Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att lära kör på gehör - En studie om körledares metoder

Ekman Frisk, Lena LU (2018) MUHN67 20171
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
I denna uppsats efterforskas svar på frågan om hur körledare gör för att lära ut körmusik på gehör. Inledningsvis presenteras tidigare studier som berör körlivet i Sverige samt gehörsinstuderingen i kör. Den teoretiska basen utgår ifrån sociokulturell teori, i synnerhet det sociala samspelet. I teorikapitlets avslutande del introduceras den didaktiska triangeln och begreppet distribuerade resurser i ett framåtsträvande resonemang.

Fyra körledare har medverkat i intervjuer, med körövningar som har filmats och vid stimulated recall-samtal kring vad som hände under körövningen. Tio typer av metodiska överväganden har framkommit vid kategorisering av intervjuresultaten. I diskussionskapitlet diskuteras resultaten.

I det avslutande... (More)
I denna uppsats efterforskas svar på frågan om hur körledare gör för att lära ut körmusik på gehör. Inledningsvis presenteras tidigare studier som berör körlivet i Sverige samt gehörsinstuderingen i kör. Den teoretiska basen utgår ifrån sociokulturell teori, i synnerhet det sociala samspelet. I teorikapitlets avslutande del introduceras den didaktiska triangeln och begreppet distribuerade resurser i ett framåtsträvande resonemang.

Fyra körledare har medverkat i intervjuer, med körövningar som har filmats och vid stimulated recall-samtal kring vad som hände under körövningen. Tio typer av metodiska överväganden har framkommit vid kategorisering av intervjuresultaten. I diskussionskapitlet diskuteras resultaten.

I det avslutande kapitlet framförs synpunkter på behov av framtida forskning inom ämnesområdet samt förslag på olika inriktningar som är speciellt intressanta. (Less)
Abstract
While it can be argued that learning music by ear is an essential and important element of modern choral practice in Sweden, it is a subject area that is widely ignored in music teacher training programs and higher music education generally. Furthermore, there has been relatively little research in Sweden on choral learning-by-ear practices.

This study investigates what methods choral directors use when teaching choral music by ear. Four choral directors have participated with interviews, with choral rehearsals and furthermore with conversations about actions during the rehearsals. The theoretical framework has its base in social-cultural theory, mainly discussing the concept social interaction. Progressive thoughts concerning... (More)
While it can be argued that learning music by ear is an essential and important element of modern choral practice in Sweden, it is a subject area that is widely ignored in music teacher training programs and higher music education generally. Furthermore, there has been relatively little research in Sweden on choral learning-by-ear practices.

This study investigates what methods choral directors use when teaching choral music by ear. Four choral directors have participated with interviews, with choral rehearsals and furthermore with conversations about actions during the rehearsals. The theoretical framework has its base in social-cultural theory, mainly discussing the concept social interaction. Progressive thoughts concerning distributed resources and the didactical triangle was considered particularily relevant for the purpose of this study.

The study found that participants used teaching methods that could be categorized into ten types of methodical considerations. Findings reveal the need for future research within this field and suggest certain areas of particular interest. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekman Frisk, Lena LU
supervisor
organization
course
MUHN67 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
kör, gehör, körsång, körledare, memorera, flerstämmighet, körmetodik, socialt samspel i kör, musikpedagogik, choir, choral singing, choral director, memorize, aural transmission, by route, choral pedagogy, social interaction in choir, music education
language
Swedish
id
8949896
date added to LUP
2018-09-03 16:43:07
date last changed
2018-09-03 16:43:07
@misc{8949896,
 abstract   = {{While it can be argued that learning music by ear is an essential and important element of modern choral practice in Sweden, it is a subject area that is widely ignored in music teacher training programs and higher music education generally. Furthermore, there has been relatively little research in Sweden on choral learning-by-ear practices.

This study investigates what methods choral directors use when teaching choral music by ear. Four choral directors have participated with interviews, with choral rehearsals and furthermore with conversations about actions during the rehearsals. The theoretical framework has its base in social-cultural theory, mainly discussing the concept social interaction. Progressive thoughts concerning distributed resources and the didactical triangle was considered particularily relevant for the purpose of this study. 

The study found that participants used teaching methods that could be categorized into ten types of methodical considerations. Findings reveal the need for future research within this field and suggest certain areas of particular interest.}},
 author    = {{Ekman Frisk, Lena}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Att lära kör på gehör - En studie om körledares metoder}},
 year     = {{2018}},
}