Advanced

Frihet förutsätter disciplin. När komplex spanska blir idiomatisk svenska i en översättning av en populärvetenskaplig och filosofisk text av Fernando Savater.

Kälvelid, Eva LU (2018) FÖUM11 20181
Translation Program
Abstract (Swedish)
Sammandrag
Denna uppsats har sin utgångspunkt i min översättning av ett kapitel ur en nutida spansk filosofisk och populärvetenskaplig bok, El valor de educar av Fernando Savater (1997). Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om textens komplexa karaktär och dess informationstäthet skulle kunna överföras till en svensk måltext som är idiomatisk och som samtidigt bevarar motsvarande innehåll och karaktär. I källtextanalysen använder jag mig av analysredskapen i Hellspong och Ledins Vägar genom texten (1997) och i analysens övriga delar finner jag stöd för mina analytiska resonemang i litteraturen av Rune Ingo, Per Lagerholm, Yvonne Lindqvist, Lita Lundquist, Lisa Holm och Lars-Johan Ekerot. I uppsatsens översättningskommentar är... (More)
Sammandrag
Denna uppsats har sin utgångspunkt i min översättning av ett kapitel ur en nutida spansk filosofisk och populärvetenskaplig bok, El valor de educar av Fernando Savater (1997). Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om textens komplexa karaktär och dess informationstäthet skulle kunna överföras till en svensk måltext som är idiomatisk och som samtidigt bevarar motsvarande innehåll och karaktär. I källtextanalysen använder jag mig av analysredskapen i Hellspong och Ledins Vägar genom texten (1997) och i analysens övriga delar finner jag stöd för mina analytiska resonemang i litteraturen av Rune Ingo, Per Lagerholm, Yvonne Lindqvist, Lita Lundquist, Lisa Holm och Lars-Johan Ekerot. I uppsatsens översättningskommentar är avsnitten indelade i 4.1 Syntax och
nominaliseringar, 4.2 Konnektiver och expliciteringar samt 4.3 Retoriska element. I dessa avsnitt koncentrerar jag mig på och diskuterar ett antal aspekter av texten som belyser textens karaktär och som har utgjort problem i översättningsprocessen. I de exempel jag analyserar definierar jag de lokala strategierna som jag har använt. Resultatet i de analyserade exemplen visar att jag emellanåt får frångå den globala adekvansinriktade
strategin i de lokala översättningsvalen, främst i fråga om syntaxen. Dessa förändringar görs då framför allt för att klargöra innehållet och den textuella strukturen. Beträffande textens innehåll, textbindningen, mina lexikala överväganden, de retoriska elementen och den argumentativa riktningen har dessa aspekter varit föremål för tolkning. Här har de
lokala strategierna i exemplen varit mer adekvansinriktade i översättningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kälvelid, Eva LU
supervisor
organization
alternative title
Freedom implies discipline. When complicated Spanish is transformed into idiomatic Swedish in a translation of a philosophic and popular science text by Fernando Savater.
course
FÖUM11 20181
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Översättning, "El valor de educar", `Frihet förutsätter disciplin´, Savanner, utbildning, teori, filosofi, skoldisciplin, populärvetenskap, syntax, textbindning, retoriska element, idiomatik
language
Swedish
id
8946742
date added to LUP
2018-06-25 09:18:17
date last changed
2018-06-25 09:18:17
@misc{8946742,
 abstract   = {Sammandrag
Denna uppsats har sin utgångspunkt i min översättning av ett kapitel ur en nutida spansk filosofisk och populärvetenskaplig bok, El valor de educar av Fernando Savater (1997). Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om textens komplexa karaktär och dess informationstäthet skulle kunna överföras till en svensk måltext som är idiomatisk och som samtidigt bevarar motsvarande innehåll och karaktär. I källtextanalysen använder jag mig av analysredskapen i Hellspong och Ledins Vägar genom texten (1997) och i analysens övriga delar finner jag stöd för mina analytiska resonemang i litteraturen av Rune Ingo, Per Lagerholm, Yvonne Lindqvist, Lita Lundquist, Lisa Holm och Lars-Johan Ekerot. I uppsatsens översättningskommentar är avsnitten indelade i 4.1 Syntax och
nominaliseringar, 4.2 Konnektiver och expliciteringar samt 4.3 Retoriska element. I dessa avsnitt koncentrerar jag mig på och diskuterar ett antal aspekter av texten som belyser textens karaktär och som har utgjort problem i översättningsprocessen. I de exempel jag analyserar definierar jag de lokala strategierna som jag har använt. Resultatet i de analyserade exemplen visar att jag emellanåt får frångå den globala adekvansinriktade
strategin i de lokala översättningsvalen, främst i fråga om syntaxen. Dessa förändringar görs då framför allt för att klargöra innehållet och den textuella strukturen. Beträffande textens innehåll, textbindningen, mina lexikala överväganden, de retoriska elementen och den argumentativa riktningen har dessa aspekter varit föremål för tolkning. Här har de
lokala strategierna i exemplen varit mer adekvansinriktade i översättningen.},
 author    = {Kälvelid, Eva},
 keyword   = {Översättning,"El valor de educar",`Frihet förutsätter disciplin´,Savanner,utbildning,teori,filosofi,skoldisciplin,populärvetenskap,syntax,textbindning,retoriska element,idiomatik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Frihet förutsätter disciplin. När komplex spanska blir idiomatisk svenska i en översättning av en populärvetenskaplig och filosofisk text av Fernando Savater.},
 year     = {2018},
}