Advanced

En grönare Vårmarknad

Hildingsson, Matilda LU (2019) MVEM12 20191
Studies in Environmental Science
Abstract
The Swedish tourism sector is expanding. The turnover of 2017 ended on 317 billion SEK, which is an increase with 7,4 % from the year before (Tillväxtverket, 2018). Increased tourism and more events lead to a bigger impact on the environment while at the same time enhancement in tourism development. Which in turn leads to positive effects on both local development and employment. This study aims to describe the outdoor museum Jamtli's activities and organization around their Spring Market, also their current work and their goals and ambitions with sustainability issues. The study also proposes scenarios for eco-labeling and recommend an ecolabeling strategy with a basis for future decision-making. Information and knowledge were collected... (More)
The Swedish tourism sector is expanding. The turnover of 2017 ended on 317 billion SEK, which is an increase with 7,4 % from the year before (Tillväxtverket, 2018). Increased tourism and more events lead to a bigger impact on the environment while at the same time enhancement in tourism development. Which in turn leads to positive effects on both local development and employment. This study aims to describe the outdoor museum Jamtli's activities and organization around their Spring Market, also their current work and their goals and ambitions with sustainability issues. The study also proposes scenarios for eco-labeling and recommend an ecolabeling strategy with a basis for future decision-making. Information and knowledge were collected from different stakeholders through interviews and an online questionnaire. The data was examined through three different analyses. The requirement analysis where goals and ambitions were studied. The situation analysis where the organization's present work was mapped. Last, the consequence analysis where all the information collected pictured daily and future simulations. The result presented, told that environmental labeling of a fair will help develop and quality tag the event. There are differences between the two analyzed eco-labels, mainly concerning the strategic environmental plans behind the event. It is clear to say that the most favorable this to do for Jamtli is to go through with an eco-labeling. The kind of labeling will be up to their overall ambitions to decide. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Den svenska turismnäringen växer. Under 2017 omsatte turismnäringen i Sverige 317
miljarder SEK, en ökning med 7,4 % från föregående år (Tillväxtverket, 2018). Fler
event och ökad turism medför en ökad påverkan på miljö och klimat men samtidigt
fler arbetstillfällen och gynnad samhällsutveckling. I samband med detta väljer flera
arrangörer att på ett eller annat vis hållbarhetsmärka sitt evenemang. I dagsläget finns
det en handfull hållbarhetsmärkningar för evenemang, denna studie undersöker två av
dessa, Miljödiplomerat event och Miljömärkt event. Studien syftar till att beskriva
friluftsmuseet Jamtlis verksamhet och organisation kring Vårmarknaden samt att
undersöka deras nuvarande arbete, målsättningar och ambitioner med
... (More)
Den svenska turismnäringen växer. Under 2017 omsatte turismnäringen i Sverige 317
miljarder SEK, en ökning med 7,4 % från föregående år (Tillväxtverket, 2018). Fler
event och ökad turism medför en ökad påverkan på miljö och klimat men samtidigt
fler arbetstillfällen och gynnad samhällsutveckling. I samband med detta väljer flera
arrangörer att på ett eller annat vis hållbarhetsmärka sitt evenemang. I dagsläget finns
det en handfull hållbarhetsmärkningar för evenemang, denna studie undersöker två av
dessa, Miljödiplomerat event och Miljömärkt event. Studien syftar till att beskriva
friluftsmuseet Jamtlis verksamhet och organisation kring Vårmarknaden samt att
undersöka deras nuvarande arbete, målsättningar och ambitioner med
hållbarhetsfrågor. Även att föreslå scenarier för miljömärkning samt rekommendera
en lämplig miljömärkningsstrategi. Information och data samlades in genom
intervjuer, litteraturstudier samt en enkätundersökning. Denna information
analyserades genom olika analyser där slutligen en konsekvensanalys låg till grund för
diskussionen. Studien visar att en hållbarhetsmärkning särpräglar evenemanget mot en
mer hållbar profil och kan bidra med en kvalitetsmärkning. Genom studien framkom
även att en miljömärkning är att föredra framför att inte göra något alls. En
Miljödiplomering att föredra långsiktig. Detta eftersom Jamtlis och Vårmarknadens
strategiska miljöarbete behöver förbättras. I nuläget skulle en märkning genom
Miljömärkt event vara den mest lämpade för Vårmarknaden. Denna studie skulle i
framtiden kunna kompletteras med studier kring miljömärkningars effektivitet och
vidare hur en märkning faktiskt påverkar det praktiska arbetet vid evenemang.
Slutligen uppmanas Jamtli att fortsätta på den goda väg de påbörjat och knyta ihop sin
verksamhet med ett ambitiöst miljöarbete som kompletterar deras arbete med
hantverk, tradition och kunskapsspridning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hildingsson, Matilda LU
supervisor
organization
course
MVEM12 20191
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Toursim, sustainable development, Jamtlis, environmental certification
language
Swedish
id
8986472
date added to LUP
2019-07-02 09:38:52
date last changed
2019-07-02 09:38:52
@misc{8986472,
 abstract   = {The Swedish tourism sector is expanding. The turnover of 2017 ended on 317 billion SEK, which is an increase with 7,4 % from the year before (Tillväxtverket, 2018). Increased tourism and more events lead to a bigger impact on the environment while at the same time enhancement in tourism development. Which in turn leads to positive effects on both local development and employment. This study aims to describe the outdoor museum Jamtli's activities and organization around their Spring Market, also their current work and their goals and ambitions with sustainability issues. The study also proposes scenarios for eco-labeling and recommend an ecolabeling strategy with a basis for future decision-making. Information and knowledge were collected from different stakeholders through interviews and an online questionnaire. The data was examined through three different analyses. The requirement analysis where goals and ambitions were studied. The situation analysis where the organization's present work was mapped. Last, the consequence analysis where all the information collected pictured daily and future simulations. The result presented, told that environmental labeling of a fair will help develop and quality tag the event. There are differences between the two analyzed eco-labels, mainly concerning the strategic environmental plans behind the event. It is clear to say that the most favorable this to do for Jamtli is to go through with an eco-labeling. The kind of labeling will be up to their overall ambitions to decide.},
 author    = {Hildingsson, Matilda},
 keyword   = {Toursim,sustainable development,Jamtlis,environmental certification},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En grönare Vårmarknad},
 year     = {2019},
}