Advanced

Vägen till examenskonserten – En studie om musikstudenters lärande i arbetet inför en examenskonsert samt examenskonsertens roll i en musikhögskoleutbildning

Aspenström, Jakob LU (2019) LAMP72 20191
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Syftet med den här studien är att undersöka vad en musikstudent lär sig i arbetet inför en examenskonsert samt examenskonsertens syfte i en musikhögskoleutbildning. Studien består av två delstudier där delstudie A behandlar en individuell förberedelseprocess inför en examenskonsert inom komposition och arrangering och där delstudie B undersöker tankarna hos tidigare kompositionsstudenter samt hos examinatorer av examenskonserter på musikhögskolan i Malmö.
I tidigare forskning behandlas relevanta begrepp som projektbaserat lärande, produkt, process, identitet, självständighet, motivation och musikaliskt lärande.
Delstudie A består av en aktionsforskning kring forskarens förberedelser inför sin examenskonsert. Metod för insamling av data... (More)
Syftet med den här studien är att undersöka vad en musikstudent lär sig i arbetet inför en examenskonsert samt examenskonsertens syfte i en musikhögskoleutbildning. Studien består av två delstudier där delstudie A behandlar en individuell förberedelseprocess inför en examenskonsert inom komposition och arrangering och där delstudie B undersöker tankarna hos tidigare kompositionsstudenter samt hos examinatorer av examenskonserter på musikhögskolan i Malmö.
I tidigare forskning behandlas relevanta begrepp som projektbaserat lärande, produkt, process, identitet, självständighet, motivation och musikaliskt lärande.
Delstudie A består av en aktionsforskning kring forskarens förberedelser inför sin examenskonsert. Metod för insamling av data utgör en forskningsdagbok.
Delstudie B utgår från en intervjustudie där informanterna består av två tidigare kompositionselever samt två examinatorer av examenskonserter vid musikhögskolan i Malmö.
Arbetet avslutas med en gemensam diskussion där studiernas resultat ställs mot varandra och mot tidigare forskning för att besvara studiens två övergripande forskningsfrågor. Studien redogör för olika exempel på lärdomar som kan utvinnas i arbetet inför en examenskonsert samt tankar om examenskonsertens syfte i en musikhögskoleutbildning. (Less)
Abstract
The purpose of this study is to investigate what a music student learns in the work prior to a degree concert and the purpose of the degree concert in higher music education. The study consists of two sub-studies, sub-study A treats an individual process of preparation prior to a degree concert in composition and arranging and sub-study B examines the thoughts of former composition students as well as the thoughts of two examiners of degree concerts at Malmö academy of music.
In the literature review, relevant concepts are presented such as project-based learning, product, process, identity, independence, motivation and musical learning.
Sub-study A consists of an action research on the researcher's preparation for his degree concert. A... (More)
The purpose of this study is to investigate what a music student learns in the work prior to a degree concert and the purpose of the degree concert in higher music education. The study consists of two sub-studies, sub-study A treats an individual process of preparation prior to a degree concert in composition and arranging and sub-study B examines the thoughts of former composition students as well as the thoughts of two examiners of degree concerts at Malmö academy of music.
In the literature review, relevant concepts are presented such as project-based learning, product, process, identity, independence, motivation and musical learning.
Sub-study A consists of an action research on the researcher's preparation for his degree concert. A research diary will be the source for collecting data.
Sub-study B is based on an interview study where the informants consist of two previous composition students and two examiners of degree concerts at Malmö academy of music.
The thesis concludes with a joint discussion where the results of the studies and previous research literature are juxtaposed to answer the study's two overall questions of research. The study presents various examples of lessons learned in the work prior to a degree concert and thoughts about the degree concert's purpose in higher music education. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Aspenström, Jakob LU
supervisor
organization
course
LAMP72 20191
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Examenskonsert, Identitet, Lärande, Motivation, Musikpedagogik, Process, Projekt, Självständighet, Utbildningsvetenskap, Degree concert, Educational Science, Identity, Independence, Learning, Music Education, Project
language
Swedish
id
8987816
date added to LUP
2019-08-20 15:15:32
date last changed
2019-08-20 15:15:32
@misc{8987816,
 abstract   = {The purpose of this study is to investigate what a music student learns in the work prior to a degree concert and the purpose of the degree concert in higher music education. The study consists of two sub-studies, sub-study A treats an individual process of preparation prior to a degree concert in composition and arranging and sub-study B examines the thoughts of former composition students as well as the thoughts of two examiners of degree concerts at Malmö academy of music.
In the literature review, relevant concepts are presented such as project-based learning, product, process, identity, independence, motivation and musical learning.
Sub-study A consists of an action research on the researcher's preparation for his degree concert. A research diary will be the source for collecting data.
Sub-study B is based on an interview study where the informants consist of two previous composition students and two examiners of degree concerts at Malmö academy of music.
The thesis concludes with a joint discussion where the results of the studies and previous research literature are juxtaposed to answer the study's two overall questions of research. The study presents various examples of lessons learned in the work prior to a degree concert and thoughts about the degree concert's purpose in higher music education.},
 author    = {Aspenström, Jakob},
 keyword   = {Examenskonsert,Identitet,Lärande,Motivation,Musikpedagogik,Process,Projekt,Självständighet,Utbildningsvetenskap,Degree concert,Educational Science,Identity,Independence,Learning,Music Education,Project},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vägen till examenskonserten – En studie om musikstudenters lärande i arbetet inför en examenskonsert samt examenskonsertens roll i en musikhögskoleutbildning},
 year     = {2019},
}