Advanced

Se men inte röra - Före detta gymnasieelevers upplevelser av fysisk kontakt och relationen med deras sångpedagoger

Tjäder, Andrea LU (2019) LIMP32 20182
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Denna studie utforskar sånglektionens sociala klimat. Speciellt fokus läggs på den fysiska interaktionen mellan sångpedagog och elev. Bakgrunden till studien finns i spåren efter #metoo då bland annat ett par pedagoger från svenska musikhögskolor fick lämna sina tjänster efter anklagelser om sexuella trakasserier under lektionstid. Syftet är att studera hur sångpedagoger på svenska gymnasieskolor arbetar med den relationella aspekten av sin undervisning samt frågor rörande fysisk kontakt genom samtal med tidigare sångelever. Avsikten är även att undersöka den fysiska kontaktens brukbarhet inom sångundervisning. Data samlades genom kvalitativa forskningsintervjuer med före detta gymnasieelever och redovisas utifrån begreppen roller, makt,... (More)
Denna studie utforskar sånglektionens sociala klimat. Speciellt fokus läggs på den fysiska interaktionen mellan sångpedagog och elev. Bakgrunden till studien finns i spåren efter #metoo då bland annat ett par pedagoger från svenska musikhögskolor fick lämna sina tjänster efter anklagelser om sexuella trakasserier under lektionstid. Syftet är att studera hur sångpedagoger på svenska gymnasieskolor arbetar med den relationella aspekten av sin undervisning samt frågor rörande fysisk kontakt genom samtal med tidigare sångelever. Avsikten är även att undersöka den fysiska kontaktens brukbarhet inom sångundervisning. Data samlades genom kvalitativa forskningsintervjuer med före detta gymnasieelever och redovisas utifrån begreppen roller, makt, relationer, fysisk kontakt och genus. Dessa begrepp etableras redan i kapitlet Tidigare forskning och litteraturbakgrund och utgör även analysmetod för resultatet. Sammantaget visar resultatet att relationen eleverna hade med sina sångpedagoger påverkade både deras inlärning och hur den fysiska kontakten upplevdes. Studien avslutas med sammanfattande tankar om hur en pedagog kan arbeta med frågor gällande fysisk kontakt i sin undervisning. (Less)
Abstract
This essay explores the social climate of the singing lesson. Particular attention is given to the physical interaction between singing teacher and student. The motive for this line of enquiry lies in the traces of the #metoo-movement when, amongst others, a couple of teachers were forced to leave their positions at Swedish music colleges due to accusations of sexual harassment during lessons. The aim of this study is to investigate how singing teachers at Swedish high schools work with the relational aspects of their teaching as well as questions regarding physical contact through conversations with former singing students. Additionally, the study seeks to examine the functionality of physical contact within the singing teaching... (More)
This essay explores the social climate of the singing lesson. Particular attention is given to the physical interaction between singing teacher and student. The motive for this line of enquiry lies in the traces of the #metoo-movement when, amongst others, a couple of teachers were forced to leave their positions at Swedish music colleges due to accusations of sexual harassment during lessons. The aim of this study is to investigate how singing teachers at Swedish high schools work with the relational aspects of their teaching as well as questions regarding physical contact through conversations with former singing students. Additionally, the study seeks to examine the functionality of physical contact within the singing teaching profession. Data was collected through qualitative interviews with former singing students from Swedish secondary and high schools and the results are presented using the concepts roles, power, relationships, physical contact and gender. These concepts are previously introduced and established in the chapter named Previous research and literary background and also form the base of the result analysis. The main results of the research show that the relationship a singing teacher has with students has a direct impact on their learning and how they perceive the physical contact they have with their teachers. A summary of how as a teacher one can work with questions regarding physical contact and interaction in one’s teaching is included at the back of the study. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tjäder, Andrea LU
supervisor
organization
course
LIMP32 20182
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
fysisk kontakt, mästare – lärling, relationellt ledarskap, sångmetodik, sångundervisning, utbildningsvetenskap, musikpedagogik, master – apprentice, physical contact, relational leadership, singing teaching, vocal pedagogy, educational science, music education
language
Swedish
id
8973179
date added to LUP
2019-04-08 13:59:15
date last changed
2019-04-08 13:59:15
@misc{8973179,
 abstract   = {This essay explores the social climate of the singing lesson. Particular attention is given to the physical interaction between singing teacher and student. The motive for this line of enquiry lies in the traces of the #metoo-movement when, amongst others, a couple of teachers were forced to leave their positions at Swedish music colleges due to accusations of sexual harassment during lessons. The aim of this study is to investigate how singing teachers at Swedish high schools work with the relational aspects of their teaching as well as questions regarding physical contact through conversations with former singing students. Additionally, the study seeks to examine the functionality of physical contact within the singing teaching profession. Data was collected through qualitative interviews with former singing students from Swedish secondary and high schools and the results are presented using the concepts roles, power, relationships, physical contact and gender. These concepts are previously introduced and established in the chapter named Previous research and literary background and also form the base of the result analysis. The main results of the research show that the relationship a singing teacher has with students has a direct impact on their learning and how they perceive the physical contact they have with their teachers. A summary of how as a teacher one can work with questions regarding physical contact and interaction in one’s teaching is included at the back of the study.},
 author    = {Tjäder, Andrea},
 keyword   = {fysisk kontakt,mästare – lärling,relationellt ledarskap,sångmetodik,sångundervisning,utbildningsvetenskap,musikpedagogik,master – apprentice,physical contact,relational leadership,singing teaching,vocal pedagogy,educational science,music education},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Se men inte röra - Före detta gymnasieelevers upplevelser av fysisk kontakt och relationen med deras sångpedagoger},
 year     = {2019},
}