Advanced

Press på priset

Rasmusson, Hanna LU ; Vängbo, Elin LU and Zahlander, Frida LU (2018) FEKH89 20181
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att undersöka om korruption, pressfrihet och gini-koefficienten påverkar graden
av underprissättning i europeiska länder. En deduktiv ansats och en kvantitativ metod används för att uppnå syftet. Studien använder sig av tvärsnittsdata och genomför tre separata multipla regressionsanalyser, en för var
oberoende variabel. Teorier från tidigare forskning i ämnet används. Däribland
informationsasymmetri, effektiva marknadshypotesen och signaleringshypotesen. Även
forskning gällande de följder olika grader av korruption, pressfrihet och ginikoefficient har, har
använts. Urvalet består av insamlad data från 336 börsintroduktioner i 16 europeiska länder,
inklusive Turkiet, utförda mellan 2013 och 2017. Capital IQ... (More)
Syftet med denna uppsats är att undersöka om korruption, pressfrihet och gini-koefficienten påverkar graden
av underprissättning i europeiska länder. En deduktiv ansats och en kvantitativ metod används för att uppnå syftet. Studien använder sig av tvärsnittsdata och genomför tre separata multipla regressionsanalyser, en för var
oberoende variabel. Teorier från tidigare forskning i ämnet används. Däribland
informationsasymmetri, effektiva marknadshypotesen och signaleringshypotesen. Även
forskning gällande de följder olika grader av korruption, pressfrihet och ginikoefficient har, har
använts. Urvalet består av insamlad data från 336 börsintroduktioner i 16 europeiska länder,
inklusive Turkiet, utförda mellan 2013 och 2017. Capital IQ har använts som huvudsaklig källa
för börsintroduktionerna. Indexvärden för de landspecifika variablerna har hämtats från Reportrar
utan gränser, Transparency International och Världsbanken.

Studien fann inget signifikant samband mellan den beroende variabeln underprissättning
och någon av de oberoende variablerna korruption, pressfrihet och gini-koefficient. Det
går därmed inte att säkerställa att de valda variablerna påverkar graden av underprissättning i
de undersökta länderna. Analys av teorier och tidigare forskning har dock visat på en viss tvetydighet
angående detta, och ett samband mellan variablerna och underprissättning kan därmed
inte uteslutas. (Less)
Abstract
The purpose of this study is to examine if corruption, freedom of press and the ginicoefficient
can affect the degree of underpricing in European countries. A deductive approach and a quantitative method is used to fulfil the purpose of the study. The study uses cross-sectional data and performs three separate multiple regression analyses, one for each of the independent variables. The theoretical framework of this study is based on previous studies within the field. Among these are information asymmetry, the efficient market hypothesis and
the signalling hypothesis. Also, research concerning the effects different degrees of corruption,
freedom of press and the gini-coefficient have, has been used. The data set consists of 336 initial... (More)
The purpose of this study is to examine if corruption, freedom of press and the ginicoefficient
can affect the degree of underpricing in European countries. A deductive approach and a quantitative method is used to fulfil the purpose of the study. The study uses cross-sectional data and performs three separate multiple regression analyses, one for each of the independent variables. The theoretical framework of this study is based on previous studies within the field. Among these are information asymmetry, the efficient market hypothesis and
the signalling hypothesis. Also, research concerning the effects different degrees of corruption,
freedom of press and the gini-coefficient have, has been used. The data set consists of 336 initial public offerings in 16 European countries, Turkey included, executed between 2013 and 2017. Capital IQ has been used as the
main source of data. The index for the country specific variables has been collected from Reporters
without borders, Transparency International and World Bank.

This study could not find a significant relationship between the dependent variable
underpricing, and the independent variables corruption, freedom of press and the ginicoefficient.
Hence, it can not be ensured that the chosen variables can affect the degree of underpricing
in the examined countries. Although, since the analysis and previous research implicates
that a relationship between underpricing and the variables should exist, the study cannot conclude
that it does not. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rasmusson, Hanna LU ; Vängbo, Elin LU and Zahlander, Frida LU
supervisor
organization
alternative title
Press på priset - En kvantitativ studie på hur pressfrihet, korruption och gini-koefficienten påverkar underprissättning av aktier
course
FEKH89 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Underprissättning, korruption, pressfrihet, gini-koefficient
language
Swedish
id
8953940
date added to LUP
2018-07-04 16:37:40
date last changed
2018-07-04 16:37:40
@misc{8953940,
 abstract   = {The purpose of this study is to examine if corruption, freedom of press and the ginicoefficient
can affect the degree of underpricing in European countries. A deductive approach and a quantitative method is used to fulfil the purpose of the study. The study uses cross-sectional data and performs three separate multiple regression analyses, one for each of the independent variables. The theoretical framework of this study is based on previous studies within the field. Among these are information asymmetry, the efficient market hypothesis and
the signalling hypothesis. Also, research concerning the effects different degrees of corruption,
freedom of press and the gini-coefficient have, has been used. The data set consists of 336 initial public offerings in 16 European countries, Turkey included, executed between 2013 and 2017. Capital IQ has been used as the
main source of data. The index for the country specific variables has been collected from Reporters
without borders, Transparency International and World Bank.

This study could not find a significant relationship between the dependent variable
underpricing, and the independent variables corruption, freedom of press and the ginicoefficient.
Hence, it can not be ensured that the chosen variables can affect the degree of underpricing
in the examined countries. Although, since the analysis and previous research implicates
that a relationship between underpricing and the variables should exist, the study cannot conclude
that it does not.},
 author    = {Rasmusson, Hanna and Vängbo, Elin and Zahlander, Frida},
 keyword   = {Underprissättning,korruption,pressfrihet,gini-koefficient},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Press på priset},
 year     = {2018},
}