Advanced

"Synd att det ena ska utesluta det andra" : lärarperspektiv på svenskämnets estetiska dimensioner

Ahlberg Franzén, Mattias LU (2018) ÄSVM92 20181
Educational Sciences
Swedish
Abstract (Swedish)
I detta examensarbete undersöks svensklärares uppfattningar om och användning av svenskämnets estetiska dimensioner. Svensklärarnas uppfattningar jämförs sedan med teaterlärares ämnestraditioner och undervisning. Syftet har varit att synliggöra och problematisera beröringspunkterna mellan ämnena svenska och teater samt att undersöka om och hur teaterlärares ämnestradition kan komplettera svensklärares undervisning. Uppsatsen undersöker även förmedling av innehållets estetiska dimensioner, på läsning och på förståelse samt på det egna kreativa skapandet med språket som estetiskt uttrycksmedel. Materialet för undersökningen utgörs av intervjuer med sex svensklärare och tre teaterlärare. Några slutsatser som dras är att svensklärares och... (More)
I detta examensarbete undersöks svensklärares uppfattningar om och användning av svenskämnets estetiska dimensioner. Svensklärarnas uppfattningar jämförs sedan med teaterlärares ämnestraditioner och undervisning. Syftet har varit att synliggöra och problematisera beröringspunkterna mellan ämnena svenska och teater samt att undersöka om och hur teaterlärares ämnestradition kan komplettera svensklärares undervisning. Uppsatsen undersöker även förmedling av innehållets estetiska dimensioner, på läsning och på förståelse samt på det egna kreativa skapandet med språket som estetiskt uttrycksmedel. Materialet för undersökningen utgörs av intervjuer med sex svensklärare och tre teaterlärare. Några slutsatser som dras är att svensklärares och teaterlärares individuella ämnestradition till stor del är väldigt lika. De estetiska dimensionerna av svenskämnet finns i svensklärarnas individuella ämnestradition, men denna uppfattning realiseras inte på grund av ett fokus på betyg och bedömning av såväl elever, skola och samhälle. Teaterlärarnas ämnestradition och undervisning skulle kunna bidra till att återföra många av de estetiska dimensionerna, som svensklärarna upplever försvunnit sedan Gy11, tillbaka in i svenskämnet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahlberg Franzén, Mattias LU
supervisor
organization
course
ÄSVM92 20181
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
svenskämnet, teaterämnet, gymnasieskolan, estetiska lärprocesser, ämnestradition, styrdokument, läsförståelse, språkutveckling
language
Swedish
id
8951404
date added to LUP
2018-06-20 16:14:05
date last changed
2018-06-20 16:14:05
@misc{8951404,
 abstract   = {I detta examensarbete undersöks svensklärares uppfattningar om och användning av svenskämnets estetiska dimensioner. Svensklärarnas uppfattningar jämförs sedan med teaterlärares ämnestraditioner och undervisning. Syftet har varit att synliggöra och problematisera beröringspunkterna mellan ämnena svenska och teater samt att undersöka om och hur teaterlärares ämnestradition kan komplettera svensklärares undervisning. Uppsatsen undersöker även förmedling av innehållets estetiska dimensioner, på läsning och på förståelse samt på det egna kreativa skapandet med språket som estetiskt uttrycksmedel. Materialet för undersökningen utgörs av intervjuer med sex svensklärare och tre teaterlärare. Några slutsatser som dras är att svensklärares och teaterlärares individuella ämnestradition till stor del är väldigt lika. De estetiska dimensionerna av svenskämnet finns i svensklärarnas individuella ämnestradition, men denna uppfattning realiseras inte på grund av ett fokus på betyg och bedömning av såväl elever, skola och samhälle. Teaterlärarnas ämnestradition och undervisning skulle kunna bidra till att återföra många av de estetiska dimensionerna, som svensklärarna upplever försvunnit sedan Gy11, tillbaka in i svenskämnet.},
 author    = {Ahlberg Franzén, Mattias},
 keyword   = {svenskämnet,teaterämnet,gymnasieskolan,estetiska lärprocesser,ämnestradition,styrdokument,läsförståelse,språkutveckling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Synd att det ena ska utesluta det andra" : lärarperspektiv på svenskämnets estetiska dimensioner},
 year     = {2018},
}