Advanced

Högläsning på högstadiet: elever och lärare om högläsning av skönlitteratur

Åkesson, Elin LU (2019) ÄSVM91 20182
Educational Sciences
Swedish
Abstract (Swedish)
Syftet med detta examensarbete är att undersöka högläsning i dagens svenska skola. Som teoretiskt ramverk används Judith Langers litterära föreställningsvärldar och Lev Vygotskys zone of proximal development. Genom intervjuer med fyra lärare undersöks första syftet. Därefter genomförs en elektronisk enkätundersökning, vilken besvaras av 100 högstadieelever på tre olika skolor. Resultatet från intervjuerna visar att lärarna använder högläsning på varierande sätt och att samtliga lärare är rörande överens om vikten av att högläsa. Resultatet från enkätundersökningen visar att majoriteten av eleverna har en positiv inställning till högläsning samt att killarna ställer sig mer positiva till högläsning än vad tjejerna gör. I examensarbetets... (More)
Syftet med detta examensarbete är att undersöka högläsning i dagens svenska skola. Som teoretiskt ramverk används Judith Langers litterära föreställningsvärldar och Lev Vygotskys zone of proximal development. Genom intervjuer med fyra lärare undersöks första syftet. Därefter genomförs en elektronisk enkätundersökning, vilken besvaras av 100 högstadieelever på tre olika skolor. Resultatet från intervjuerna visar att lärarna använder högläsning på varierande sätt och att samtliga lärare är rörande överens om vikten av att högläsa. Resultatet från enkätundersökningen visar att majoriteten av eleverna har en positiv inställning till högläsning samt att killarna ställer sig mer positiva till högläsning än vad tjejerna gör. I examensarbetets avslutande diskussion förs ett resonemang kring de slutsatser jag kommit fram till samt mina metodval. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this master thesis is divided into two parts. The first part intend to investigate in what way Swedish teachers in secondary school use the method reading aloud in their classroom teaching and what their opinion about reading aloud is. The second part intend to investigate secondary school students´ attitudes regarding reading aloud. The theories used are Judith Langer´s world of ideas for reading and Lev Vygotsky´s zone of proximal development. Three interviews with four different teachers aimed to investigate the first part of this master thesis. The second part was investigated with an online survey which was answered by 100 students from three different schools. The results from the interviews show that the teachers use... (More)
The purpose of this master thesis is divided into two parts. The first part intend to investigate in what way Swedish teachers in secondary school use the method reading aloud in their classroom teaching and what their opinion about reading aloud is. The second part intend to investigate secondary school students´ attitudes regarding reading aloud. The theories used are Judith Langer´s world of ideas for reading and Lev Vygotsky´s zone of proximal development. Three interviews with four different teachers aimed to investigate the first part of this master thesis. The second part was investigated with an online survey which was answered by 100 students from three different schools. The results from the interviews show that the teachers use reading aloud in various ways. Moreover, the teachers agree that reading aloud is an important part of the subject Swedish. Furthermore, the results from the survey show that a majority of the students are positive to reading aloud. The results also show that the boys are more positive to reading aloud than the girls. In the final part of this master thesis is a discussion regarding the results from the interviews and the survey, and also my choice of methods used. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åkesson, Elin LU
supervisor
organization
course
ÄSVM91 20182
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
högläsning, högstadiet, skönlitteratur, elevers inställning, reading aloud, secondary school, literature, students´ attitude, Svenska, svenskundervisning
language
Swedish
id
8969234
date added to LUP
2019-09-03 15:30:01
date last changed
2019-09-03 15:43:01
@misc{8969234,
 abstract   = {Syftet med detta examensarbete är att undersöka högläsning i dagens svenska skola. Som teoretiskt ramverk används Judith Langers litterära föreställningsvärldar och Lev Vygotskys zone of proximal development. Genom intervjuer med fyra lärare undersöks första syftet. Därefter genomförs en elektronisk enkätundersökning, vilken besvaras av 100 högstadieelever på tre olika skolor. Resultatet från intervjuerna visar att lärarna använder högläsning på varierande sätt och att samtliga lärare är rörande överens om vikten av att högläsa. Resultatet från enkätundersökningen visar att majoriteten av eleverna har en positiv inställning till högläsning samt att killarna ställer sig mer positiva till högläsning än vad tjejerna gör. I examensarbetets avslutande diskussion förs ett resonemang kring de slutsatser jag kommit fram till samt mina metodval.},
 author    = {Åkesson, Elin},
 keyword   = {högläsning,högstadiet,skönlitteratur,elevers inställning,reading aloud,secondary school,literature,students´ attitude,Svenska,svenskundervisning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Högläsning på högstadiet: elever och lärare om högläsning av skönlitteratur},
 year     = {2019},
}