Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Går det förändra en ledarskapskultur? – en mikro-etnografisk fallstudie om ledarskapet bland supervisors hos Volvo Cars, Olofström.

Eriksson, Cecilia LU (2020) PEDK21 20192
Education
Abstract (Swedish)
Studien har genomförts hos Volvo Cars, Olofström, som i dagsläget genomgår en omfattande förändring av organisation- ens ledarskap. Syftet är att värdera i vilken grad organisationen kan påverka en förändring av det ledarskap som existerar i dagsläget bland supervisors i organisationen.

Metodansatsen i studien är mikro-etnografi samt värderande, kvalitativ fallstudie. Datainsamling har skett genom semi- strukturerade intervjuer, dokumentanalys samt observation. I resultatdelen presenteras den bearbetade datainsamlingen i form av fyra teman; det önskade ledarskapet, ledarskap, ledar- skapsutbildning samt ledarskap i framtiden.

Den avslutande delen av studien består av en analys och dis- kussion med avslutande reflektion samt förslag... (More)
Studien har genomförts hos Volvo Cars, Olofström, som i dagsläget genomgår en omfattande förändring av organisation- ens ledarskap. Syftet är att värdera i vilken grad organisationen kan påverka en förändring av det ledarskap som existerar i dagsläget bland supervisors i organisationen.

Metodansatsen i studien är mikro-etnografi samt värderande, kvalitativ fallstudie. Datainsamling har skett genom semi- strukturerade intervjuer, dokumentanalys samt observation. I resultatdelen presenteras den bearbetade datainsamlingen i form av fyra teman; det önskade ledarskapet, ledarskap, ledar- skapsutbildning samt ledarskap i framtiden.

Den avslutande delen av studien består av en analys och dis- kussion med avslutande reflektion samt förslag till vidare forskning. Analys och diskussion behandlar fyra områden som påverkar ledarskap. De är; organisationsstruktur, organisat- ionskultur, lärande samt organisationsförändring. Här kopp- las teorikapitlet med resultatet samt tolkas av forskaren.

I den avslutande reflektionen lyfts hur komplex en organisat- ionsförändringprocess är och att det krävs ett gediget arbete för att få en lyckad förändring av organisationens ledarskap. För vidare forskning föreslås en utvärdering av den interna ledar- skapsutbildningen, revidering av rekryteringsprocessen av ad- epter till utbildningen samt studera mer ingående om mötes- kulturer i organisationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Cecilia LU
supervisor
organization
course
PEDK21 20192
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ledarskap, Etnografi, Fallstudie, Lärande, Organisationsför- ändring, Organisationskultur, Organisationsstruktur, LEAN, Bilindustri, Ledarskapsutbildning, Möteskultur.
language
Swedish
id
9004049
date added to LUP
2020-02-04 16:23:32
date last changed
2020-02-04 16:23:32
@misc{9004049,
 abstract   = {{Studien har genomförts hos Volvo Cars, Olofström, som i dagsläget genomgår en omfattande förändring av organisation- ens ledarskap. Syftet är att värdera i vilken grad organisationen kan påverka en förändring av det ledarskap som existerar i dagsläget bland supervisors i organisationen.

Metodansatsen i studien är mikro-etnografi samt värderande, kvalitativ fallstudie. Datainsamling har skett genom semi- strukturerade intervjuer, dokumentanalys samt observation. I resultatdelen presenteras den bearbetade datainsamlingen i form av fyra teman; det önskade ledarskapet, ledarskap, ledar- skapsutbildning samt ledarskap i framtiden.

Den avslutande delen av studien består av en analys och dis- kussion med avslutande reflektion samt förslag till vidare forskning. Analys och diskussion behandlar fyra områden som påverkar ledarskap. De är; organisationsstruktur, organisat- ionskultur, lärande samt organisationsförändring. Här kopp- las teorikapitlet med resultatet samt tolkas av forskaren.

I den avslutande reflektionen lyfts hur komplex en organisat- ionsförändringprocess är och att det krävs ett gediget arbete för att få en lyckad förändring av organisationens ledarskap. För vidare forskning föreslås en utvärdering av den interna ledar- skapsutbildningen, revidering av rekryteringsprocessen av ad- epter till utbildningen samt studera mer ingående om mötes- kulturer i organisationer.}},
 author    = {{Eriksson, Cecilia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Går det förändra en ledarskapskultur? – en mikro-etnografisk fallstudie om ledarskapet bland supervisors hos Volvo Cars, Olofström.}},
 year     = {{2020}},
}