Advanced

Identifiering av okända avloppsströmmar - en studie i Perstorp industripark

Eliasson, Jonatan LU (2019) VVAM05 20191
Chemical Engineering (M.Sc.Eng.)
Abstract
Many water managers manage to reduce the amount of Infiltration/Inflow (I/I) that is added to the sewer system. The reason for this is to reduce the number of basement flooding and overflows. This is not the case in Perstorp industrial park. The wastewater treatment plant in the industrial park has a permit on how much water the wastewater treatment plant is allowed to release into the recipient, the I/I takes part of this condition unnecessarily. The aim of the work has been to develop a methodology for how industrial parks will work with I/I and unknown wastewater streams. The result of the work has become a draft for a methodology for identifying unknown streams of waste water and I/I in a sewage system within an industrial park. The... (More)
Many water managers manage to reduce the amount of Infiltration/Inflow (I/I) that is added to the sewer system. The reason for this is to reduce the number of basement flooding and overflows. This is not the case in Perstorp industrial park. The wastewater treatment plant in the industrial park has a permit on how much water the wastewater treatment plant is allowed to release into the recipient, the I/I takes part of this condition unnecessarily. The aim of the work has been to develop a methodology for how industrial parks will work with I/I and unknown wastewater streams. The result of the work has become a draft for a methodology for identifying unknown streams of waste water and I/I in a sewage system within an industrial park. The method is developed through a literature study and from experiences and trials in the industrial park in Perstorp. The main part of the methodology is about dividing the industrial park into smaller sub-areas. The division must be done strategically in order to then be able to prioritize between the different sub-areas and perform flow measurements at suitable locations. If there are already measurements in an area, these can be used to get an idea of how much impact a precipitation event has to the area. In order to be able to divide the area, information about the area and about the sewer system is needed. The report also suggests a couple of methods on how the flow measurements can be performed and how the flow measurements can be evaluated to get answers to what type of water that is measured. Measurements and analyzes are performed in the industrial park in Perstorp. With the help of the measurements made and the impact of precipitation, about a third of the unknown flow at Perstorp industrial park has been derived. Much work remains to be able to derive all unknown flow, but a plan for continued work with the areas that need to be measured has been developed. (Less)
Abstract (Swedish)
Målet med arbetet har varit att ta fram en metodik för hur industriparker ska arbeta med tillskottsvatten och okända avloppsströmmar.
Resultatet av arbetet har blivit ett förslag på en metodik för att identifiera okända strömmar av avloppsvatten och tillskottsvatten i ett avloppsledningssystem för spillvatten inom en industripark. Metoden är framtagen genom en litteraturstudie och från erfarenheter och försök i industriparken i Perstorp.
Metodiken handlar mycket om att dela upp industriparken i mindre delområden. Uppdelningen ska ske strategiskt för att sedan kunna prioritera mellan de olika delområdena och utföra flödesmätningar på lämpliga platser. Om det redan finns mätningar på områden så kan dessa användas för att skaffa sig en... (More)
Målet med arbetet har varit att ta fram en metodik för hur industriparker ska arbeta med tillskottsvatten och okända avloppsströmmar.
Resultatet av arbetet har blivit ett förslag på en metodik för att identifiera okända strömmar av avloppsvatten och tillskottsvatten i ett avloppsledningssystem för spillvatten inom en industripark. Metoden är framtagen genom en litteraturstudie och från erfarenheter och försök i industriparken i Perstorp.
Metodiken handlar mycket om att dela upp industriparken i mindre delområden. Uppdelningen ska ske strategiskt för att sedan kunna prioritera mellan de olika delområdena och utföra flödesmätningar på lämpliga platser. Om det redan finns mätningar på områden så kan dessa användas för att skaffa sig en uppfattning av hur stor påverkan ett nederbördstillfälle har på området. För att kunna göra uppdelningen av områdena behövs information om områdena och om avloppsledningarna.
Rapporten ger också förslag på ett par metoder för hur flödesmätningarna kan utföras och hur flödesmätningarna kan utvärderas för att få svar på vad det är för vatten som mäts. Mätningar och analyser är utförda i industriparken i Perstorp. Med hjälp av mätningarna som utförts och nederbördspåverkan har ungefär en tredjedel av det okända flödet kunnat härledas. Mycket arbete återstår för att kunna härleda allt okänt flöde, men en plan för fortsatt arbete med områden som behöver mätas har tagits fram.Villkor och kapacitet för avloppsreningsverk blir en allt större fråga för många kommuner och industrier som har egna avloppsreningsverk. Ombyggnader och kapacitetsutökande av avloppsreningsverk är kostsamma. För att kunna motivera denna typ av investeringar gäller det att ha kännedom om flödena av avloppsvatten som avloppsreningsverket ska rena. Frågan är hur får man koll på flödena om man inte har det? (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Villkor och kapacitet för avloppsreningsverk blir en allt större fråga för många kommuner och industrier som har egna avloppsreningsverk. Ombyggnader och kapacitetsutökande av avloppsreningsverk är kostsamma. För att kunna motivera denna typ av investeringar gäller det att ha kännedom om flödena av avloppsvatten som avloppsreningsverket ska rena. Frågan är hur får man koll på flödena om man inte har det?
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eliasson, Jonatan LU
supervisor
organization
course
VVAM05 20191
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
tillskottsvatten, inläckage, okända vattenströmmar, vattenförsörjningsteknik, avloppsteknik
language
Swedish
id
8992421
date added to LUP
2019-09-12 13:51:20
date last changed
2019-09-12 13:51:20
@misc{8992421,
 abstract   = {Many water managers manage to reduce the amount of Infiltration/Inflow (I/I) that is added to the sewer system. The reason for this is to reduce the number of basement flooding and overflows. This is not the case in Perstorp industrial park. The wastewater treatment plant in the industrial park has a permit on how much water the wastewater treatment plant is allowed to release into the recipient, the I/I takes part of this condition unnecessarily. The aim of the work has been to develop a methodology for how industrial parks will work with I/I and unknown wastewater streams. The result of the work has become a draft for a methodology for identifying unknown streams of waste water and I/I in a sewage system within an industrial park. The method is developed through a literature study and from experiences and trials in the industrial park in Perstorp. The main part of the methodology is about dividing the industrial park into smaller sub-areas. The division must be done strategically in order to then be able to prioritize between the different sub-areas and perform flow measurements at suitable locations. If there are already measurements in an area, these can be used to get an idea of how much impact a precipitation event has to the area. In order to be able to divide the area, information about the area and about the sewer system is needed. The report also suggests a couple of methods on how the flow measurements can be performed and how the flow measurements can be evaluated to get answers to what type of water that is measured. Measurements and analyzes are performed in the industrial park in Perstorp. With the help of the measurements made and the impact of precipitation, about a third of the unknown flow at Perstorp industrial park has been derived. Much work remains to be able to derive all unknown flow, but a plan for continued work with the areas that need to be measured has been developed.},
 author    = {Eliasson, Jonatan},
 keyword   = {tillskottsvatten,inläckage,okända vattenströmmar,vattenförsörjningsteknik,avloppsteknik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Identifiering av okända avloppsströmmar - en studie i Perstorp industripark},
 year     = {2019},
}