Advanced

Kan en övergång till flergångsartiklar minska sjukvårdens miljöpåverkan? - En livscykelanalys över insättningskit för centrala venkatetrar (CVK)

Wessberg, Nathalie LU (2019) MVEM12 20191
Studies in Environmental Science
Abstract
The increasing awareness of resource depletion has led to a growing interest in adapting a more efficient use of resources within multiple sectors to support a more sustainable development. One sector that uses large amounts of resources, with the high use of consumables, is the healthcare sector.

The purpose of this study is to perform a life cycle assessment of three possible alternatives of central venous catheter insertion kits to determine which one that has the lowest environmental impact and is to be recommended for use at the hospital in Helsingborg. In addition, this study investigated how the healthcare can reduce their resource use and which instruments that affect the use of single-use and reusable products, and the possible... (More)
The increasing awareness of resource depletion has led to a growing interest in adapting a more efficient use of resources within multiple sectors to support a more sustainable development. One sector that uses large amounts of resources, with the high use of consumables, is the healthcare sector.

The purpose of this study is to perform a life cycle assessment of three possible alternatives of central venous catheter insertion kits to determine which one that has the lowest environmental impact and is to be recommended for use at the hospital in Helsingborg. In addition, this study investigated how the healthcare can reduce their resource use and which instruments that affect the use of single-use and reusable products, and the possible barriers and opportunities for these products, within this sector.

The results of this study show that the resource use can be decreased by using reusable products when suitable, adapting the content of custom packs, and implementing strategies to reduce the amount of waste produced. The life cycle assessment indicates that a transition to using central venous catheter insertion kits containing several reusable products can reduce the environmental impact for all of the investigated categories except water depletion. This transition can for example reduce the resource use by fifty percent. The alternatives containing reusable products also had a lower total cost of ownership, when compared to the central venous catheter insertion kit containing only single-use products.

In conclusion, the recommendation for the intensive care unit at the hospital in Helsingborg is to use the first alternative for central venous catheter insertion kit, which contains four reusable products, to reduce their environmental impact as well as their purchasing costs. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
En ökad användning av flergångsartiklar kan minska sjukvårdens miljöpåverkan

Inom sjukvården har användningen av engångsartiklar ökat under de senaste decennierna, vilket leder till en ökad användning av jordens resurser. Detta har en negativ miljöpåverkan och åtgärder behöver vidtas för att minska resursanvändningen och arbeta mot en hållbar utveckling inom denna sektor. Att övergå till en ökad användning av flergångsartiklar är en strategi som skulle kunna leda till en minskad miljöpåverkan och även lägre kostnader för sjukvården, vilket skulle vara gynnsamt för hela samhället.

En vanligen använd produkt inom sjukvården är en central venkateter (CVK), vilket är en infart för att föra in läkemedel, vätska eller näring i kroppen. För... (More)
En ökad användning av flergångsartiklar kan minska sjukvårdens miljöpåverkan

Inom sjukvården har användningen av engångsartiklar ökat under de senaste decennierna, vilket leder till en ökad användning av jordens resurser. Detta har en negativ miljöpåverkan och åtgärder behöver vidtas för att minska resursanvändningen och arbeta mot en hållbar utveckling inom denna sektor. Att övergå till en ökad användning av flergångsartiklar är en strategi som skulle kunna leda till en minskad miljöpåverkan och även lägre kostnader för sjukvården, vilket skulle vara gynnsamt för hela samhället.

En vanligen använd produkt inom sjukvården är en central venkateter (CVK), vilket är en infart för att föra in läkemedel, vätska eller näring i kroppen. För att sätta in en CVK krävs ett insättningskit, vilket inom Region Skåne i nuläget består av ungefär 20 engångsartiklar. Detta inkluderar bland annat flera olika dukar för att skapa en steril yta, medicinska instrument, skål, bomullstussar och sårförband för att kunna tvätta och lägga om såret vid insättningen av den centrala venkatetern. Varje år används ungefär 500 insättningskit för CVK på intensivvårdsavdelning på Helsingborgs Lasarett, och det finns därmed ett intresse inom Region Skåne att undersöka om det skulle vara fördelaktigt ur miljösynpunkt att övergå till ett insättningskit där några av de ingående artiklarna är flergångsartiklar.

