Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Market research and analysis of the legal frameworks that may be applied for the commercialization of heme-iron based products produced using biotechnological tools

Classon, Sofia LU (2020) KBKM05 20192
Pure and Applied Biochemistry
Theoretical Chemistry
Abstract
Iron deficiency is the most common nutritional disorder in the world. It is the only nutrient deficiency that is not exclusively prevalent in non-industrialized nations but also in all industrialized countries. Despite this, the treatment for the disease is inefficient, long and associated with side effects such as constipation and nausea. In recent years several studies have highlighted the difference in bioavailability between iron salts and iron present in a heme-group. Heme iron has a higher bioavailability than iron salts which enable lower concentrations to satisfy the iron demand in deficient patients. Today meat is the most common source of heme iron but it is also present in plants to some extent. However, due to livestock... (More)
Iron deficiency is the most common nutritional disorder in the world. It is the only nutrient deficiency that is not exclusively prevalent in non-industrialized nations but also in all industrialized countries. Despite this, the treatment for the disease is inefficient, long and associated with side effects such as constipation and nausea. In recent years several studies have highlighted the difference in bioavailability between iron salts and iron present in a heme-group. Heme iron has a higher bioavailability than iron salts which enable lower concentrations to satisfy the iron demand in deficient patients. Today meat is the most common source of heme iron but it is also present in plants to some extent. However, due to livestock production’s major contribution to climate change and the unfavorable health consequences associated with meat consumption, meat is not an optimal vehicle. In this regard, a way to reduce the frequency rate of iron deficiency and invent a product with shorter treatment periods, reduced side effects and reduced environmental impact this report focused on investigating the potential market for a heme-based iron produced through genetic engineering. Women was found to be the optimal target segment since they showed the highest prevalence of iron deficiency and were more prone to exclude meat from their diets. This segment favored food products before iron supplements. Regarding what legal framework that would apply to a food product or an ingredient produced using genetic engineering, more details would be needed. Three frameworks were however found as potential candidates for the EU market; Genetically Modified Organism, Novel Ingredient and Food additive. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Järnbrist är idag ett växande problem, i både utvecklings- och industrialiserade länder, och uttrycker sig oftast genom att den drabbade individen känner sig trött och svag. Om sjukdomen däremot inte behandlas kan konsekvenserna bli större. Järn är nämligen en viktig komponent för produktion av röda blodkroppar, det vill säga blod, och fungerar som en syre-transportör till kroppens alla energidrivande processer. Det är därför en individ med lite järn ofta löper stor risk att få blodbrist samt känner sig orklös.

Kroppen återvinner järn från de röda blodkropparna men det är inte tillräckligt för att tillfredsställa det dagliga behovet och därför är det viktigt att få i sig järn via kosten. Kvinnor och personer med högre blodförluster,... (More)
Järnbrist är idag ett växande problem, i både utvecklings- och industrialiserade länder, och uttrycker sig oftast genom att den drabbade individen känner sig trött och svag. Om sjukdomen däremot inte behandlas kan konsekvenserna bli större. Järn är nämligen en viktig komponent för produktion av röda blodkroppar, det vill säga blod, och fungerar som en syre-transportör till kroppens alla energidrivande processer. Det är därför en individ med lite järn ofta löper stor risk att få blodbrist samt känner sig orklös.

Kroppen återvinner järn från de röda blodkropparna men det är inte tillräckligt för att tillfredsställa det dagliga behovet och därför är det viktigt att få i sig järn via kosten. Kvinnor och personer med högre blodförluster, snabbt växande individer eller vegetarianer har ett större järnbehov och måste därför vara extra noggranna att deras behov tillfredsställs. I dagsläget rekommenderas individer att till exempel äta järn-rik kost såsom broccoli och bönor och kan även få järntabletter utskrivna. Nackdelen med de här alternativen är att de består av järn i saltform vilket kroppen har svårare att ta upp och tillgodogöra sig. Tabletterna måste därför ha höga järnkoncentrationer för att den faktiska mängd som kroppen kan tillgodogöra sig och använda ska vara tillräcklig. Detta skapar irritationer i tarmen vilka gör att individen ofta kan känna sig illamående eller drabbas av förstoppning samt andra bieffekter. Behandlingsperioden med järnsalter är dessutom lång vilket gör att alla inte fullföljer behandlingen.

Nya studier har visat att järn som befinner sig i den form som den gör i hemoglobin, i blod, tas upp signifikant bättre. Där återfinns järn i en protetisk grupp kallad heme. Heme-baserat järn finns även i andra makromolekyler såsom i myoglobin i våra muskler. Det här arbetet har därför fokuserat på att studera det marknadsbehov en sådan produkt kan tänkas mötas. Potentiella konsumenter, för- och nackdelar med befintliga järnprodukter, regulatoriska ramverk samt sociodemografiska trender och kulturella aspekter som kan tänkas påverka. I arbetet valdes kvinnor som den mest passande målgruppen för en ny heme-produkt. Kvinnor visade sig ha en större tendens till att drabbas av järnbrist, huvudsakligen på grund av de blodförluster som är kopplade till menstruation och graviditet. Gravida kvinnor med järnbrist löper dessutom större risk att föda barn med intellektuella dysfunktioner. I den marknadsundersökning som gjordes i det här arbetet föredrog segmentet en matprodukt rik på heme-baserat järn framför ett tillskott. När de regulatoriska ramverken för en sådan produkt undersöktes hittades tre ramverk som kan tänkas tillämpas; Genetiskt modifierade organismer (GMO), en ny ingrediens eller livsmedelstillskott. En större analys kring detta behövs göras. Gällande marknadens acceptans av GMO ansågs det fortfarande vara kontroversiellt trots att trender tyder på en ökad användning. Fler och fler lantbruksföretag börjar en GMO-baserad, process för att möjliggöra en stor produktion men samtidigt ha en lägre miljöpåverkan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Classon, Sofia LU
supervisor
organization
course
KBKM05 20192
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Anaemia, Iron, Blood, Applied biochemistry, Tillämpad biokemi
language
English
id
9001386
date added to LUP
2020-02-03 13:19:19
date last changed
2020-02-03 13:19:19
@misc{9001386,
 abstract   = {{Iron deficiency is the most common nutritional disorder in the world. It is the only nutrient deficiency that is not exclusively prevalent in non-industrialized nations but also in all industrialized countries. Despite this, the treatment for the disease is inefficient, long and associated with side effects such as constipation and nausea. In recent years several studies have highlighted the difference in bioavailability between iron salts and iron present in a heme-group. Heme iron has a higher bioavailability than iron salts which enable lower concentrations to satisfy the iron demand in deficient patients. Today meat is the most common source of heme iron but it is also present in plants to some extent. However, due to livestock production’s major contribution to climate change and the unfavorable health consequences associated with meat consumption, meat is not an optimal vehicle. In this regard, a way to reduce the frequency rate of iron deficiency and invent a product with shorter treatment periods, reduced side effects and reduced environmental impact this report focused on investigating the potential market for a heme-based iron produced through genetic engineering. Women was found to be the optimal target segment since they showed the highest prevalence of iron deficiency and were more prone to exclude meat from their diets. This segment favored food products before iron supplements. Regarding what legal framework that would apply to a food product or an ingredient produced using genetic engineering, more details would be needed. Three frameworks were however found as potential candidates for the EU market; Genetically Modified Organism, Novel Ingredient and Food additive.}},
 author    = {{Classon, Sofia}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Market research and analysis of the legal frameworks that may be applied for the commercialization of heme-iron based products produced using biotechnological tools}},
 year     = {{2020}},
}