggning av potentiellt utsatta områden, i syfte att minimera både risker och kostnader. (Less)
Abstract
Abstract: The aim of this study is to investigate which measures that can be used to handle coastal erosion in Scania, southern Sweden. The purpose is to determine which alternatives that exist when choosing between different kinds of coastal protection and how these methods work. A literature review, including books, articles and electronic sources, was conducted. This was complemented with a field study at Löderup strandbad, for an example of a real-world application.
The results show that erosion protection measures are traditionally classified into hard and soft types. Hard types fully prevent or reduce erosion in an area and consists of for example groynes. Beach nourishment is an example of a defense that belongs to the soft... (More)
Abstract: The aim of this study is to investigate which measures that can be used to handle coastal erosion in Scania, southern Sweden. The purpose is to determine which alternatives that exist when choosing between different kinds of coastal protection and how these methods work. A literature review, including books, articles and electronic sources, was conducted. This was complemented with a field study at Löderup strandbad, for an example of a real-world application.
The results show that erosion protection measures are traditionally classified into hard and soft types. Hard types fully prevent or reduce erosion in an area and consists of for example groynes. Beach nourishment is an example of a defense that belongs to the soft protection type. This type of protection do not stop the erosion. Instead, it temporarily restores the appearance of the shoreline.
An important conclusion is that there is no universal answer to which type of erosion protection that should be used to treat coastal erosion in Scania. There are many factors, such as geologic and topographic conditions, the cause of the erosion, desirable effects and economic aspects that are important. This makes it a complex task to choose the right protection. Furthermore, the conclusions establish that coastal erosion in Scania will likely increase in the future as a result of an increasing sea level. Because of this, it is important to invest more in mapping potentially exposed areas, to minimize both risks and costs. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jancsak, Nathalie LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
coastal erosion, groyne, beach nourishment, breakwaters, seawall
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
534
language
Swedish
id
8944770
date added to LUP
2018-06-05 09:06:57
date last changed
2018-06-05 09:06:57
@misc{8944770,
 abstract   = {Abstract: The aim of this study is to investigate which measures that can be used to handle coastal erosion in Scania, southern Sweden. The purpose is to determine which alternatives that exist when choosing between different kinds of coastal protection and how these methods work. A literature review, including books, articles and electronic sources, was conducted. This was complemented with a field study at Löderup strandbad, for an example of a real-world application. 
	The results show that erosion protection measures are traditionally classified into hard and soft types. Hard types fully prevent or reduce erosion in an area and consists of for example groynes. Beach nourishment is an example of a defense that belongs to the soft protection type. This type of protection do not stop the erosion. Instead, it temporarily restores the appearance of the shoreline.
	An important conclusion is that there is no universal answer to which type of erosion protection that should be used to treat coastal erosion in Scania. There are many factors, such as geologic and topographic conditions, the cause of the erosion, desirable effects and economic aspects that are important. This makes it a complex task to choose the right protection. Furthermore, the conclusions establish that coastal erosion in Scania will likely increase in the future as a result of an increasing sea level. Because of this, it is important to invest more in mapping potentially exposed areas, to minimize both risks and costs.},
 author    = {Jancsak, Nathalie},
 keyword   = {coastal erosion,groyne,beach nourishment,breakwaters,seawall},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Åtgärder mot kusterosion i Skåne, samt en fallstudie av erosionsskydden i Löderup, Ystad kommun},
 year     = {2018},
}