Enligt livscykelanalysen i denna studie har det insättningskit som idag används högst miljöpåverkan i inom flera olika miljöaspekter. Dessa är till exempel klimatförändring, humantoxicitet, samt utarmning av metall och fossila källor. Den enda miljöaspekt där engångsalternativet hade lägst påverkan var vattenanvändning. Där hade de båda flergångsalternativen, innehållandes fyra respektive sex flergångsartiklar, högre vattenanvändning. Detta förklaras av de tvätt- och steriliseringsprocesser som krävs vid rengöringen av flergångsartiklarna. Sammantaget visar livscykelanalysen att en övergång till ett insättningskit innehållandes några flergångsartiklar är miljömässigt fördelaktigt och kan leda till en lägre klimatpåverkan och minska resursanvändningen med ungefär hälften. Det skulle även vara ekonomiskt fördelaktigt då livscykelkostnadsanalysen visar på att engångsalternativet har högst kostnader.

Att öka användningen av flergångsartiklar är en möjlig strategi för att minska resursanvändningen inom sjukvården. Vidare kan även en granskning över innehållet i färdigpackade kit och en förbättrad avfallshanteringen bidra till detta. Flera potentiella hinder mot att en ökad användning av flergångsartiklar kunde identifieras. Dessa är att det på många avdelningar inom sjukvården saknas möjligheter för rengöring av produkterna, det kan krävas mer personal för att hantera produkterna, och det kan även öka vattenanvändningen. På Helsingborgs Lasarett finns förutsättningar för att övergå till ett insättningskit för CVK innehållandes flergångsartiklar och därmed rekommenderas att flergångsalternativet innehållandes fyra flergångsartiklar bör användas på intensivvårdsavdelningen. Det bör undersökas vidare hur detta CVK-kit på bästa sätt kan implementeras i verksamheten och, om det visar sig att användningen av detta fungerar bra, undersöka vilka andra avdelningar inom Region Skåne som skulle kunna använda sig av samma insättningskit för att ytterligare bidra till en minskning av regionens miljöpåverkan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wessberg, Nathalie LU
supervisor
organization
course
MVEM12 20191
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Livscykelanalys, LCA, CVK, miljöpåverkan, sjukvård, engångsartiklar, flergångsartiklar, resursanvändning
language
Swedish
id
8982476
date added to LUP
2019-07-03 14:53:55
date last changed
2019-07-03 14:53:55
@misc{8982476,
 abstract   = {The increasing awareness of resource depletion has led to a growing interest in adapting a more efficient use of resources within multiple sectors to support a more sustainable development. One sector that uses large amounts of resources, with the high use of consumables, is the healthcare sector.

The purpose of this study is to perform a life cycle assessment of three possible alternatives of central venous catheter insertion kits to determine which one that has the lowest environmental impact and is to be recommended for use at the hospital in Helsingborg. In addition, this study investigated how the healthcare can reduce their resource use and which instruments that affect the use of single-use and reusable products, and the possible barriers and opportunities for these products, within this sector.

The results of this study show that the resource use can be decreased by using reusable products when suitable, adapting the content of custom packs, and implementing strategies to reduce the amount of waste produced. The life cycle assessment indicates that a transition to using central venous catheter insertion kits containing several reusable products can reduce the environmental impact for all of the investigated categories except water depletion. This transition can for example reduce the resource use by fifty percent. The alternatives containing reusable products also had a lower total cost of ownership, when compared to the central venous catheter insertion kit containing only single-use products.

In conclusion, the recommendation for the intensive care unit at the hospital in Helsingborg is to use the first alternative for central venous catheter insertion kit, which contains four reusable products, to reduce their environmental impact as well as their purchasing costs.},
 author    = {Wessberg, Nathalie},
 keyword   = {Livscykelanalys,LCA,CVK,miljöpåverkan,sjukvård,engångsartiklar,flergångsartiklar,resursanvändning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kan en övergång till flergångsartiklar minska sjukvårdens miljöpåverkan? - En livscykelanalys över insättningskit för centrala venkatetrar (CVK)},
 year     = {2019},
}