Advanced

VARSÅGOD – En kartläggning och analys av översättningsmotsvarigheter till språkhandlingsmarkören please

Bjervås, Anni LU (2018) FÖUM22 20172
Translation Program
Abstract (Swedish)
Föreliggande uppsats undersöker översättning mellan svenska och engelska av språkhandlingsmarkören please, vilken är knuten till språkhandlingen request och i detta språkpar utgör vad Tirkkonen-Condit (2004) benämner unik enhet. Undersökningen avser att svara på vilken effekt språkhandlingsmarkörens status som unik enhet kan få på språkhandlingsassociationer i översättningen av dialoger. Materialet utgörs av två delkorpusar, som båda består av segmentpar hämtade ur dialoger ur e-böcker inom den skönlitterära genren deckare. Den ena delkorpusen består av segment hämtade ur svenska källtexter samt tillhörande engelska måltexter, och den andra delkorpusen består av segment hämtade ur engelska källtexter samt tillhörande svenska måltexter.
... (More)
Föreliggande uppsats undersöker översättning mellan svenska och engelska av språkhandlingsmarkören please, vilken är knuten till språkhandlingen request och i detta språkpar utgör vad Tirkkonen-Condit (2004) benämner unik enhet. Undersökningen avser att svara på vilken effekt språkhandlingsmarkörens status som unik enhet kan få på språkhandlingsassociationer i översättningen av dialoger. Materialet utgörs av två delkorpusar, som båda består av segmentpar hämtade ur dialoger ur e-böcker inom den skönlitterära genren deckare. Den ena delkorpusen består av segment hämtade ur svenska källtexter samt tillhörande engelska måltexter, och den andra delkorpusen består av segment hämtade ur engelska källtexter samt tillhörande svenska måltexter.
Undersökningen inleds med en kartläggning av de översättningslösningar som återfinns i materialet. I denna kartläggning delas översättningslösningarna in i de tre kategorierna språkhandlingsmarkör, språkhandlingsstrategi samt naket segment. Språkhandlings-markörerna kategoriseras sedan efter lexikal kärna. Kartläggningen åtföljs av en diskussion och analys av de lokaliserade översättningslösningarna. Denna analys bygger främst på Bakers (2018) teorier om översättningen av enheter som saknar målmotsvarighet. Även teorier av Jiang (2012), Ncgobo (2015) och Morini (2013) används dock som jämförelsegrund.
Resultatet visar att de språkhandlingar som de svenska markörerna är knutna till inte är identiska med språkhandlingen request vad gäller språkhandlingsvillkor. Detta är helt i enlighet med Morinis (2013) påstående att källspråksenheter med starka interpersonella betydelsekomponenter aldrig har identiska motsvarigheter i målspråket. I föreliggande undersökning framkommer dock att den vanligaste översättningslösningen i materialet är ersättning med närliggande kulturspecifik företeelse. I språkriktningen svenska→engelska utgör emellertid även tillägg en vanlig översättningslösning, och i språkriktningen engelska→svenska är utelämning en vanlig översättningslösning. Det tyder på att frekvensskillnader mellan de båda språkens markörer har betydelse för varför please utgör en unik enhet i detta språkpar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bjervås, Anni LU
supervisor
organization
alternative title
Please – a description and analysis of the translation equivalences of the speech act marker please
course
FÖUM22 20172
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Please, artighetsuttryck, jämförande metod, språkhandlingsmarkör, språkhandlingsteori, språkhandlingsvillkor, unik enhet, översättning, dialoger (litteratur), korpuslingvistik
language
Swedish
id
8948245
date added to LUP
2018-06-12 11:29:15
date last changed
2018-06-12 11:29:15
@misc{8948245,
 abstract   = {Föreliggande uppsats undersöker översättning mellan svenska och engelska av språkhandlingsmarkören please, vilken är knuten till språkhandlingen request och i detta språkpar utgör vad Tirkkonen-Condit (2004) benämner unik enhet. Undersökningen avser att svara på vilken effekt språkhandlingsmarkörens status som unik enhet kan få på språkhandlingsassociationer i översättningen av dialoger. Materialet utgörs av två delkorpusar, som båda består av segmentpar hämtade ur dialoger ur e-böcker inom den skönlitterära genren deckare. Den ena delkorpusen består av segment hämtade ur svenska källtexter samt tillhörande engelska måltexter, och den andra delkorpusen består av segment hämtade ur engelska källtexter samt tillhörande svenska måltexter.
Undersökningen inleds med en kartläggning av de översättningslösningar som återfinns i materialet. I denna kartläggning delas översättningslösningarna in i de tre kategorierna språkhandlingsmarkör, språkhandlingsstrategi samt naket segment. Språkhandlings-markörerna kategoriseras sedan efter lexikal kärna. Kartläggningen åtföljs av en diskussion och analys av de lokaliserade översättningslösningarna. Denna analys bygger främst på Bakers (2018) teorier om översättningen av enheter som saknar målmotsvarighet. Även teorier av Jiang (2012), Ncgobo (2015) och Morini (2013) används dock som jämförelsegrund.
Resultatet visar att de språkhandlingar som de svenska markörerna är knutna till inte är identiska med språkhandlingen request vad gäller språkhandlingsvillkor. Detta är helt i enlighet med Morinis (2013) påstående att källspråksenheter med starka interpersonella betydelsekomponenter aldrig har identiska motsvarigheter i målspråket. I föreliggande undersökning framkommer dock att den vanligaste översättningslösningen i materialet är ersättning med närliggande kulturspecifik företeelse. I språkriktningen svenska→engelska utgör emellertid även tillägg en vanlig översättningslösning, och i språkriktningen engelska→svenska är utelämning en vanlig översättningslösning. Det tyder på att frekvensskillnader mellan de båda språkens markörer har betydelse för varför please utgör en unik enhet i detta språkpar.},
 author    = {Bjervås, Anni},
 keyword   = {Please,artighetsuttryck,jämförande metod,språkhandlingsmarkör,språkhandlingsteori,språkhandlingsvillkor,unik enhet,översättning,dialoger (litteratur),korpuslingvistik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {VARSÅGOD – En kartläggning och analys av översättningsmotsvarigheter till språkhandlingsmarkören please},
 year     = {2018},
}