Advanced

Att spela in sig själv! - En studie i hur fyra trumslagare använder sig av inspelningsteknik i sin undervisning och egen övning.

Hjertqvist, Edvin LU (2018) LAMP72 20181
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Denna studies syfte är att undersöka hur fyra trumslagare använder sig av inspelningsteknik i sin undervisning och sin egen övning samt hur det påverkar lärandet. Detta har undersökts genom semi-strukturerade intervjuer med fyra informanter som alla har undervisat på estetiska program och högre musikutbildningar. Utifrån litteratur beträffande användningen av inspelningsteknik i skolan och hur man blir sin egen lärare belyser studien hur lärandet påverkas av att spela in sig själv och sedan lyssna på det inspelade materialet. Resultatet visar att det till stor del är positivt att spela in sig själv men diskussion förs också kring eventuella faror och misstag man kan begå. Mina informanter är eniga i att alla trumslagare borde spela in och... (More)
Denna studies syfte är att undersöka hur fyra trumslagare använder sig av inspelningsteknik i sin undervisning och sin egen övning samt hur det påverkar lärandet. Detta har undersökts genom semi-strukturerade intervjuer med fyra informanter som alla har undervisat på estetiska program och högre musikutbildningar. Utifrån litteratur beträffande användningen av inspelningsteknik i skolan och hur man blir sin egen lärare belyser studien hur lärandet påverkas av att spela in sig själv och sedan lyssna på det inspelade materialet. Resultatet visar att det till stor del är positivt att spela in sig själv men diskussion förs också kring eventuella faror och misstag man kan begå. Mina informanter är eniga i att alla trumslagare borde spela in och analysera sitt eget spel då det med största sannolikhet kommer att hjälpa dem i deras utveckling. Genom att använda inspelningsteknik i sin undervisning menar informanterna att man får en till dimension i sin undervisning som kompletterar den mer traditionella trumundervisningen på bästa möjliga sätt. (Less)
Abstract
The purpose of this study is to investigate how four drummers use recording in their teaching and in their individual practice and how this affects their learning. This has been investigated through semi-structured interviews with four informants who have all taught on arts programs in school and higher music education. Based on literature regarding the use of recording equipment in school and how to become a teacher, the study illustrates how recording and listening to the recorded material may influence the learning process. The results suggest that it is mainly positive to record yourself but discussions regarding possible dangers and mistakes that can be made are also presented and processed. My informants agree that all drummers... (More)
The purpose of this study is to investigate how four drummers use recording in their teaching and in their individual practice and how this affects their learning. This has been investigated through semi-structured interviews with four informants who have all taught on arts programs in school and higher music education. Based on literature regarding the use of recording equipment in school and how to become a teacher, the study illustrates how recording and listening to the recorded material may influence the learning process. The results suggest that it is mainly positive to record yourself but discussions regarding possible dangers and mistakes that can be made are also presented and processed. My informants agree that all drummers should record and analyze their own playing as it will most likely help them in their development. By using recording equipment in their teaching, the informants claim that a further dimension is achieved in their teaching, which complements the more traditional pedagogy in the best possible way. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hjertqvist, Edvin LU
supervisor
organization
course
LAMP72 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
inspelning, lärande, musikerpsykologi, trumundervisning, utveckling, musikpedagogik, utbildningsvetenskap, development, drum teaching, learning, music psychology, recording, music education, educational science
language
Swedish
id
8951035
date added to LUP
2018-06-19 16:16:07
date last changed
2018-06-19 16:16:07
@misc{8951035,
 abstract   = {The purpose of this study is to investigate how four drummers use recording in their teaching and in their individual practice and how this affects their learning. This has been investigated through semi-structured interviews with four informants who have all taught on arts programs in school and higher music education. Based on literature regarding the use of recording equipment in school and how to become a teacher, the study illustrates how recording and listening to the recorded material may influence the learning process. The results suggest that it is mainly positive to record yourself but discussions regarding possible dangers and mistakes that can be made are also presented and processed. My informants agree that all drummers should record and analyze their own playing as it will most likely help them in their development. By using recording equipment in their teaching, the informants claim that a further dimension is achieved in their teaching, which complements the more traditional pedagogy in the best possible way.},
 author    = {Hjertqvist, Edvin},
 keyword   = {inspelning,lärande,musikerpsykologi,trumundervisning,utveckling,musikpedagogik,utbildningsvetenskap,development,drum teaching,learning,music psychology,recording,music education,educational science},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att spela in sig själv! - En studie i hur fyra trumslagare använder sig av inspelningsteknik i sin undervisning och egen övning.},
 year     = {2018},
}