Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Extra anpassningar och särskilt stöd i musikämnet.En studie om tre musiklärares arbete med och förhållningssätt till extra anpassningar och särskilt stöd i musikämnet på mellan- och högstadiet

Quiceno Andersson, Elin LU (2020) LIMP32 20192
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Studien syftar till att undersöka musiklärares förhållningssätt till extra anpassningar och vilka
metoder de använder för att göra undervisningen begriplig för alla elever. Arbetet syftar även
till att ta reda på om de intervjuade musiklärarna i studien upplever att de får den hjälp de
behöver i sitt arbete med extra anpassningar och särskilt stöd. Genom en enkätundersökning
ges även en inblick i hur eleverna uppfattar musikundervisningen gällande extra anpassningar
och särskilt stöd. Jag har genomfört tre semistrukturerade, kvalitativa intervjuer med
musiklärare som arbetar på mellan- och högstadiet samt en elevenkät av kvantitativ form med
elever i årskurs 9. Resultatet visar att de tre olika lärarna i studien har både delade och... (More)
Studien syftar till att undersöka musiklärares förhållningssätt till extra anpassningar och vilka
metoder de använder för att göra undervisningen begriplig för alla elever. Arbetet syftar även
till att ta reda på om de intervjuade musiklärarna i studien upplever att de får den hjälp de
behöver i sitt arbete med extra anpassningar och särskilt stöd. Genom en enkätundersökning
ges även en inblick i hur eleverna uppfattar musikundervisningen gällande extra anpassningar
och särskilt stöd. Jag har genomfört tre semistrukturerade, kvalitativa intervjuer med
musiklärare som arbetar på mellan- och högstadiet samt en elevenkät av kvantitativ form med
elever i årskurs 9. Resultatet visar att de tre olika lärarna i studien har både delade och olika
åsikter samt arbetssätt kring extra anpassningar och särskilt stöd. Resultatet visar precis som
tidigare undersökningar att de tre intervjuade lärarna inte anser sig ha tillräckligt med
kompetens för att undervisa elever som är i behov av särskilt stöd och/eller har någon
funktionsnedsättning. Det finns en önskan från de intervjuade lärarna om att få
kompetensutbildning inom området samt mer stöd från specialpedagog. Elevenkäten visar att
eleverna har en positiv syn på sin musikundervisning. De flesta är nöjda med den hjälp och
det stöd som erbjuds under musiklektionen i skolan.

The study aims to investigate the approach of music teachers to extra adaptations and the
methods they use to make teaching understandable for all students. The work also aims to find
out if the interviewed music teachers in the study feel that they receive the help they need in
their work with extra adaptations and special support. A survey also provides an insight into
how students perceive music teaching regarding extra adaptations and special support. I have
conducted three semi-structured, qualitative interviews with music teachers who work in
middle and high school and a student survey of quantitative form with students in grade 9.
The result shows that the three different teachers in the study have both shared and different
views as well as ways of working on extra adaptations and special assistance. The results
show, just as in previous surveys, that the three interviewed teachers do not consider
themselves to have enough skills to teach students who are in need of special support and / or
have a disability. There is a desire from the interviewed teachers to receive skills training in
the field as well as more support from a special education teacher. The student survey shows
that the students have a positive view of their music education. Most are satisfied with the
help and support offered during the music lesson at school. (Less)
Abstract
The study aims to investigate the approach of music teachers to extra adaptations and the
methods they use to make teaching understandable for all students. The work also aims to find
out if the interviewed music teachers in the study feel that they receive the help they need in
their work with extra adaptations and special support. A survey also provides an insight into
how students perceive music teaching regarding extra adaptations and special support. I have
conducted three semi-structured, qualitative interviews with music teachers who work in
middle and high school and a student survey of quantitative form with students in grade 9.
The result shows that the three different teachers in the study have both shared and different
... (More)
The study aims to investigate the approach of music teachers to extra adaptations and the
methods they use to make teaching understandable for all students. The work also aims to find
out if the interviewed music teachers in the study feel that they receive the help they need in
their work with extra adaptations and special support. A survey also provides an insight into
how students perceive music teaching regarding extra adaptations and special support. I have
conducted three semi-structured, qualitative interviews with music teachers who work in
middle and high school and a student survey of quantitative form with students in grade 9.
The result shows that the three different teachers in the study have both shared and different
views as well as ways of working on extra adaptations and special assistance. The results
show, just as in previous surveys, that the three interviewed teachers do not consider
themselves to have enough skills to teach students who are in need of special support and / or
have a disability. There is a desire from the interviewed teachers to receive skills training in
the field as well as more support from a special education teacher. The student survey shows
that the students have a positive view of their music education. Most are satisfied with the
help and support offered during the music lesson at school. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Quiceno Andersson, Elin LU
supervisor
organization
course
LIMP32 20192
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
extra anpassningar, funktionsnedsättningar, inkludering, musikundervisning, specialpedagogik, särskilt stöd, utbildningsvetenskap, musikpedagogik, extra adaptations, disabilities, inclusion, music education, special education, special support, educational science
language
Swedish
id
9006063
date added to LUP
2020-03-11 09:12:06
date last changed
2020-03-11 09:12:06
@misc{9006063,
 abstract   = {{The study aims to investigate the approach of music teachers to extra adaptations and the
methods they use to make teaching understandable for all students. The work also aims to find
out if the interviewed music teachers in the study feel that they receive the help they need in
their work with extra adaptations and special support. A survey also provides an insight into
how students perceive music teaching regarding extra adaptations and special support. I have
conducted three semi-structured, qualitative interviews with music teachers who work in
middle and high school and a student survey of quantitative form with students in grade 9.
The result shows that the three different teachers in the study have both shared and different
views as well as ways of working on extra adaptations and special assistance. The results
show, just as in previous surveys, that the three interviewed teachers do not consider
themselves to have enough skills to teach students who are in need of special support and / or
have a disability. There is a desire from the interviewed teachers to receive skills training in
the field as well as more support from a special education teacher. The student survey shows
that the students have a positive view of their music education. Most are satisfied with the
help and support offered during the music lesson at school.}},
 author    = {{Quiceno Andersson, Elin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Extra anpassningar och särskilt stöd i musikämnet.En studie om tre musiklärares arbete med och förhållningssätt till extra anpassningar och särskilt stöd i musikämnet på mellan- och högstadiet}},
 year     = {{2020}},
}