Advanced

Musikalisk identitet innanför skolans väggar. En kvalitativ studie med sångare i gymnasieskolan om deras upplevelser av möjligheter och begränsningar för musikerskap i undervisningen.

Hemström, Julia LU (2020) LAMP72 20201
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Studien grundar sig i mina egna erfarenheter av hur lärare och elever i gymnasiet påverkade mig i mitt musikerskap och formandet av min musikaliska identitet. Under mina studier på lärarutbildningen och inför min blivande roll som pedagog vill jag fördjupa mina kunskaper om hur elever idag upplever formandet av sin musikaliska identitet. Studien syftar till att undersöka hur sångelever på musikutbildningar i gymnasieskolan upplever sitt eget musikerskap och hur deras upplevelser är kopplade till den musikaliska identiteten. Studien undersöker även vilka faktorer som påverkar eleverna i formandet av sin musikaliska identitet och möjligheten för musikalisk utveckling i skolan. Studien baserar sig på litteratur, tidigare forskning inom... (More)
Studien grundar sig i mina egna erfarenheter av hur lärare och elever i gymnasiet påverkade mig i mitt musikerskap och formandet av min musikaliska identitet. Under mina studier på lärarutbildningen och inför min blivande roll som pedagog vill jag fördjupa mina kunskaper om hur elever idag upplever formandet av sin musikaliska identitet. Studien syftar till att undersöka hur sångelever på musikutbildningar i gymnasieskolan upplever sitt eget musikerskap och hur deras upplevelser är kopplade till den musikaliska identiteten. Studien undersöker även vilka faktorer som påverkar eleverna i formandet av sin musikaliska identitet och möjligheten för musikalisk utveckling i skolan. Studien baserar sig på litteratur, tidigare forskning inom området samt kvalitativa intervjuer med tre sångelever i årskurs tre på olika utbildningar i musik i gymnasieskolan. Att jag har valt dessa tre är för att få en bredd i studien och få röster från olika varianter av musikutbildningar i gymnasiet. Resultatet av studien visar att hur informanterna beskriver sitt eget musikerskap är väldigt individuellt och nära kopplat till identiteten. Elevernas egna mål, upplevda förväntningar, undervisningens innehåll samt jämförelsen med andra elever är faktorer som påverkar den musikaliska identiteten. Upplevelsen av möjligheter och begränsningar, för utvecklingen av sitt musikerskap i skolan, skiljer sig mycket mellan informanterna som alla studerar på olika program. (Less)
Abstract
This study is based on my own experiences of how teachers and students in high school affected me in my musicianship and in shaping my musical identity. During my studies in teacher education and before my future role as teacher I want to reach a deeper understanding of how students today experience the creation of their musical identity. This study aims to investigate how song students in high school perceive their own musicianship and how these experiences are connected to their identity. This study also investigates factors that have affected them in their creation of their musical identity, and what opportunities they perceive regarding musical development in school. This study is based on literature review, previous studies in this... (More)
This study is based on my own experiences of how teachers and students in high school affected me in my musicianship and in shaping my musical identity. During my studies in teacher education and before my future role as teacher I want to reach a deeper understanding of how students today experience the creation of their musical identity. This study aims to investigate how song students in high school perceive their own musicianship and how these experiences are connected to their identity. This study also investigates factors that have affected them in their creation of their musical identity, and what opportunities they perceive regarding musical development in school. This study is based on literature review, previous studies in this area and qualitative interviews with three song students in different music education programs in their last year of high school. The informants were chosen to achieve a variety of voices from different music education programs in high school. The results of the study show that the way the informants talk about their musicianship is very individual and closely connected to their identity. The students individual aim, perceived expectations, the educational content as well as comparisons with other students are factors that affect their musical identity. The experience of opportunities and limitations for development of their musicianship in school, differ greatly between the informants who all study in different programs. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hemström, Julia LU
supervisor
organization
alternative title
Musical identity between high school walls. A qualitative study of singers experiences of opportunities and limitations for musicianship in music education.
course
LAMP72 20201
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
musikerskap, musikalisk identitet, självkänsla, självförtroende, sångare, musikutbildning i gymnasieskolan, utbildningsvetenskap, musikpedagogik, musicianship, musical identity, self-esteem, self-confidence, singers, music education in high school, educational science, music education
language
Swedish
id
9011679
date added to LUP
2020-06-05 08:34:15
date last changed
2020-06-05 08:34:15
@misc{9011679,
 abstract   = {This study is based on my own experiences of how teachers and students in high school affected me in my musicianship and in shaping my musical identity. During my studies in teacher education and before my future role as teacher I want to reach a deeper understanding of how students today experience the creation of their musical identity. This study aims to investigate how song students in high school perceive their own musicianship and how these experiences are connected to their identity. This study also investigates factors that have affected them in their creation of their musical identity, and what opportunities they perceive regarding musical development in school. This study is based on literature review, previous studies in this area and qualitative interviews with three song students in different music education programs in their last year of high school. The informants were chosen to achieve a variety of voices from different music education programs in high school. The results of the study show that the way the informants talk about their musicianship is very individual and closely connected to their identity. The students individual aim, perceived expectations, the educational content as well as comparisons with other students are factors that affect their musical identity. The experience of opportunities and limitations for development of their musicianship in school, differ greatly between the informants who all study in different programs.},
 author    = {Hemström, Julia},
 keyword   = {musikerskap,musikalisk identitet,självkänsla,självförtroende,sångare,musikutbildning i gymnasieskolan,utbildningsvetenskap,musikpedagogik,musicianship,musical identity,self-esteem,self-confidence,singers,music education in high school,educational science,music education},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Musikalisk identitet innanför skolans väggar. En kvalitativ studie med sångare i gymnasieskolan om deras upplevelser av möjligheter och begränsningar för musikerskap i undervisningen.},
 year     = {2020},
}