Advanced

Mysteriet kring sångregister och skarvar. En studie om glappet mellan forskningsresultat och pedagogisk praxis

Friberg, Jessica LU (2019) LAMP72 20171
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Denna studie syftar till att få en tydligare bild av vad begreppen register samt registerbrott/skarvar innebär. De forskningsfrågor studien sökt svar på är: Vad har forskning idag kommit fram till vad gäller begreppen sångregister samt registerbrott/skarvar? Hur ser tre sångpedagoger idag på de begreppen och hur använder de sig av dem i sin undervisning?” samt ”Hur kan glappet ut mellan forskningens definition av register och skarvar jämfört med verksamma sångpedagogers användning av samma begrepp?”

Studien har baserats på kvalitativ metod samt på en litteraturstudie av relevant forskning. Genom semistrutureradekturerade intervjuer har material samlats från tre sångpedagoger som varit verksamma i minst 10 år. Sökning av relevant och så... (More)
Denna studie syftar till att få en tydligare bild av vad begreppen register samt registerbrott/skarvar innebär. De forskningsfrågor studien sökt svar på är: Vad har forskning idag kommit fram till vad gäller begreppen sångregister samt registerbrott/skarvar? Hur ser tre sångpedagoger idag på de begreppen och hur använder de sig av dem i sin undervisning?” samt ”Hur kan glappet ut mellan forskningens definition av register och skarvar jämfört med verksamma sångpedagogers användning av samma begrepp?”

Studien har baserats på kvalitativ metod samt på en litteraturstudie av relevant forskning. Genom semistrutureradekturerade intervjuer har material samlats från tre sångpedagoger som varit verksamma i minst 10 år. Sökning av relevant och så ny forskning som möjligt har genomförts för att få en så tydlig och uppdaterad bild av begreppens innebörd som möjligt.

Denna studie visar att forskning och pedagogik inte alltid har en samlad bild av vad begreppen register och skarvar innebär. Forskningen är dock enig om att register till största delen kan förklaras på laryngal nivå, men att framförallt den kvinnliga rösten fortfarande inte är helt förklarad. Även om pedagoger inte alltid använder samma begrepp visar studien att de använder väldigt lika metoder.

Förslag till vidare forskning är att titta på hur man som pedagog, alltså genom vilka övningar, ska komma åt de olika registerna. Framförallt mellanregisterna. (Less)
Abstract
This study aims at gaining a clearer picture of what the concepts of register and register breaks mean. The research questions the study sought answers to are: ”What has research come about today with regard to the concepts of song registers and register breaks?”, As well as: “What do vocal instructors think today of the concepts and how do they use them in their teaching?” as well as: “How does the gap between the research's definition of registers and register breaks compare with the use of the same concept by active singers?”


The study is based on qualitative methodology. Through semi-structured interviews, material has been gathered from three vocational educators who have been active for at least 10 years. The search for relevant... (More)
This study aims at gaining a clearer picture of what the concepts of register and register breaks mean. The research questions the study sought answers to are: ”What has research come about today with regard to the concepts of song registers and register breaks?”, As well as: “What do vocal instructors think today of the concepts and how do they use them in their teaching?” as well as: “How does the gap between the research's definition of registers and register breaks compare with the use of the same concept by active singers?”


The study is based on qualitative methodology. Through semi-structured interviews, material has been gathered from three vocational educators who have been active for at least 10 years. The search for relevant and as new research as possible has been conducted to get as clear and up-to-date picture of the meaning of the concepts as possible.
This study shows that research and vocal instructors do not have a complete picture of what the concepts of registers and register breaks mean. However, research agrees that registers can mainly be explained at the laryngal level, but that, in particular the female voice, is still not fully explained. Even though the vocal instructors do not always use the same concepts, the study still shows that they use very similar methods.

Proposals for further research are to look at how to teach, through which exercises, to access the various registers. Especially the middle registers. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Friberg, Jessica LU
supervisor
organization
course
LAMP72 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
register, registerbrott, skarv, sång, sångpedagog, utbildningsvetenskap, musikpedagogik, song register, register break, song, vocalist, educational science, music education
language
Swedish
id
8996843
date added to LUP
2019-10-29 13:19:01
date last changed
2019-10-29 13:19:01
@misc{8996843,
 abstract   = {This study aims at gaining a clearer picture of what the concepts of register and register breaks mean. The research questions the study sought answers to are: ”What has research come about today with regard to the concepts of song registers and register breaks?”, As well as: “What do vocal instructors think today of the concepts and how do they use them in their teaching?” as well as: “How does the gap between the research's definition of registers and register breaks compare with the use of the same concept by active singers?”


The study is based on qualitative methodology. Through semi-structured interviews, material has been gathered from three vocational educators who have been active for at least 10 years. The search for relevant and as new research as possible has been conducted to get as clear and up-to-date picture of the meaning of the concepts as possible.
This study shows that research and vocal instructors do not have a complete picture of what the concepts of registers and register breaks mean. However, research agrees that registers can mainly be explained at the laryngal level, but that, in particular the female voice, is still not fully explained. Even though the vocal instructors do not always use the same concepts, the study still shows that they use very similar methods.

Proposals for further research are to look at how to teach, through which exercises, to access the various registers. Especially the middle registers.},
 author    = {Friberg, Jessica},
 keyword   = {register,registerbrott,skarv,sång,sångpedagog,utbildningsvetenskap,musikpedagogik,song register,register break,song,vocalist,educational science,music education},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mysteriet kring sångregister och skarvar. En studie om glappet mellan forskningsresultat och pedagogisk praxis},
 year     = {2019},
}