Advanced

How does water quality affect paint products?

Wenker, Elin LU (2020) KEML10 20192
Department of Chemistry
Abstract
In this project the effect different water qualities had on water-based paint products were investigated. Tap water was used as a control and deionised and distilled water were used to determine whether the water purity had an impact on the quality of the finished paint products.
One intermediate and five finished products were used to investigate the effect of water purity. The intermediate was used in all finished products in the project. The quality of these paint products were determined by measuring density, pH, viscosity, solid content, gloss, colour and tint strength. Each finished product were produced in five batches for each water quality and then the controls specified for each product were performed on each batch to check the... (More)
In this project the effect different water qualities had on water-based paint products were investigated. Tap water was used as a control and deionised and distilled water were used to determine whether the water purity had an impact on the quality of the finished paint products.
One intermediate and five finished products were used to investigate the effect of water purity. The intermediate was used in all finished products in the project. The quality of these paint products were determined by measuring density, pH, viscosity, solid content, gloss, colour and tint strength. Each finished product were produced in five batches for each water quality and then the controls specified for each product were performed on each batch to check the quality.
In conclusion the results did not show any notable correlations between water purity and the quality of the finished products. However since tap water has varying quality over time it could still be relevant for the company to continue looking into the effect of water purity. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
I detta examensarbete har man undersökt hur olika renheter på vatten påverkar kvaliteten på vattenbaserade färgprodukter. Man har använt sig av två olika renade vatten och kranvatten som kontroll. De renade vatten som användes var avjoniserat vatten och destillerat vatten. Avjoniserat vatten renas genom filtrering och destillerat vatten renas genom kokning och uppsamling av vattenångan.
Kvaliteten på färg kontrolleras genom viskositet, glans, densitet, torrhalt, kulör, brytstyrka och pH. Viskositet beskriver hur trögflytande en vätska är. Detta är viktigt för appliceringen av färgen. Glans beskriver hur mycket ljus som reflekteras av den torkade färgproduktens yta. Då olika kunder använder färgen till olika ändamål, så har de behov av... (More)
I detta examensarbete har man undersökt hur olika renheter på vatten påverkar kvaliteten på vattenbaserade färgprodukter. Man har använt sig av två olika renade vatten och kranvatten som kontroll. De renade vatten som användes var avjoniserat vatten och destillerat vatten. Avjoniserat vatten renas genom filtrering och destillerat vatten renas genom kokning och uppsamling av vattenångan.
Kvaliteten på färg kontrolleras genom viskositet, glans, densitet, torrhalt, kulör, brytstyrka och pH. Viskositet beskriver hur trögflytande en vätska är. Detta är viktigt för appliceringen av färgen. Glans beskriver hur mycket ljus som reflekteras av den torkade färgproduktens yta. Då olika kunder använder färgen till olika ändamål, så har de behov av olika glans på sina färgprodukter. Densitet beskriver hur tung en vätska är per volym. Torrhalt beskriver hur stor andel fasta partiklar mot vätska en färgprodukt innehåller. Kulören beskriver nyansen som färgprodukten har. Brytstyrka beskriver hur stora de fasta partiklarna i en färgprodukt är. Detta är viktigt då det påverkar kulör när kunder nyanserar färgen själva. pH beskriver hur sur/basisk en produkt är.
Färg är uppbyggt av flera olika substanser. Grunden består av antingen bindemedel, vatten eller båda. Förtjockare används för att uppnå rätt viskositet. Pigment av olika slag används för att få rätt kulör. Titandioxid används för att få vit kulör. Olika additiv och lösningsmedel används för att få rätt yta och torktid.
I projektet valde man att undersöka ett halvfabrikat och fem slutprodukter. Halvfabrikatet var en vitpasta, som användes i alla slutprodukter man kollade på. En vitpasta är en vit bas som man använder för att pigmentera produkter. Att använda halvfabrikat underlättar för produktionen och säkrar kvalitén hos slutprodukter. Slutprodukterna tillverkades med alla tre olika renheter på vatten för att undersöka om man kunde se något samband mellan kvalité och vattnet.
Sammanfattningsvis kunde man inte se något samband mellan vattnets renhet och färgprodukternas kvalité. Men i kranvatten tillsätts olika ämnen under året för att minska mängden bakterier och justera pH. Detta innebär att kranvatten har olika renhet beroende på vilken tid på året man kollar. Därför kan det förbättra kvalitén på färgprodukter över tid om man använder ett renat vatten i industrin, men man skulle behöva utföra fler tester över längre tid för att ta reda på om detta är fallet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wenker, Elin LU
supervisor
organization
course
KEML10 20192
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Paint quality, water purity, Sherwin Williams AB, water-based paint, physical chemistry, fysikalisk kemi
language
English
id
9008770
date added to LUP
2020-05-19 08:14:23
date last changed
2020-05-19 08:14:23
@misc{9008770,
 abstract   = {In this project the effect different water qualities had on water-based paint products were investigated. Tap water was used as a control and deionised and distilled water were used to determine whether the water purity had an impact on the quality of the finished paint products. 
One intermediate and five finished products were used to investigate the effect of water purity. The intermediate was used in all finished products in the project. The quality of these paint products were determined by measuring density, pH, viscosity, solid content, gloss, colour and tint strength. Each finished product were produced in five batches for each water quality and then the controls specified for each product were performed on each batch to check the quality. 
In conclusion the results did not show any notable correlations between water purity and the quality of the finished products. However since tap water has varying quality over time it could still be relevant for the company to continue looking into the effect of water purity.},
 author    = {Wenker, Elin},
 keyword   = {Paint quality,water purity,Sherwin Williams AB,water-based paint,physical chemistry,fysikalisk kemi},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {How does water quality affect paint products?},
 year     = {2020},
}