Advanced

Upplevda framgångsfaktorer för ett lyckat övergångsarbete på Samhall

Wahlqvist, Max LU (2018) PEDK01 20171
Education
Abstract (Swedish)
Arbetets art: Kandidatuppsats i pedagogik, 15 hp.
Sidantal: 45 sidor.
Titel: Upplevda framgångsfaktorer för ett lyckat övergångsarbete på
Samhall: Intervjuer med några som lyckats.
Författare: Max Wahlqvist.
Handledare: Glen Helmstad.
Datum: 2018-06-29
Sammanfattning: Samhall AB är en stor statlig arbetsgivare med personalutveckling som huvuduppgift. Ett av målen för Samhall är att hitta arbete utanför Samhall för en del av sina anställda. Kravet från staten är att minst 5 % av de anställda med arbetshandikapp skall klara av detta.
Tidigare forskning och litteratur angående övergångsarbete på Samhall tar framförallt tar upp vikten av ett gott ledarskap från närmaste chef och vikten av engagemang och motivation hos den enskilde... (More)
Arbetets art: Kandidatuppsats i pedagogik, 15 hp.
Sidantal: 45 sidor.
Titel: Upplevda framgångsfaktorer för ett lyckat övergångsarbete på
Samhall: Intervjuer med några som lyckats.
Författare: Max Wahlqvist.
Handledare: Glen Helmstad.
Datum: 2018-06-29
Sammanfattning: Samhall AB är en stor statlig arbetsgivare med personalutveckling som huvuduppgift. Ett av målen för Samhall är att hitta arbete utanför Samhall för en del av sina anställda. Kravet från staten är att minst 5 % av de anställda med arbetshandikapp skall klara av detta.
Tidigare forskning och litteratur angående övergångsarbete på Samhall tar framförallt tar upp vikten av ett gott ledarskap från närmaste chef och vikten av engagemang och motivation hos den enskilde individen samt risken för en inlåsningseffekt och socialisering som arbetshandikappad.
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera vilka de upplevda framgångsfaktorerna är för ett lyckat övergångsarbete från Samhall AB. Detta utifrån de människors perspektiv som själva gjort denna ”resa”.
Empirin utgörs av en beskrivande del om Samhall AB:s verksamhet och arbete med övergångar samt djupintervjuer med personer som lyckats göra en övergång från Samhall AB till den öppna arbetsmarknaden.
I uppsatsen har framförallt tre viktiga iakttagelser framkommit. Det viktigaste för ett lyckat övergångsarbete är enligt intervjupersonerna att personen ifråga själv är motiverad och har en egen inre drivkraft och att där också finns en personalledare/personalutvecklare som är engagerad och stöttar personen i detta arbete samt att övergångsarbetet prioriteras och inlåsningseffekter undviks. Den kunskap som kommit fram i min uppsats kompletterar kunskapen från litteraturgenomgången och ger ett nytt perspektiv på övergångar, nämligen från de som själva gjort det. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wahlqvist, Max LU
supervisor
organization
course
PEDK01 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Samhall, övergångsarbete, framgångsfaktorer, motivation, ledarskap, inlåsningseffekt
language
Swedish
id
8957587
date added to LUP
2018-09-06 10:38:07
date last changed
2018-09-06 10:38:07
@misc{8957587,
 abstract   = {Arbetets art:	Kandidatuppsats i pedagogik, 15 hp.
Sidantal:	45 sidor.
Titel:	 Upplevda framgångsfaktorer för ett lyckat övergångsarbete på 
 Samhall: Intervjuer med några som lyckats.
Författare:	Max Wahlqvist.
Handledare:	Glen Helmstad.
Datum:	 2018-06-29
Sammanfattning:	Samhall AB är en stor statlig arbetsgivare med personalutveckling som huvuduppgift. Ett av målen för Samhall är att hitta arbete utanför Samhall för en del av sina anställda. Kravet från staten är att minst 5 % av de anställda med arbetshandikapp skall klara av detta. 
Tidigare forskning och litteratur angående övergångsarbete på Samhall tar framförallt tar upp vikten av ett gott ledarskap från närmaste chef och vikten av engagemang och motivation hos den enskilde individen samt risken för en inlåsningseffekt och socialisering som arbetshandikappad.
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera vilka de upplevda framgångsfaktorerna är för ett lyckat övergångsarbete från Samhall AB. Detta utifrån de människors perspektiv som själva gjort denna ”resa”. 
Empirin utgörs av en beskrivande del om Samhall AB:s verksamhet och arbete med övergångar samt djupintervjuer med personer som lyckats göra en övergång från Samhall AB till den öppna arbetsmarknaden.
I uppsatsen har framförallt tre viktiga iakttagelser framkommit. Det viktigaste för ett lyckat övergångsarbete är enligt intervjupersonerna att personen ifråga själv är motiverad och har en egen inre drivkraft och att där också finns en personalledare/personalutvecklare som är engagerad och stöttar personen i detta arbete samt att övergångsarbetet prioriteras och inlåsningseffekter undviks. Den kunskap som kommit fram i min uppsats kompletterar kunskapen från litteraturgenomgången och ger ett nytt perspektiv på övergångar, nämligen från de som själva gjort det.},
 author    = {Wahlqvist, Max},
 keyword   = {Samhall,övergångsarbete,framgångsfaktorer,motivation,ledarskap,inlåsningseffekt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upplevda framgångsfaktorer för ett lyckat övergångsarbete på Samhall},
 year     = {2018},
}