Advanced

Anledningar till att individer följer influencers - En studie utifrån ett marknadsföringspsykologiskt perspektiv

Magnusson, Amanda LU ; Marcusson, Johanna LU and Hultemark, Hanna LU (2020) FEKH29 20192
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning

Examensarbetets titel: Anledningar till att individer följer influencers - en studie utifrån ett marknadsföringspsykologiskt perspektiv.

Seminariedatum: 2020-01-16

Kursnamn: FEKH29 - Examensarbete i Marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Hanna Hultemark, Johanna Marcusson & Amanda Magnusson

Handledare: Burak Tunca

Nyckelord: Influencers, Sociala bevis, Status, Personlighet, Självkänsla

Syfte: Syftet är att undersöka vilka av följande faktorer som påverkar att individer följer influencers; Sociala Bevis, Principen om knapphet, Status, En influencers personlighet. Vidare att även studera vilka av dessa faktorer, inklusive explicit självkänsla och en diskrepans mellan implicit och... (More)
Sammanfattning

Examensarbetets titel: Anledningar till att individer följer influencers - en studie utifrån ett marknadsföringspsykologiskt perspektiv.

Seminariedatum: 2020-01-16

Kursnamn: FEKH29 - Examensarbete i Marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Hanna Hultemark, Johanna Marcusson & Amanda Magnusson

Handledare: Burak Tunca

Nyckelord: Influencers, Sociala bevis, Status, Personlighet, Självkänsla

Syfte: Syftet är att undersöka vilka av följande faktorer som påverkar att individer följer influencers; Sociala Bevis, Principen om knapphet, Status, En influencers personlighet. Vidare att även studera vilka av dessa faktorer, inklusive explicit självkänsla och en diskrepans mellan implicit och explicit självkänsla som har en signifikant korrelation till antalet influencers en individ följer. Invävt i detta är syftet att undersöka eventuella könskillnader.

Metod: Studien utgörs av både deduktiv och induktiv ansats, där datainsamlingen genomförts genom både kvalitativ och kvantitativ metod.

Teoretisk referensram: Cialdini’s sex principer; Sociala bevis, Knapphet, Auktoritet, Sympati. Implicit & Explicit self-esteem, Brand image, Aspiration, egenmodifierad modell utifrån oberoende och beroende variabler.

Empirisk grund: 224 enkätsvar har samlats in från den kvantitativa undersökning som utförts gällande vilka faktorer som påverkar individer att följa influencers. Utöver dessa har sju kvalitativa intervjuer genomförts för att fördjupa resultaten.

Resultat & slutsats: Det generella resultatet utifrån en procentuell jämförelse genom stapeldiagram, visade att den starkaste faktorn till att följa en influencer var “En influencers personlighet, samt att kvinnor följde av fler anledningar än män. De kvalitativa intervjuerna visade på att samtliga faktorer, förutom knapphet, var bidragande till att följa influences. I förhållande till antalet influencers en individ följde, kunde samtliga hypoteser accepteras förutom diskrepansen mellan implicit och explicit självkänsla gemensamt för könen. För män saknades även korrelation till en låg explicit självkänsla. Studien visade på att kvinnor har ett negativt samband mellan en låg explicit självkänsla och antalet influencers de följer, samt till faktorerna “Status” och “Sociala bevis”. Därmed är unga kvinnor en mer påverkbar målgrupp för influencer marketing. För att nå målgruppen unga män bör en omtyckt och attraktiv influencer användas, gärna med högre status. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Magnusson, Amanda LU ; Marcusson, Johanna LU and Hultemark, Hanna LU
supervisor
organization
course
FEKH29 20192
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Influencers, Sociala Bevis, Status, Personlighet, Självkänsla
language
Swedish
id
9004968
date added to LUP
2020-02-13 14:01:45
date last changed
2020-10-12 10:18:59
@misc{9004968,
 abstract   = {Sammanfattning

Examensarbetets titel: Anledningar till att individer följer influencers - en studie utifrån ett marknadsföringspsykologiskt perspektiv.

Seminariedatum: 2020-01-16

Kursnamn: FEKH29 - Examensarbete i Marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Hanna Hultemark, Johanna Marcusson & Amanda Magnusson

Handledare: Burak Tunca

Nyckelord: Influencers, Sociala bevis, Status, Personlighet, Självkänsla

Syfte: Syftet är att undersöka vilka av följande faktorer som påverkar att individer följer influencers; Sociala Bevis, Principen om knapphet, Status, En influencers personlighet. Vidare att även studera vilka av dessa faktorer, inklusive explicit självkänsla och en diskrepans mellan implicit och explicit självkänsla som har en signifikant korrelation till antalet influencers en individ följer. Invävt i detta är syftet att undersöka eventuella könskillnader.

Metod: Studien utgörs av både deduktiv och induktiv ansats, där datainsamlingen genomförts genom både kvalitativ och kvantitativ metod. 

Teoretisk referensram: Cialdini’s sex principer; Sociala bevis, Knapphet, Auktoritet, Sympati. Implicit & Explicit self-esteem, Brand image, Aspiration, egenmodifierad modell utifrån oberoende och beroende variabler. 

Empirisk grund: 224 enkätsvar har samlats in från den kvantitativa undersökning som utförts gällande vilka faktorer som påverkar individer att följa influencers. Utöver dessa har sju kvalitativa intervjuer genomförts för att fördjupa resultaten.

Resultat & slutsats: Det generella resultatet utifrån en procentuell jämförelse genom stapeldiagram, visade att den starkaste faktorn till att följa en influencer var “En influencers personlighet, samt att kvinnor följde av fler anledningar än män. De kvalitativa intervjuerna visade på att samtliga faktorer, förutom knapphet, var bidragande till att följa influences. I förhållande till antalet influencers en individ följde, kunde samtliga hypoteser accepteras förutom diskrepansen mellan implicit och explicit självkänsla gemensamt för könen. För män saknades även korrelation till en låg explicit självkänsla. Studien visade på att kvinnor har ett negativt samband mellan en låg explicit självkänsla och antalet influencers de följer, samt till faktorerna “Status” och “Sociala bevis”. Därmed är unga kvinnor en mer påverkbar målgrupp för influencer marketing. För att nå målgruppen unga män bör en omtyckt och attraktiv influencer användas, gärna med högre status.},
 author    = {Magnusson, Amanda and Marcusson, Johanna and Hultemark, Hanna},
 keyword   = {Influencers,Sociala Bevis,Status,Personlighet,Självkänsla},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Anledningar till att individer följer influencers - En studie utifrån ett marknadsföringspsykologiskt perspektiv},
 year     = {2020},
}