Advanced

Simulering - Ett alternativ till den traditionella konfliktstudien?

Lam, Martin LU and Olofsson, Axel LU (2019) VTVL01 20182
Transport and Roads
Abstract
There are many types of traffic studies. One of these is a so-called conflict study. Today when you do a traditional conflict study, you usually analyze traffic safety based on video data, which is an observation of the real situation. A traditional conflict study was made by Svensson & Ekblad, (2018) at a crossing at Heleneholmsstigen/Ystadvägen in Malmö, where a bicycle crossing was rebuilt. The goal is to investigate whether a conflict study can be made in a simulated environment that consist with the traditional conflict study.

From the intersection at Heleneholmsstigen / Ystadvägen video analysis has been used to obtain traffic data, which in turn is needed for the simulation. PTV Vissim was used to build simulation models similar... (More)
There are many types of traffic studies. One of these is a so-called conflict study. Today when you do a traditional conflict study, you usually analyze traffic safety based on video data, which is an observation of the real situation. A traditional conflict study was made by Svensson & Ekblad, (2018) at a crossing at Heleneholmsstigen/Ystadvägen in Malmö, where a bicycle crossing was rebuilt. The goal is to investigate whether a conflict study can be made in a simulated environment that consist with the traditional conflict study.

From the intersection at Heleneholmsstigen / Ystadvägen video analysis has been used to obtain traffic data, which in turn is needed for the simulation. PTV Vissim was used to build simulation models similar to the crossing before and after the reconstruction, where previously collected data was brought in. Then the traffic situation in PTV Vissim was simulated with the SSAM module running. The number of conflicts needed to conduct a conflict study is given by the SSAM module. When the number of conflicts has been compiled, they are compared with the results of Svensson & Ekblads report (2018).

There are differences between the results from the simulated conflict study and the traditional conflict study. The simulation indicates that the situation in the intersection becomes more secure for cyclists after being rebuilt, while the traditional conflict study shows that the intersection becomes less secure. The number of conflict points are reduced in the simulation, while that is not the case in the traditional conflict study from the same location.

When comparing and discussing the results of conflict studies, it is clear that simulation programs like PTV Vissim and the SSAM module cannot replace the traditional conflict study, at least not in this study. In other words, there is uncertainty just in this case to use a simulation program such as PTV Vissim and the SSAM module for a conflict study. (Less)
Abstract (Swedish)
Det finns många typer av säkerhetsstudier. En av dessa är en så kallad konfliktstudie. När man idag gör en traditionell konfliktstudie analyserar man trafiksäkerheten, oftast utifrån video-data. Det vill säga en observering av den verkliga situationen. En traditionell konfliktstudie har gjorts av Svensson & Ekblad, (2018) på en korsning vid Heleneholmsstigen/Ystadvägen i Malmö där man byggt om en cykelpassage till en cykelöverfart. Målet med arbetet är att utreda huruvida det går att göra en konfliktstudie i en simuleringsmiljö som stämmer överens med den traditionella konfliktstudien.

Från korsningen vid Heleneholmsstigen/Ystadvägen har videoanalys använts för att få fram data över trafik som i sin tur behövs för simuleringen. Sedan... (More)
Det finns många typer av säkerhetsstudier. En av dessa är en så kallad konfliktstudie. När man idag gör en traditionell konfliktstudie analyserar man trafiksäkerheten, oftast utifrån video-data. Det vill säga en observering av den verkliga situationen. En traditionell konfliktstudie har gjorts av Svensson & Ekblad, (2018) på en korsning vid Heleneholmsstigen/Ystadvägen i Malmö där man byggt om en cykelpassage till en cykelöverfart. Målet med arbetet är att utreda huruvida det går att göra en konfliktstudie i en simuleringsmiljö som stämmer överens med den traditionella konfliktstudien.

Från korsningen vid Heleneholmsstigen/Ystadvägen har videoanalys använts för att få fram data över trafik som i sin tur behövs för simuleringen. Sedan nyttjades PTV Vissim för att bygga upp modeller över korsningen före och efter åtgärd, där tidigare insamlat data fördes in. Sedan simulerades trafiksituationen i PTV Vissim med SSAM-modulen igång. Där fås en fil som analyseras i SSAM för att få fram antalet konflikter som behövs för att kunna utföra en konfliktstudie. När antalet konflikter tagits fram jämförs de med resultatet från Svensson & Ekblads rapport (2018).

Resultat som fås från den simulerade konfliktstudien skiljer sig ifrån resultatet från den traditionella konfliktstudien. Simuleringen visar att situationen i korsningen blir säkrare för cyklister i eftersituationen, medan den traditionella konfliktstudien visar på att korsningen blir mindre trafiksäker i eftersituationen. Antal konfliktpunkter minskas vilket det inte gör i den traditionella konfliktstudien från samma plats.

Vid jämförelse och diskussion av resultaten från konfliktstudierna visar det tydligt att simuleringsprogram som PTV Vissim och modulen SSAM inte kan ersätta den traditionella konfliktstudien, åtminstone inte vid denna studie. Med andra ord finns det en osäkerhet just i detta fall att använda ett simuleringsprogram som PTV Vissim och modulen SSAM till en konfliktstudie. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lam, Martin LU and Olofsson, Axel LU
supervisor
organization
alternative title
Simulation - An Alternative to the Traditional Conflict Study?
course
VTVL01 20182
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
Trafiksäkerhetsstudie, Cykelpassage, Cykelöverfart, Simulering
language
Swedish
id
8974684
date added to LUP
2019-08-05 13:50:26
date last changed
2019-08-05 13:50:26
@misc{8974684,
 abstract   = {There are many types of traffic studies. One of these is a so-called conflict study. Today when you do a traditional conflict study, you usually analyze traffic safety based on video data, which is an observation of the real situation. A traditional conflict study was made by Svensson & Ekblad, (2018) at a crossing at Heleneholmsstigen/Ystadvägen in Malmö, where a bicycle crossing was rebuilt. The goal is to investigate whether a conflict study can be made in a simulated environment that consist with the traditional conflict study.

From the intersection at Heleneholmsstigen / Ystadvägen video analysis has been used to obtain traffic data, which in turn is needed for the simulation. PTV Vissim was used to build simulation models similar to the crossing before and after the reconstruction, where previously collected data was brought in. Then the traffic situation in PTV Vissim was simulated with the SSAM module running. The number of conflicts needed to conduct a conflict study is given by the SSAM module. When the number of conflicts has been compiled, they are compared with the results of Svensson & Ekblads report (2018).

There are differences between the results from the simulated conflict study and the traditional conflict study. The simulation indicates that the situation in the intersection becomes more secure for cyclists after being rebuilt, while the traditional conflict study shows that the intersection becomes less secure. The number of conflict points are reduced in the simulation, while that is not the case in the traditional conflict study from the same location. 

When comparing and discussing the results of conflict studies, it is clear that simulation programs like PTV Vissim and the SSAM module cannot replace the traditional conflict study, at least not in this study. In other words, there is uncertainty just in this case to use a simulation program such as PTV Vissim and the SSAM module for a conflict study.},
 author    = {Lam, Martin and Olofsson, Axel},
 keyword   = {Trafiksäkerhetsstudie,Cykelpassage,Cykelöverfart,Simulering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Simulering - Ett alternativ till den traditionella konfliktstudien?},
 year     = {2019},
}