Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Musik med ett högre syfte - En kvantitativ och kvalitativ studie om känslor kring prestation inom frikyrkan

Hemström, Anton LU (2019) LAMP72 20191
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Sedan jag började gå till kyrkan på eget initiativ har jag ofta fascinerats av musiken och hur stor del av gudstjänsten som ägnas till sång och musik. Under musikstudier på gymnasiet, folkhögskola och musikhögskola har jag också tyckt mig urskilja att många musiker har en bakgrund i kyrkan. Även de tidiga kompositörerna, såsom Bach, var själv kyrkomusiker. Denna studie syftar till att undersöka hur musiker i frikyrkan upplever sina känslor kring prestation när de musicerar med ett högre syfte än att spela rätt och snyggt. Detta görs med avsikten att hitta vokabulär och praktiska åtgärder för hur vi som lärare i musik kan underlätta hanteringen av känslor kring prestation för våra elever. Studien utgår från litteratur, en kvantitativ... (More)
Sedan jag började gå till kyrkan på eget initiativ har jag ofta fascinerats av musiken och hur stor del av gudstjänsten som ägnas till sång och musik. Under musikstudier på gymnasiet, folkhögskola och musikhögskola har jag också tyckt mig urskilja att många musiker har en bakgrund i kyrkan. Även de tidiga kompositörerna, såsom Bach, var själv kyrkomusiker. Denna studie syftar till att undersöka hur musiker i frikyrkan upplever sina känslor kring prestation när de musicerar med ett högre syfte än att spela rätt och snyggt. Detta görs med avsikten att hitta vokabulär och praktiska åtgärder för hur vi som lärare i musik kan underlätta hanteringen av känslor kring prestation för våra elever. Studien utgår från litteratur, en kvantitativ enkätstudie samt semistrukturerade intervjuer. Urvalet av informanter gjordes med avsikt att ta del av flera perspektiv från olika åldrar och arbetsområden. Jag har därför valt att intervjua en lärare, en elev och en teolog som alla är musiker samt skickat en enkät till aktiva lovsångsmusiker. Studien visar på hur det musikaliska sammanhanget påverkar utövaren och att det musikaliska berättandet blir tydligare i specifika kontexter. Resultatet visar även på förebyggande arbetssätt i skolan för att minska prestationsångest hos elever. (Less)
Abstract
Since I started attending church on my own initiative, I have often been fascinated by the music and the amount of space it gets in the service. During my music studies at the upper secondary school, folk high school and music college, I have also found myself distinguishing that many musicians come from a background in the church. Even the early composers, such as Bach, were church musicians. This study aims to investigate how musicians within the Swedish free church denominations experience their feelings about performance when they play music with a higher purpose than to play correctly and neatly. This is done with the intention of finding a vocabulary and practical measures for how we as teachers can facilitate the management of... (More)
Since I started attending church on my own initiative, I have often been fascinated by the music and the amount of space it gets in the service. During my music studies at the upper secondary school, folk high school and music college, I have also found myself distinguishing that many musicians come from a background in the church. Even the early composers, such as Bach, were church musicians. This study aims to investigate how musicians within the Swedish free church denominations experience their feelings about performance when they play music with a higher purpose than to play correctly and neatly. This is done with the intention of finding a vocabulary and practical measures for how we as teachers can facilitate the management of emotions related to performing for our students. The study is based on literature, a quantitative questionnaire and semi-structured interviews. The selection of informants was made with the intention of taking part of several perspectives from different ages and work areas. I have therefore chosen to interview a teacher, a student and a theologian who are all musicians and sent a questionnaire to active worship musicians. The study shows how the musical context effects the practitioner and that the musical storytelling becomes more obvious in specific contexts. The results also show suggestions on preventive work methods in the school to reduce performance anxiety among students. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hemström, Anton LU
supervisor
organization
alternative title
Music with a higher purpose - A quantitative and qualitative study on emotions related to performing within the Swedish free church denominations
course
LAMP72 20191
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
högre syfte, lovsång, lärarutbildning i musik, musik som berör, press, prestationsångest, utbildningsvetenskap, musikpedagogik, higher purpose, music education, music that affects, performance anxiety, pressure, worship music, educational science
language
Swedish
id
8980706
date added to LUP
2019-06-14 14:34:03
date last changed
2019-06-14 14:34:03
@misc{8980706,
 abstract   = {Since I started attending church on my own initiative, I have often been fascinated by the music and the amount of space it gets in the service. During my music studies at the upper secondary school, folk high school and music college, I have also found myself distinguishing that many musicians come from a background in the church. Even the early composers, such as Bach, were church musicians. This study aims to investigate how musicians within the Swedish free church denominations experience their feelings about performance when they play music with a higher purpose than to play correctly and neatly. This is done with the intention of finding a vocabulary and practical measures for how we as teachers can facilitate the management of emotions related to performing for our students. The study is based on literature, a quantitative questionnaire and semi-structured interviews. The selection of informants was made with the intention of taking part of several perspectives from different ages and work areas. I have therefore chosen to interview a teacher, a student and a theologian who are all musicians and sent a questionnaire to active worship musicians. The study shows how the musical context effects the practitioner and that the musical storytelling becomes more obvious in specific contexts. The results also show suggestions on preventive work methods in the school to reduce performance anxiety among students.},
 author    = {Hemström, Anton},
 keyword   = {högre syfte,lovsång,lärarutbildning i musik,musik som berör,press,prestationsångest,utbildningsvetenskap,musikpedagogik,higher purpose,music education,music that affects,performance anxiety,pressure,worship music,educational science},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Musik med ett högre syfte - En kvantitativ och kvalitativ studie om känslor kring prestation inom frikyrkan},
 year     = {2019},
}