Advanced

"Vem är jag utan musiken liksom?" - En studie om hur gymnasieelever, med klassisk musik som inriktning eller fördjupning, resonerar gällande fortsatta musikstudier.

Lundberg, Sanna LU (2019) LIMP32 20182
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att öka kunskaperna om hur elever, som har valt att gå gymnasieprogram med klassisk musik som inriktning eller fördjupning, resonerar kring sina framtida yrkesval. Studien syftar även till att kartlägga de uppfattningar om musicerande och yrkesval som eleverna ger uttryck för under gymnasietiden samt undersöka vilka faktorer som har bidragit till deras fortsatta musicerande. Studien har både kvantitativ och kvalitativ inriktning, genom en enkätstudie och uppföljande fokusgruppsintervjuer. Litteraturgenomgången belyser områden som berör bakgrund och utbildningskapital, identitetsutveckling, motiv till utbildningsval och yrkesmässig status. Resultatet visar att 78% av eleverna vill fortsätta studera musik och en... (More)
Syftet med studien är att öka kunskaperna om hur elever, som har valt att gå gymnasieprogram med klassisk musik som inriktning eller fördjupning, resonerar kring sina framtida yrkesval. Studien syftar även till att kartlägga de uppfattningar om musicerande och yrkesval som eleverna ger uttryck för under gymnasietiden samt undersöka vilka faktorer som har bidragit till deras fortsatta musicerande. Studien har både kvantitativ och kvalitativ inriktning, genom en enkätstudie och uppföljande fokusgruppsintervjuer. Litteraturgenomgången belyser områden som berör bakgrund och utbildningskapital, identitetsutveckling, motiv till utbildningsval och yrkesmässig status. Resultatet visar att 78% av eleverna vill fortsätta studera musik och en övervägande del var positivt inställda till att söka till en musikerutbildning. Inställningen till att söka en musiklärarutbildning var övervägande negativ. Elevernas föreställningar om de två yrkena och dess utbildningsformer såsom status, egenskaper, arbetsmöjligheter och för- och nackdelar beskrivs i resultatet och samspelar med de faktorer eleverna menar påverkar i val av utbildning. Dessa faktorer är en kombination av familjebakgrund, umgängeskrets, instrumentallärare och omgivning enligt eleverna. I diskussionen görs en jämförelse med tidigare forskning och studiens resultat, vilket bl.a. tar upp skolkulturen, kamratgruppen och ungdomars identitetsutveckling kopplat till eftergymnasiala studier. (Less)
Abstract
This study aims to deepen the knowledge of how students reflect on their future career choices. The students all attend a high school program with special focus on classical music on an intermediate or advanced level. The purpose of this study is also to map the opinions of the students concerning musicianship and career choices, as well as determine which factors have contributed to them continuing their music making. The study has both a qualitative and quantitative focus, through a questionnaire study and follow-up focus group interviews. The study contains relevant literature about background and education capital, identity development, motives for choice of education and working status. The results of the questionnaire show that 78%... (More)
This study aims to deepen the knowledge of how students reflect on their future career choices. The students all attend a high school program with special focus on classical music on an intermediate or advanced level. The purpose of this study is also to map the opinions of the students concerning musicianship and career choices, as well as determine which factors have contributed to them continuing their music making. The study has both a qualitative and quantitative focus, through a questionnaire study and follow-up focus group interviews. The study contains relevant literature about background and education capital, identity development, motives for choice of education and working status. The results of the questionnaire show that 78% of the students wish to continue studying music, and a predominantly large group has a positive attitude towards applying to a music performance program. However, in comparison the attitude towards applying to a music teaching program was overall negative. The students’ perceptions of the two professions and its different forms of education, such as status, characteristics, work opportunities and pros and cons are described in the results and interact with the factors of what the students believe influence their choice of education. According to the students these factors are a combination of family background, social circle, instrumental teacher and cultural environment. A comparison is then made with the literature and the results of the study. This discusses the school culture, social groups and the identity development of teenagers and how this interacts with their choice of future education after high school. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundberg, Sanna LU
supervisor
organization
course
LIMP32 20182
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
identitetsutveckling, gymnasieelever, musikutbildning, spetsutbildning, utbildningsval, yrkesval, utbildningsvetenskap, musikpedagogik, career choices, educational choices, high school students, identity development, music education, specialist music program, educational science
language
Swedish
id
8973340
date added to LUP
2019-04-08 13:58:46
date last changed
2019-04-08 13:58:46
@misc{8973340,
 abstract   = {This study aims to deepen the knowledge of how students reflect on their future career choices. The students all attend a high school program with special focus on classical music on an intermediate or advanced level. The purpose of this study is also to map the opinions of the students concerning musicianship and career choices, as well as determine which factors have contributed to them continuing their music making. The study has both a qualitative and quantitative focus, through a questionnaire study and follow-up focus group interviews. The study contains relevant literature about background and education capital, identity development, motives for choice of education and working status. The results of the questionnaire show that 78% of the students wish to continue studying music, and a predominantly large group has a positive attitude towards applying to a music performance program. However, in comparison the attitude towards applying to a music teaching program was overall negative. The students’ perceptions of the two professions and its different forms of education, such as status, characteristics, work opportunities and pros and cons are described in the results and interact with the factors of what the students believe influence their choice of education. According to the students these factors are a combination of family background, social circle, instrumental teacher and cultural environment. A comparison is then made with the literature and the results of the study. This discusses the school culture, social groups and the identity development of teenagers and how this interacts with their choice of future education after high school.},
 author    = {Lundberg, Sanna},
 keyword   = {identitetsutveckling,gymnasieelever,musikutbildning,spetsutbildning,utbildningsval,yrkesval,utbildningsvetenskap,musikpedagogik,career choices,educational choices,high school students,identity development,music education,specialist music program,educational science},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Vem är jag utan musiken liksom?" - En studie om hur gymnasieelever, med klassisk musik som inriktning eller fördjupning, resonerar gällande fortsatta musikstudier.},
 year     = {2019},
}