Advanced

Matkooperativ - affärsmodeller och drivkrafter

Johansson, Karoline LU (2018) MVEK02 20181
Studies in Environmental Science
Abstract
Globalization and industrialized agriculture characterize today’s food production. To support a more sustainable food system, many people choose to join a food cooperative. A food cooperative is owned and operated by its members and the objective is usually to make organic and locally produced food, at a favorable price, available to its members. Food co-ops can be structured in different ways regarding business models, membership requirements and work requirements.
This study aims to analyze the benefits and drawbacks of different business models of food co-ops, along with the underlying incentives among the members.
Three food co-ops were analyzed by interviewing one person from each co-op. One of the co-ops operates a store which is... (More)
Globalization and industrialized agriculture characterize today’s food production. To support a more sustainable food system, many people choose to join a food cooperative. A food cooperative is owned and operated by its members and the objective is usually to make organic and locally produced food, at a favorable price, available to its members. Food co-ops can be structured in different ways regarding business models, membership requirements and work requirements.
This study aims to analyze the benefits and drawbacks of different business models of food co-ops, along with the underlying incentives among the members.
Three food co-ops were analyzed by interviewing one person from each co-op. One of the co-ops operates a store which is open for the public, another one functions by an order form and a pickup location, whereas the third one offers a bag of vegetables which can be picked up at one of the local departments.
The results of the study show that the main drawbacks of a food co-op operating a store is the rent of a business premise along with a high workload, while the benefits are visibility and accessibility. According to that, the main benefits of a food co-op with an order form and a pickup location are the low costs and a lower workload.
Furthermore, the study has shown that an open co-op increases the accessibility of the food, whereas a member requirement often creates a higher feeling of community.
Regarding the incentives among the members, the study has shown that a willingness to support a more sustainable food production along with the social aspects are important. However, it seems like people often join a food co-op because of the sustainability aspect but remain in the long term due to the community feeling of the food co-op. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Dagens matproduktion påverkar vår miljö negativt på en rad olika sätt. Storskaligt och industriellt jordbruk, kemiska bekämpningsmedel och långa transportsträckor är några orsaker. För att själv minska miljöpåverkan från matproduktionen kan mer ekologiska och närproducerade matvaror inhandlas. Ett allt vanligare sätt att göra det på är att ansluta sig till ett matkooperativ, vilket i grunden är en demokratiskt styrd förening som köper in och säljer mat till sina medlemmar. Medlemmarna äger och driver matkooperativet, som i de flesta fall arbetar ideellt. Målet är vanligtvis att tillsammans stödja mer miljöanpassade matproducenter.
Vad som motiverar människor till att lägga tid och energi på ett matkooperativ verkar vara en variation av... (More)
Dagens matproduktion påverkar vår miljö negativt på en rad olika sätt. Storskaligt och industriellt jordbruk, kemiska bekämpningsmedel och långa transportsträckor är några orsaker. För att själv minska miljöpåverkan från matproduktionen kan mer ekologiska och närproducerade matvaror inhandlas. Ett allt vanligare sätt att göra det på är att ansluta sig till ett matkooperativ, vilket i grunden är en demokratiskt styrd förening som köper in och säljer mat till sina medlemmar. Medlemmarna äger och driver matkooperativet, som i de flesta fall arbetar ideellt. Målet är vanligtvis att tillsammans stödja mer miljöanpassade matproducenter.
Vad som motiverar människor till att lägga tid och energi på ett matkooperativ verkar vara en variation av miljöengagemang tillsammans med den gemenskap som kan bildas kring ett matkooperativ. Det mest vanliga tycks dock vara att ansluta sig till följd av hållbarhetsaspekten, medan samhörigheten är vad som får människor att stanna kvar i matkooperativen på lång sikt.
Det finns fördelar och nackdelar med hur matkooperativens olika affärsmodeller kan vara uppbyggda. Matkooperativ som driver en butik har kostnader för både hyra av en butikslokal och för arbetet att hålla butiken öppen. Matkooperativ som fungerar genom att medlemmarna beställer de matvaror de vill ha och sedan själva hämtar varorna på en angiven plats har däremot ingen hyra och kräver även färre arbetstimmar. Emellertid genererar en butikslokal synlighet, medan matkooperativ utan en butik får kämpa med marknadsföring i större utsträckning.
Matkooperativ kan även skilja sig gällande arbets- och medlemskrav. Ett krav på medlemskap verkar bidra till matkooperativens gemenskap mer än vad ett matkooperativ som är öppet för allmänheten verkar göra. För ett öppet matkooperativ gäller även andra ekonomiska lagar och regler. Maten i ett matkooperativ utan medlemskrav är däremot tillgänglig för alla, vilket därför kan anses inspirera människor till att handla hållbart producerad mat i högre grad än vad ett privat matkooperativ gör.
På vilka sätt människor kan inhandla mer miljöanpassade matvaror är betydelsefullt ur ett miljövetenskapligt perspektiv. Därför är matkooperativ så som Lund Matvarukooperativ, Ekolivs och Københavns Fødevarefællesskab viktiga. Jag intervjuade en person från var och en av dessa tre matkooperativ, som alla delade med sig av sina tankar om bakomliggande drivkrafter och upplyste mig om hur matkooperativ kan fungera. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Karoline LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Food cooperative, food co-op, consumer cooperative, cooperative, business model, incentives, motivation
language
Swedish
id
8945415
date added to LUP
2018-06-11 09:58:41
date last changed
2018-06-11 09:58:41
@misc{8945415,
 abstract   = {Globalization and industrialized agriculture characterize today’s food production. To support a more sustainable food system, many people choose to join a food cooperative. A food cooperative is owned and operated by its members and the objective is usually to make organic and locally produced food, at a favorable price, available to its members. Food co-ops can be structured in different ways regarding business models, membership requirements and work requirements. 
This study aims to analyze the benefits and drawbacks of different business models of food co-ops, along with the underlying incentives among the members.
Three food co-ops were analyzed by interviewing one person from each co-op. One of the co-ops operates a store which is open for the public, another one functions by an order form and a pickup location, whereas the third one offers a bag of vegetables which can be picked up at one of the local departments. 
The results of the study show that the main drawbacks of a food co-op operating a store is the rent of a business premise along with a high workload, while the benefits are visibility and accessibility. According to that, the main benefits of a food co-op with an order form and a pickup location are the low costs and a lower workload. 
Furthermore, the study has shown that an open co-op increases the accessibility of the food, whereas a member requirement often creates a higher feeling of community.
Regarding the incentives among the members, the study has shown that a willingness to support a more sustainable food production along with the social aspects are important. However, it seems like people often join a food co-op because of the sustainability aspect but remain in the long term due to the community feeling of the food co-op.},
 author    = {Johansson, Karoline},
 keyword   = {Food cooperative,food co-op,consumer cooperative,cooperative,business model,incentives,motivation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Matkooperativ - affärsmodeller och drivkrafter},
 year     = {2018},
}