Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Not like other girls? : en kvalitativ undersökning av förhandlingen av femininitet i digitala feministiska miljöer

Johansson, Rebecka LU and Lindén, Fanny LU (2019) MKVK04 20182
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsen undersöker hur femininitet förhandlas i digitala feministiska miljöer genom en fallstudie av Redditforumet r/notliketheothergirls. På forumet, som har en påstådd feministisk prägel, publicerar redditanvändare en grupp uppmärksammade memes som benämns notlikeothergirls-memes i syfte att diskutera och kritisera dessa. Memesen är utformade som en jämförelse mellan en själv, me, och andra kvinnor, other girls, och ämnar att lyfta fram vad som gör me annorlunda i förhållande till other girls. Denna jämförelse sker på olika vis men gemensamt för alla memes är att me tar avstånd från stereotypa feminina egenskaper. Metoden som användes var en kvalitativ innehållsanalys och materialet bestod av 100 av forumets mest upvotade inlägg vilka... (More)
Uppsatsen undersöker hur femininitet förhandlas i digitala feministiska miljöer genom en fallstudie av Redditforumet r/notliketheothergirls. På forumet, som har en påstådd feministisk prägel, publicerar redditanvändare en grupp uppmärksammade memes som benämns notlikeothergirls-memes i syfte att diskutera och kritisera dessa. Memesen är utformade som en jämförelse mellan en själv, me, och andra kvinnor, other girls, och ämnar att lyfta fram vad som gör me annorlunda i förhållande till other girls. Denna jämförelse sker på olika vis men gemensamt för alla memes är att me tar avstånd från stereotypa feminina egenskaper. Metoden som användes var en kvalitativ innehållsanalys och materialet bestod av 100 av forumets mest upvotade inlägg vilka utgörs av en meme, en rubrik och kommentarer. Det teoretiska ramverket utgjordes av idéer om individualisering, postfeminism, femininitet och memen som medieformat.

Studiens resultat visar hur memesen och forumet är ett motsägelsefullt, tidstypiskt fenomen. Memesen utgör både ett uttryck för traditionella föreställningar om femininitet vilka utmynnar i en idé om kvinnan som identitetslös, samtidigt som de även i viss mån skulle kunna förstås som en form av feministiskt engagemang. Forumets reaktioner på memesen, vilka i hög grad präglas av postfeminism, uttrycker både en feministisk kritik mot me och en kritik som bygger på samma idéer som den feministiska kritiken riktar sig mot. Memen som medium utgör en viktig faktor i fenomenet; genom att en meme utgör en grupp bilder och texter som skapas i relation till varandra tenderar alla notlikeothergirls-memes att få kritik, även om det finns skillnader inom denna grupp memes, där vissa av memesen skulle kunna betraktas som en form av feministiskt engagemang. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Rebecka LU and Lindén, Fanny LU
supervisor
organization
course
MKVK04 20182
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Femininitet, feminism, postfeminism, digitala miljöer, sociala medier, memes, Reddit
language
Swedish
id
8971963
date added to LUP
2019-03-12 07:45:23
date last changed
2019-03-12 07:45:23
@misc{8971963,
 abstract   = {{Uppsatsen undersöker hur femininitet förhandlas i digitala feministiska miljöer genom en fallstudie av Redditforumet r/notliketheothergirls. På forumet, som har en påstådd feministisk prägel, publicerar redditanvändare en grupp uppmärksammade memes som benämns notlikeothergirls-memes i syfte att diskutera och kritisera dessa. Memesen är utformade som en jämförelse mellan en själv, me, och andra kvinnor, other girls, och ämnar att lyfta fram vad som gör me annorlunda i förhållande till other girls. Denna jämförelse sker på olika vis men gemensamt för alla memes är att me tar avstånd från stereotypa feminina egenskaper. Metoden som användes var en kvalitativ innehållsanalys och materialet bestod av 100 av forumets mest upvotade inlägg vilka utgörs av en meme, en rubrik och kommentarer. Det teoretiska ramverket utgjordes av idéer om individualisering, postfeminism, femininitet och memen som medieformat. 

Studiens resultat visar hur memesen och forumet är ett motsägelsefullt, tidstypiskt fenomen. Memesen utgör både ett uttryck för traditionella föreställningar om femininitet vilka utmynnar i en idé om kvinnan som identitetslös, samtidigt som de även i viss mån skulle kunna förstås som en form av feministiskt engagemang. Forumets reaktioner på memesen, vilka i hög grad präglas av postfeminism, uttrycker både en feministisk kritik mot me och en kritik som bygger på samma idéer som den feministiska kritiken riktar sig mot. Memen som medium utgör en viktig faktor i fenomenet; genom att en meme utgör en grupp bilder och texter som skapas i relation till varandra tenderar alla notlikeothergirls-memes att få kritik, även om det finns skillnader inom denna grupp memes, där vissa av memesen skulle kunna betraktas som en form av feministiskt engagemang.}},
 author    = {{Johansson, Rebecka and Lindén, Fanny}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Not like other girls? : en kvalitativ undersökning av förhandlingen av femininitet i digitala feministiska miljöer}},
 year     = {{2019}},
}