Advanced

“Ska du pilla ut ryggraden är det något som kommer gå galet!” -en studie om drivkrafterna för att byta affärssystem

Hildebrandsson, Michelle LU and Östgren, Madeleine LU (2018) SMKK60 20181
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Affärssystem ses som en organisations nervsystem då det integrerar verksamhetens alla avdelningar och processer. Att byta affärssystem är en komplex förändring vilket gör det relevant att ha vetskap om vilka drivkrafter som ligger till grund för systembytet. Syftet med studien är att bidra till ökad förståelse för på vilka grunder organisationer väljer att implementera nya affärssystem. Studiens frågeställning är därmed: “Vad upplever organisationer som drivkrafter till att implementera ett nytt affärssystem?”. För att studera dessa drivkrafter har en kvalitativ forskningsmetod använts. Det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med åtta personer från fyra olika företag. Tre av företagen befinner sig i olika... (More)
Affärssystem ses som en organisations nervsystem då det integrerar verksamhetens alla avdelningar och processer. Att byta affärssystem är en komplex förändring vilket gör det relevant att ha vetskap om vilka drivkrafter som ligger till grund för systembytet. Syftet med studien är att bidra till ökad förståelse för på vilka grunder organisationer väljer att implementera nya affärssystem. Studiens frågeställning är därmed: “Vad upplever organisationer som drivkrafter till att implementera ett nytt affärssystem?”. För att studera dessa drivkrafter har en kvalitativ forskningsmetod använts. Det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med åtta personer från fyra olika företag. Tre av företagen befinner sig i olika stadier av en implementeringsprocess och en av respondenterna representerar ett företag som levererar affärssystem.

Uppsatsens teoriavsnitt består av befintlig forskning inom områdena Affärssystem, Supply Chain Management, Förändringsarbete, Processer och processperspektiv samt Vinster och motiv till implementering av nytt affärssystem. Den teoretiska referensramen används för att tillsammans med det empiriska materialet utgöra studiens analysdel. Empirin analyseras med stöd från teorierna som presenterats för att besvara studiens syfte och frågeställning utefter teman som grundläggande IT-kunskaper, processkartor och ömsesidiga beroenden, integration och supply chain management, standardisering och slutligen risker med föråldrade system.

Avslutningsvis konkretiseras studiens slutsatser. Slutsatserna visar bland annat att organisationer till största del byter affärssystem på grund av att det befintliga systemet är gammalt och saknar support samt att organisationerna till viss del strävar efter standardiserade system. Studien visar även hur affärssystem möjliggör för interaktion genom hela organisationens flödeskedja. Därefter diskuteras hur digitaliseringen kan ses som den grundläggande drivkraften för en organisations val att byta affärssystem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hildebrandsson, Michelle LU and Östgren, Madeleine LU
supervisor
organization
course
SMKK60 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Affärssystem, Supply Chain Management, Förändringsarbete, Processkartor, Vinster, Drivkrafter, Digitalisering
language
Swedish
id
8953149
date added to LUP
2018-07-04 11:05:14
date last changed
2018-07-04 11:05:14
@misc{8953149,
 abstract   = {Affärssystem ses som en organisations nervsystem då det integrerar verksamhetens alla avdelningar och processer. Att byta affärssystem är en komplex förändring vilket gör det relevant att ha vetskap om vilka drivkrafter som ligger till grund för systembytet. Syftet med studien är att bidra till ökad förståelse för på vilka grunder organisationer väljer att implementera nya affärssystem. Studiens frågeställning är därmed: “Vad upplever organisationer som drivkrafter till att implementera ett nytt affärssystem?”. För att studera dessa drivkrafter har en kvalitativ forskningsmetod använts. Det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med åtta personer från fyra olika företag. Tre av företagen befinner sig i olika stadier av en implementeringsprocess och en av respondenterna representerar ett företag som levererar affärssystem.

Uppsatsens teoriavsnitt består av befintlig forskning inom områdena Affärssystem, Supply Chain Management, Förändringsarbete, Processer och processperspektiv samt Vinster och motiv till implementering av nytt affärssystem. Den teoretiska referensramen används för att tillsammans med det empiriska materialet utgöra studiens analysdel. Empirin analyseras med stöd från teorierna som presenterats för att besvara studiens syfte och frågeställning utefter teman som grundläggande IT-kunskaper, processkartor och ömsesidiga beroenden, integration och supply chain management, standardisering och slutligen risker med föråldrade system. 

Avslutningsvis konkretiseras studiens slutsatser. Slutsatserna visar bland annat att organisationer till största del byter affärssystem på grund av att det befintliga systemet är gammalt och saknar support samt att organisationerna till viss del strävar efter standardiserade system. Studien visar även hur affärssystem möjliggör för interaktion genom hela organisationens flödeskedja. Därefter diskuteras hur digitaliseringen kan ses som den grundläggande drivkraften för en organisations val att byta affärssystem.},
 author    = {Hildebrandsson, Michelle and Östgren, Madeleine},
 keyword   = {Affärssystem,Supply Chain Management,Förändringsarbete,Processkartor,Vinster,Drivkrafter,Digitalisering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {“Ska du pilla ut ryggraden är det något som kommer gå galet!” -en studie om drivkrafterna för att byta affärssystem},
 year     = {2018},
}