Advanced

En kommuns platsvarumärkesskapande kommunikation - En kvalitativ studie på Malmö stad

Jönsson S, Mattias LU ; Essfors, Philip LU and Omar, Zinar LU (2019) FEKH29 20182
Department of Business Administration
Abstract
Title: A municipality's place branding communication.

Authors: Mattias S Jönsson – Philip Essfors – Zinar Omar.

Advisor: Veronika Tarnovskaya.

Course: FEKH29, Business Administration: Degree Project in Marketing Undergraduate Level, 15 hp.

Research question: How does Malmo city communicate to strengthen their place brand towards existing and potential residents?

Purpose: The purpose of this essay is to form a contribution to the discipline of place brand. The contribution is made when identifying how municipalities communicate, in order to strengthen the place brand towards residents.

Method: This essay is based on a qualitative study on Malmo city. The research approach is of an abductive nature, since we have an... (More)
Title: A municipality's place branding communication.

Authors: Mattias S Jönsson – Philip Essfors – Zinar Omar.

Advisor: Veronika Tarnovskaya.

Course: FEKH29, Business Administration: Degree Project in Marketing Undergraduate Level, 15 hp.

Research question: How does Malmo city communicate to strengthen their place brand towards existing and potential residents?

Purpose: The purpose of this essay is to form a contribution to the discipline of place brand. The contribution is made when identifying how municipalities communicate, in order to strengthen the place brand towards residents.

Method: This essay is based on a qualitative study on Malmo city. The research approach is of an abductive nature, since we have an inductive approach with elements of deduction. Our collection method of data is based on six semi-structured in-depth interviews with managers in the different departments/administrations in Malmo city.

Theory: Furthermore, the theoretical part of the essay consists of five different theories, whereas two of them are of a main character, while the other three have a more supportive role. The two main theories are The City Brand Hexagon (Anholt, 2010) and The Corporate Branding Tool Kit (Hatch & Schultz, 2001), while the three supporting theories are The Stakeholder Model (Donaldson & Preston, 1995), Place Branding and Corporate Branding.

Conclusions: The essay contributes to the discipline place brand by seeing the municipality’s communication in the light of the theories Place Branding and Corporate Branding. The overall conclusion, which is based on the framework The City Brand Hexagon (Anholt, 2010) is that Malmo city’s Place Branding communication consists for the most part of three tactical themes: events, a sustainable and young city and that Malmo city is at the beginning of it’s journey. (Less)
Abstract (Swedish)
Titel: En kommuns platsvarumärkesskapande kommunikation.

Författare: Mattias S Jönsson – Philip Essfors – Zinar Omar.

Handledare: Veronika Tarnovskaya.

Kurs: FEKH29 Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 HP.

Frågeställning: Hur kommunicerar Malmö stad för att stärka sitt platsvarumärke gentemot befintliga och potentiella invånare?

Syfte: Uppsatsen syftar till att utgöra ett bidrag till disciplinen platsvarumärke. Bidraget sker vid identifiering av hur kommuner kommunicerar, för att stärka sitt platsvarumärke gentemot invånare.

Metod: Uppsatsen baseras på en kvalitativ undersökning på Malmö stad. Forskningsansatsen är av abduktiv karaktär då vi har en induktiv ansats med inslag av deduktion. Vår... (More)
Titel: En kommuns platsvarumärkesskapande kommunikation.

Författare: Mattias S Jönsson – Philip Essfors – Zinar Omar.

Handledare: Veronika Tarnovskaya.

Kurs: FEKH29 Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 HP.

Frågeställning: Hur kommunicerar Malmö stad för att stärka sitt platsvarumärke gentemot befintliga och potentiella invånare?

Syfte: Uppsatsen syftar till att utgöra ett bidrag till disciplinen platsvarumärke. Bidraget sker vid identifiering av hur kommuner kommunicerar, för att stärka sitt platsvarumärke gentemot invånare.

Metod: Uppsatsen baseras på en kvalitativ undersökning på Malmö stad. Forskningsansatsen är av abduktiv karaktär då vi har en induktiv ansats med inslag av deduktion. Vår insamlingsmetod av data bygger på sex semistrukturerade djupintervjuer med chefer inom Malmö stads förvaltningar/avdelningar.

Teori: Vidare består uppsatsens teoretiska del av fem olika teorier där två är av huvudsaklig karaktär medan de övriga tre har en mer stöttande roll. De två huvudsakliga teorierna är The City Brand Hexagon (Anholt, 2010) och The Corporate Branding Tool Kit (Hatch & Schultz, 2001), medan de två stöttande teorierna är intressentmodellen (Donaldson & Preston, 1995), platsvarumärkesskapande och företagets varumärkesskapande.

Slutsats: Uppsatsen bidrar till disciplinen platsvarumärke genom att se kommunens kommunikation i ljuset av teorierna platsvarumärkesskapande och företagets varumärkesskapande. Den övergripande slutsatsen, som grundar sig i ramverket The City Brand Hexagon (Anholt, 2010) är att Malmö stads platsvarumärkesskapande kommunikation består till största del av tre taktiska teman: evenemang, en hållbar och ung stad samt att Malmö stad är i början av sin resa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson S, Mattias LU ; Essfors, Philip LU and Omar, Zinar LU
supervisor
organization
course
FEKH29 20182
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
The City Brand Hexagon, The Corporate Branding Tool Kit, Place brand, Place branding, Stakeholder theory.
language
Swedish
id
8969536
date added to LUP
2019-03-27 11:48:41
date last changed
2019-03-27 11:48:41
@misc{8969536,
 abstract   = {Title: A municipality's place branding communication.

Authors: Mattias S Jönsson – Philip Essfors – Zinar Omar.

Advisor: Veronika Tarnovskaya.

Course: FEKH29, Business Administration: Degree Project in Marketing Undergraduate Level, 15 hp.

Research question: How does Malmo city communicate to strengthen their place brand towards existing and potential residents?

Purpose: The purpose of this essay is to form a contribution to the discipline of place brand. The contribution is made when identifying how municipalities communicate, in order to strengthen the place brand towards residents.

Method: This essay is based on a qualitative study on Malmo city. The research approach is of an abductive nature, since we have an inductive approach with elements of deduction. Our collection method of data is based on six semi-structured in-depth interviews with managers in the different departments/administrations in Malmo city.

Theory: Furthermore, the theoretical part of the essay consists of five different theories, whereas two of them are of a main character, while the other three have a more supportive role. The two main theories are The City Brand Hexagon (Anholt, 2010) and The Corporate Branding Tool Kit (Hatch & Schultz, 2001), while the three supporting theories are The Stakeholder Model (Donaldson & Preston, 1995), Place Branding and Corporate Branding.

Conclusions: The essay contributes to the discipline place brand by seeing the municipality’s communication in the light of the theories Place Branding and Corporate Branding. The overall conclusion, which is based on the framework The City Brand Hexagon (Anholt, 2010) is that Malmo city’s Place Branding communication consists for the most part of three tactical themes: events, a sustainable and young city and that Malmo city is at the beginning of it’s journey.},
 author    = {Jönsson S, Mattias and Essfors, Philip and Omar, Zinar},
 keyword   = {The City Brand Hexagon,The Corporate Branding Tool Kit,Place brand,Place branding,Stakeholder theory.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En kommuns platsvarumärkesskapande kommunikation - En kvalitativ studie på Malmö stad},
 year     = {2019},
}