Advanced

Förändring och motstånd inom polisen. En intervjuundersökning

Clemente Carrilho, Jenny LU (2018) PEDK01 20171
Education
Abstract (Swedish)
Omorganisationer genomsyrar dagens organisationer. Trots denna konstanta förändringsprocess, så visar forskning att runt 70% av omorganisationerna inte når sina mål. Denna kvalitativa intervju studie av Polismyndighetens omfattande omorganisation 2015 tillkom då även detta reformarbetet visade tecken på motgång .Syftet med uppsatsen är att utifrån ett meningsskapande och kommunikations perspektiv undersöka polisens interna kultur under omorganisationen 2015 och om densamma har påverkat reformens genomförande. Studien är begränsad till polisens Region Syd och resultatet kan anses vara en lokal konstruktion. Dock framkommer det att samtal rörande reformen sker mellan regionernas poliser, vilket påverkar deras upplevelse av omorganisationen.... (More)
Omorganisationer genomsyrar dagens organisationer. Trots denna konstanta förändringsprocess, så visar forskning att runt 70% av omorganisationerna inte når sina mål. Denna kvalitativa intervju studie av Polismyndighetens omfattande omorganisation 2015 tillkom då även detta reformarbetet visade tecken på motgång .Syftet med uppsatsen är att utifrån ett meningsskapande och kommunikations perspektiv undersöka polisens interna kultur under omorganisationen 2015 och om densamma har påverkat reformens genomförande. Studien är begränsad till polisens Region Syd och resultatet kan anses vara en lokal konstruktion. Dock framkommer det att samtal rörande reformen sker mellan regionernas poliser, vilket påverkar deras upplevelse av omorganisationen. Resultatet av denna studie visar att polisens starka interna kultur och motstånd mot icke polisärt utbildade chefer har delvis skapat motstånd för omorganisationen då de anser att kunskapen för att skapa förändringar inte ligger utanför den polisiära sfären. Även avdelningar HR och IT anses ha fått för mycket makt under denna reformen. Därmed hotas polisens kärnvärden vilka är skydda, hjälpa och ställa till rätta enligt de intervjuade poliserna. En intressant framtida studie vore att undersöka om polisutbildade chefer inom organisationen får mer respekt än civilanställda chefer och hur det påverkar utförandet av ens uppdrag. En annan fråga som uppstår är varför stödfunktionerna så som HR och IT, anses arbeta vid sidan av och inte med organisationsmedlemmarna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Clemente Carrilho, Jenny LU
supervisor
organization
course
PEDK01 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Omorganisation, polismyndighet, kommunikation, meningsskapande, motstånd
language
Swedish
id
8955667
date added to LUP
2018-08-14 11:43:36
date last changed
2018-08-14 11:43:36
@misc{8955667,
 abstract   = {Omorganisationer genomsyrar dagens organisationer. Trots denna konstanta förändringsprocess, så visar forskning att runt 70% av omorganisationerna inte når sina mål. Denna kvalitativa intervju studie av Polismyndighetens omfattande omorganisation 2015 tillkom då även detta reformarbetet visade tecken på motgång .Syftet med uppsatsen är att utifrån ett meningsskapande och kommunikations perspektiv undersöka polisens interna kultur under omorganisationen 2015 och om densamma har påverkat reformens genomförande. Studien är begränsad till polisens Region Syd och resultatet kan anses vara en lokal konstruktion. Dock framkommer det att samtal rörande reformen sker mellan regionernas poliser, vilket påverkar deras upplevelse av omorganisationen. Resultatet av denna studie visar att polisens starka interna kultur och motstånd mot icke polisärt utbildade chefer har delvis skapat motstånd för omorganisationen då de anser att kunskapen för att skapa förändringar inte ligger utanför den polisiära sfären. Även avdelningar HR och IT anses ha fått för mycket makt under denna reformen. Därmed hotas polisens kärnvärden vilka är skydda, hjälpa och ställa till rätta enligt de intervjuade poliserna. En intressant framtida studie vore att undersöka om polisutbildade chefer inom organisationen får mer respekt än civilanställda chefer och hur det påverkar utförandet av ens uppdrag. En annan fråga som uppstår är varför stödfunktionerna så som HR och IT, anses arbeta vid sidan av och inte med organisationsmedlemmarna.},
 author    = {Clemente Carrilho, Jenny},
 keyword   = {Omorganisation,polismyndighet,kommunikation,meningsskapande,motstånd},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förändring och motstånd inom polisen. En intervjuundersökning},
 year     = {2018},
}