Advanced

Digitala Verktyg i pianoundervisning - Ett positivt komplement till en modern pianometodik?

Davey, Derry LU (2018) LAMP72 20181
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att ta reda på hur en pianopedagog kan berika eller använda sig av digitala verktyg inom ramen för att främja sin pedagogiska vision i pianoundervisning. Forskningsmetoden är en kvalitativ forskningsintervju där urvalet av informanter är fyra pianopedagoger verksamma på svenska musikgymnasieskolor med genreinriktningar inom jazz, blues, rock och pop. Litteraturgenomgången definierar begreppet digitala verktyg och dess roll i skolan samt vilka pedagogiska utmaningar digitala verktyg kan föra med sig. Dessutom ges det en mer djupgående genomgång om hur digitala verktyg mer specifikt kan användas och förhållas till i pianoundervisning. Resultatet av forskningsintervjun visar att informanterna främst ser användandet av... (More)
Syftet med studien är att ta reda på hur en pianopedagog kan berika eller använda sig av digitala verktyg inom ramen för att främja sin pedagogiska vision i pianoundervisning. Forskningsmetoden är en kvalitativ forskningsintervju där urvalet av informanter är fyra pianopedagoger verksamma på svenska musikgymnasieskolor med genreinriktningar inom jazz, blues, rock och pop. Litteraturgenomgången definierar begreppet digitala verktyg och dess roll i skolan samt vilka pedagogiska utmaningar digitala verktyg kan föra med sig. Dessutom ges det en mer djupgående genomgång om hur digitala verktyg mer specifikt kan användas och förhållas till i pianoundervisning. Resultatet av forskningsintervjun visar att informanterna främst ser användandet av digitala verktyg som ett positivt komplement i pianoundervisningen. Informanterna menar också att digitala verktyg kan medföra en viss problematik för en pianopedagog att följa upp och kontrollera ifall eleverna faktiskt använder sig av de digitala verktyg informanterna förmedlar till dem. Slutsatsen av studien är att digitala verktyg kan utgöra ett positivt komplement i pianoundervisning inom jazz, blues, rock, och pop. Det finns dessutom outforskade möjligheter att utveckla undervisningen till nya lärandedimensioner med hjälp av digitala verktyg. Pianopedagoger inom jazz, blues, rock och pop bör också ha ett öppet sinne gällande elevers förhållning till digitala verktyg samt att med sin kompetens inom ämnet kunna vägleda eleven i den digitala ”djungeln”. (Less)
Abstract
The purpose of this study is to find out how a piano teacher can enrich or use digital tools in the framework of promoting his or her educational vision in piano education. The research method is a qualitative research interview where the selection of informants comprises four piano teachers active in Swedish music secondary schools with genre orientations in jazz, blues, rock and pop. The literature review defines the concept of digital tools and their role in education as well as the educational challenges it can bring. It also gives a more in-depth review of how digital tools can be used more specifically in piano teaching and how piano teachers can approach it. The results of the research interview show that the informants mainly see... (More)
The purpose of this study is to find out how a piano teacher can enrich or use digital tools in the framework of promoting his or her educational vision in piano education. The research method is a qualitative research interview where the selection of informants comprises four piano teachers active in Swedish music secondary schools with genre orientations in jazz, blues, rock and pop. The literature review defines the concept of digital tools and their role in education as well as the educational challenges it can bring. It also gives a more in-depth review of how digital tools can be used more specifically in piano teaching and how piano teachers can approach it. The results of the research interview show that the informants mainly see the use of digital tools as a positive complement to their piano teaching. They also believe that digital tools can lead to certain problems when following up and checking if the piano students actually use the digital tools as recommended. The conclusion of the study is that digital tools can make a positive addition to piano lessons in the genres studied here. There are also unexplored opportunities to develop piano teaching of new learning dimensions using digital tools. Piano teachers in these genres should also have an open mind about piano students’ relationship towards digital tools and guide them in the digital “jungle”. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Davey, Derry LU
supervisor
organization
course
LAMP72 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
digital, förhållningssätt, pianometodik, pianoundervisning, verktyg, musikpedagogik, utbildningsvetenskap, approach, piano education, piano methodology, tools, music education, social science
language
Swedish
id
8952955
date added to LUP
2018-08-06 12:00:13
date last changed
2018-08-06 12:00:13
@misc{8952955,
 abstract   = {The purpose of this study is to find out how a piano teacher can enrich or use digital tools in the framework of promoting his or her educational vision in piano education. The research method is a qualitative research interview where the selection of informants comprises four piano teachers active in Swedish music secondary schools with genre orientations in jazz, blues, rock and pop. The literature review defines the concept of digital tools and their role in education as well as the educational challenges it can bring. It also gives a more in-depth review of how digital tools can be used more specifically in piano teaching and how piano teachers can approach it. The results of the research interview show that the informants mainly see the use of digital tools as a positive complement to their piano teaching. They also believe that digital tools can lead to certain problems when following up and checking if the piano students actually use the digital tools as recommended. The conclusion of the study is that digital tools can make a positive addition to piano lessons in the genres studied here. There are also unexplored opportunities to develop piano teaching of new learning dimensions using digital tools. Piano teachers in these genres should also have an open mind about piano students’ relationship towards digital tools and guide them in the digital “jungle”.},
 author    = {Davey, Derry},
 keyword   = {digital,förhållningssätt,pianometodik,pianoundervisning,verktyg,musikpedagogik,utbildningsvetenskap,approach,piano education,piano methodology,tools,music education,social science},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Digitala Verktyg i pianoundervisning - Ett positivt komplement till en modern pianometodik?},
 year     = {2018},
}